5G in Europe

News

Elisan myydyimmät tv:t ja tabletit keväällä 2022

Jäsenistön tiedotteet

Mitä 5G:n jälkeen?

Blogi

Eric Gaudillat: 5G Euroopassa

Uutiset

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa Lausuntopalvelun otsikoinnin ja järjestyksen mukaisesti: 1. Kompassin tarkoitus Luonnoksen mukaan digitalisaation ja datatalouden murroksessa menestymiseksi Suomi on laatinut kansallisen strategisen etenemissuunnitelman – digitaalisen kompassin. Kompassin tarkoituksena on koota digitalisaation ja datatalouden kansallinen kokonaiskuva ja asettaa tavoitteet ja ...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto VN:n selvityksestä turvallisten yhteyksien ohjelmasta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä E 45/2022 vp koskien komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamiseksi vuosiksi 2023-2027 (turvallisten yhteyksien ohjelma). FiCom kiittää kommentointimahdollisuudesta ja toteaa seuraavaa: FiCom pitää Suomen kantaa ja siinä esitettyjä huomioita hyvinä ja kannatettavina. Erityisesti Suomen kannassa satelliittijärjestelmän investointeja koskevat huomiot suhteessa ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Viestintäverkkojen rakentaminen ja kyberturvallisuus

Suomessa turvallisuus- ja varautumissääntelyllä on pitkät perinteet Viestintäverkot ovat kriittistä infrastruktuuria. Asia nousi vahvasti esille muutama vuosi sitten, kun EU:ssa pohdittiin erityisesti 5G-verkon kyberturvallisuutta. Kaikilla ei silloin ollut tilannekuvaa viestintäverkkojen kansallisen sääntelyn laajuudesta ja syvyydestä eikä täyttä käsitystä siitä, kuinka paljon Suomessa on jo tehty verkkojen turvallisuuden varmistamiseksi. Kansalaisten luottamus viestintäverkkojen tietoturvaan on teleyritysten liiketoiminnan ...

Ajankohtaista

Uutiset

Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

Ranska on julkaissut puheenjohtajakautensa ohjelman, jossa se on nostanut esiin tärkeimmät prioriteetit ja toivottavat aikaansaannokset. Ranska pyrkii edistämään etenkin omaa ajatustaan ”digitaalisesta suvereniteetista”. Ajatus on ollut tarkemmin rajaamaton ja määritelty ajan mukana kehittyväksi. On tärkeää, että siitä käydään keskustelua, jotta EU:n digitaalista itsenäisyyttä viedään oikeaan suuntaan. Protektionistiset viestit lisäävät epävarmuutta nimenomaan eurooppalaisten yritysten keskuudessa. Epävarmuus ...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston Agenda 2030 -selonteosta

FiComin keskeiset viestit Digitalisaation tuomat hyödyt ja mahdollisuudet ovat jääneet Agenda 2030 -toimintaohjelmassa hämmästyttävän vähälle huomiolle. Ohjelman seurannassa tätä kehitystä pitäisi arvioida ja nostaa esiin. Vihreä siirtymä ja digitalisaatio tukevat toisiaan. Esimerkiksi kiertotalouden edistäminen on riippuvainen digikehityksestä. Valtion rooli on olla digitaalisten palveluiden ja digikehityksen mahdollistaja ja yritysten niiden toteuttaja. Kuten selonteossakin todetaan, globaali kestävän ...

Ajankohtaista

Lausunnot

DNA Oyj:n puolivuotiskatsaus 2020: Tammi–kesäkuu sujui poikkeusoloista huolimatta hyvin – käyttökate ja liiketulos kasvoivat

Yhteenveto Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia. DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka: ministeriön rooli on olla mahdollistaja

“Suomi tunnetaan kansainvälisesti tietoliikenteen ja tietotekniikan edelläkävijänä, jopa suurvaltana, maailmassa. Yhteisenä tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa tätä asemaa”, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka FiCom ry:n 20-vuotisjuhlatilaisuudessa 23.1.2020 pitämässään puheessa. ”Tänään juhliessamme 20-vuotiasta FiComia tuskin kukaan olisi aikanaan voinut arvata, kuinka paljon 20 vuodessa tapahtumaan: numero G:n edelläkin on vaihtunut monta kertaa. 5G:ta rakennetaan jo kovaa vauhtia, ...

Ajankohtaista

Uutiset

Virkamiesesitykset pääosin linjassa FiComin tavoitteiden kanssa

Yritystoiminnan kannalta ennakoiva, läpinäkyvä ja tasapuolinen sääntely ovat kaiken A ja O. Ministeriöt ovat virkamiestyönä laatineet tavoitteitaan tulevalle hallituskaudelle. Tehtävälistoja on laadittu ennenkin, mutta aiemmasta poiketen nyt niitä on myös julkistettu. Monet tavoitteista ovat hyvin samansuuntaisia kuin ne, joita FiCom on omissa hallitusohjelmatavoitteissaan nostanut esille. Toimialamme kannalta keskeisiä esityksiä: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia luomalla edellytyksiä tekoälyn ...

Ajankohtaista

Uutiset

Langattomat sukupolvet 1G, 2G, 3G, 4G, 5G…

Onko paha paikka? Kieleemme syntyi uusi kysymyslause, kun matkapuhelimet yleistyivät. Enää ei ollutkaan selvää, missä puheluun vastattiin. Tämän teki mahdolliseksi ensin NMT- ja sen jälkeen GSM-teknologian kehittyminen. Analoginen NMT-matkapuhelinverkko aloitti toimintansa Suomessa vuonna 1981. Kymmenen vuotta myöhemmin silloinen pääministeri Harri Holkeri soitti ensimmäisen, kuuluisaksi tulleen GSM-puhelun. Matkapuhelinverkkojen digitaalinen aikakausi oli alkanut. 1G ja 2G Pohjoismaissa toiminut NMT-verkko ...

Ajankohtaista

Uutiset