Sadan megabitin yleispalveluvelvoite olisi miljardilasku yhteiskunnalle

...tuotekehitykseen. Jokainen voi kuvitella, mitä tämä tarkoittaisi kuiturakentamiselle tai 4G- ja 5G-verkkojen laajentamiselle − tulevasta 6G:stä puhumattakaan. Pahimmillaan muut investoinnit ja rakentaminen pysähtyisivät kokonaan tai ainakin laskisivat taikka siirtyisivät merkittävästi....

Uutiset

Euroopassa valmistaudutaan seuraaviin digi-infran sukupolviin

...pyrkimyksenä varmistaa eurooppalaisten yritysten edellytykset kehittää 5G- ja 6G-teknologioita. Tavoite on selvä: johtaa 6G-teknologioiden suunnittelua ja standardointia sekä edistää Euroopan teknologista riippumattomuutta. Bretonin mukaan viestintäverkkoja koskevan EU-tavoitteen − gigabitin laajakaistayhteys...

Uutiset jäsenille

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

...muodostaa pullonkaulaa ja aiheuttaa viiveitä uuden teknologian käyttöönottoon ja siten heikentää EU-alueen kilpailukykyä. Ehdotuksen vaatimukset eivät saa hidastaa esimerkiksi kansallisesti tärkeiden 5G- ja 6G-verkkojen kehittämistä ja rakentamista. Säädöksessä komissiolle esitetään...

Lausunnot

CE cyber-mark for products and software?

...of the EU. For example, the construction of nationally important 5G and 6G networks must not be delayed if the network equipment does not receive the approvals required by the...

News

Tuotteille ja ohjelmistoille CE-kybermerkki?

...6G-verkkojen rakentaminen ei saa viivästyä siksi, että verkkolaitteet eivät saa CRA:ssa edellytettyjä hyväksyntöjä, prosessi kestää liian pitkään tai arviointilaitoksissa on ruuhkaa. Onkin tärkeää, että CRA:n vaatimukset ja arviointimenettely ovat riskiperusteisia....

Uutiset

Töitä tarjolla kyber- ja data-analytiikkaosaajille

...Kysyimme jäsenyrityksiltämme myös, millaisiin asiantuntijatehtäviin ne arvioivat tarvitsevansa työvoimaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Eniten tarvetta on kyber- ja data-analytiikkaosaajille. Myös viestintäverkkoteknologiat, mm. 5G ja 6G, ovat osa-alueita, joille kaivattaisiin nykyistä...

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...viestintäjärjestelmää (maanpäälliset verkot mukaan lukien) kehitettäessä tulee ottaa mukaan saatavilla oleva paras teknologiaosaaminen, mukaan lukien 5G/6G ja kvantti, sekä uudet avaruusalan toimijat ja niiden tarjoamat ratkaisuehdotukset. Suomi katsoo, että investointien...

Lausunnot

5G in Europe

...examples: Established in late 2021, the European Smart Networks and Services Joint Undertaking, a public-private partnership programme, aims to ensure Europe’s industrial leadership in 5G and 6G by promoting 5G...

News

Companies at the forefront of 5G technology

Finland has acted as a pioneer in every mobile generation. Moreover, the latest 5G technology has quickly been adopted in the country: 5G networks already cover two-thirds of the municipalities...

News

Could Finland serve as an example for the other EU countries?

...turning to the next generation of mobile networks. Finland has also distinguished itself in the research and development of 6G technology. Although it cannot compete with the research budgets of...

News

Onko Suomesta Euroopan 5G-esikuvaksi?

...eri osapuolten keskustelun mahdollistamisessa. Samaan aikaan, kun Suomessa 5G-verkkoja rakennetaan kiivaaseen tahtiin, katse suuntautuu jo mobiiliverkkojen seuraavaan sukupolveen. Suomi on profiloitunut myös 6G-teknololgian tutkijana ja kehittäjänä. Vaikka Suomi ei voi...

Uutiset

Mitä 5G:n jälkeen?

...6G:n, ja alaa enemmän seuranneet ovat ehkä jo huomanneet, että 6G-työn alustus on jo kovassa vauhdissa ITU-R:ssä. ITU-R määrittää 6G-järjestelmien korkean tason vaatimukset ja tavoitteet, sekä päättää 6G-järjestelmien radiotaajuuksista. 6G-järjestelmien...

Blogi

Eric Gaudillat: 5G Euroopassa

...esimerkkeinä mm. seuraavat EU-tason mobiilikehityshankkeet: 1. Vuoden 2021 lopulla perustettu European Smart Networks and Services Joint Undertaking, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusohjelma pyrkii varmistamaan Euroopan teollisen johtajuuden 5G:n ja 6G:n...

Uutiset

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...vähentävien ratkaisujen kehittämiseksi sekä teollisuutta että kuluttajia varten. Kompassissa nostetaan esiin osaamisen esimerkkeinä mm. tekoälytutkimus sekä kvantti- ja 6G-teknologioiden kehittäminen. Lisäksi digitalisaation kannalta yhä tärkeämpien datakeskusten mahdollisuudet mm. niiden muodostaman...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto VN:n selvityksestä turvallisten yhteyksien ohjelmasta

...kehittämisen kustannuksella tai turhia päällekkäisyyksiä luoden eikä vain avaruusalan perinteisiä toimijoita hyödyttäen. Koko viestintäjärjestelmää (maanpäälliset verkot mukaan lukien) kehitettäessä tulee ottaa mukaan saatavilla oleva paras teknologiaosaaminen, mukaan lukien 5G/6G ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Viestintäverkkojen rakentaminen ja kyberturvallisuus

...kuuluva ekosysteemi ovat kuitenkin jatkuvan muutoksen pyörteissä. Jokainen matkaviestinsukupolvi on ollut edellistä turvallisempi, eikä tuleva 6G ole poikkeus. Nyt on jo muutaman vuoden puhuttu avoimesta radioliityntäverkosta, O-RANista, ja siitä, miten...

Ajankohtaista

Uutiset

Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

...kanssa. Globaaleista standardeista on esimerkiksi 6G-suunnitelmien osalta pidettävä kiinni. Digitaalisen suvereniteetin sisältöä ruoditaan jo heti helmikuulle suunnitellussa konferenssissa.   FiComin edustaman toimialan kannalta keskeisiä lainsäädäntöhankkeita on useita. Verkkopalveluita sääntelevä digipalvelusäädös...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston Agenda 2030 -selonteosta

...ja automatisoidut järjestelmät ovat tärkeitä ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisijoina. Suomella on hyvä pohja olla globaalien ongelmien ratkaisija ja ratkaisujen kehittäjä; olemme edelläkävijä tulevaisuuden infran, 5G-teknologian, käyttöönotossa ja myös 6G-kehityksen kärkimaa....

Ajankohtaista

Lausunnot

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka: ministeriön rooli on olla mahdollistaja

...ja 6G:kin siintää jo näkyvissä. Suomalaisen tietoyhteiskunnan menestystarinan yhtenä tärkeimpänä mahdollistajana on yhteisen tavoitteen lisäksi erittäin hyvin toimiva vuorovaikutus ja yhteistyö toimialan, viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kesken. FiComilla jäsenyrityksineen on ollut...

Ajankohtaista

Uutiset

Virkamiesesitykset pääosin linjassa FiComin tavoitteiden kanssa

...vahvistaa. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää myös edistyksellisen taajuuspolitiikan jatkamista. Tällä turvataan riittävästi taajuuksia laajakaistayhteyksille 5G- ja 6G-verkoissa. FiComin näkökulmasta kivi kengässä kysyntävetoiselle ja markkinaehtoiselle rakentamiselle on kuitenkin LVM:n esittämä valtion...

Ajankohtaista

Uutiset