Onko Finnish Weird peittoamassa Nordic Noirin?

...paneelikeskusteluilla, joissa kartoitettiin tulevaisuuden trendejä ja skenaarioita sekä kasvun esteitä ja mahdollisuuksia. Käynnissä on myös selvitystyö koskien AVMS-direktiivin mahdollistamaa mediapalveluiden velvoittamista investoimaan kotimaisen sisällön tuotantoon. Elisa Viihde perustettiin 2009, ja...

Ajankohtaista

Blogi

Verkkoalustoja sääntelevät kymmenet lait

...säädökset – Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä EU:n sisämarkkinoilla koskeva direktiivi 2000/31/EY eli ns. sähkökauppadirektiivi – Videonjakoalustojen tarjoajista (audiovisuaalisista mediapalveluista) annettu direktiivi 2010/13/EU eli ns. AVMS-direktiivi – Sähköisen viestinnän palveluista...

Ajankohtaista

Uutiset

Telepaketti konkretisoitui kansalliseen lainsäädäntöön

...Komissio antoi ehdotuksensa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin muuttamisesta (ns. AVMS-direktiivi) toukokuussa 2016 ja direktiivin eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (ns. telepaketti-direktiivi) syyskuussa 2016. Nämä hyväksyttiin EU:ssa vuoden 2018 lopulla. Määräaika säännöstön...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...sijoittautunut merkittäviä videonjakoalustapalveluntarjoajia, SVPL:ssä ei tule laajentaa videonjakoalustapalvelun määritelmää AVMS-direktiivissä määritellystä. AVMS-direktiivin muuttamisesta annettu direktiivi 2018/1808 ei muuta AVMS-direktiivin 1 artiklan 1 kohdan g alakohdan aiempaa muotoilua, joten SVPL:n 3...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...AVMS-direktiivin muuttamisesta annettu direktiivi 2018/1808 ei muuta AVMS-direktiivin 1 artiklan 1 kohdan g alakohdan aiempaa muotoilua, joten SVPL:n 3 §:n 32 kohdan tilausohjelmapalvelun määritettyä ei esitysluonnoksessakaan ehdoteta muutettavaksi. Tämä on...

Ajankohtaista

Lausunnot

Operaattoreista ei saa tehdä sisältöpoliiseja

...Act (DSA) koskisi erityisesti internetissä toimivia verkkoalustoja (sosiaalinen media, hakukoneet, markkinapaikat, sovellusalustat) ja myös digitaalisia palveluita yleisemminkin. Toimenpiteiksi on ehdotettu esimerkiksi sitovia, tekijänoikeusdirektiivin ja AVMS-direktiivin kaltaisia huolehtimisvelvollisuussääntöjä sekä sisällön suodattamisen...

Ajankohtaista

Uutiset

Teledirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

...viestintäpalvelujen saatavuutta sekä palvelujen esteettömyyttä ja kuluttajan oikeuksia. Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa pannaan täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. teledirektiivi) tuomat vaatimukset....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit telepaketin implementoimiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on valmistelemassa sähköisen viestinnän palvelulain uudistusta, jossa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kommentit AVMS-direktiivin ja telepaketin siirtovelvoitetta koskevien säännösten implementoinnista

...katsoa SVPL:n määritelmien mukaisiksi televisiotoiminnassa tapahtuvan kuvaohjelman tarjoajiksi eikä Suomessa FiComin käsityksen mukaan toimi AVMS-direktiivissä tarkoitettuja videonjakoalustapalveluita, joten FiComin jäsenten osalta AVMS-direktiivin implementoinnissa ratkaisevaa on tilausohjelmapalvelun tarjoajan määritelmä. AVMS-direktiivin muuttamisesta...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sähköisen viestinnän sääntely uusiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti 16.11. sidosryhmilleen kuulemistilaisuuden, jossa käytiin läpi telepaketti- ja AVMS-direktiivien keskeistä sisältöä sekä niiden valmistelun ja voimaantulon aikataulua. Eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskeva direktiiviehdotus (telepaketti-direktiivi) sisältää päivitettynä...

Ajankohtaista

Uutiset