FiComin lausunto valmiuslain muuttamisesta

...ja yhteensovitetulla tavalla kansallinen ja verkkojen turvallisuus sekä verkkotekniikka ja toimintaympäristö palveluiden jatkuvuuden kannalta. Teleyrityksen määritelmä Valmiuslain osalta moni yritys pohti jo vuonna 2020 COVID-19-pandemiatoimien yhteydessä esimerkiksi teleyrityksen määritelmää. Koska...

Ajankohtaista

Lausunnot

(Ei oo) pilvee, pilvee, pilvee…

...Kysymys 2: Onko ”Kaikki Pilveen” IT-strategia oikeasti strategia vai erään organisatorisen siilon (kustannus) optimointia? Tärkeimpänä kysymyksenä on – miten varmistamme digitaalisen liiketoiminnan terveyden, kun virtuaalinen Covid-19 sulkee fyysisten rajojen sijaan...

Ajankohtaista

Blogi

MustRead: Oppiminen digitalisoituu yhä nopeammin – suomalaisten kannattaa hyödyntää koulutus- ja teknologiaosaamistaan

...mutta tämä ei tarkoita paluuta entiseen. Koulutuksen digitalisaatioon onkin panostettava entistä tarmokkaammin. Suomella on edelläkävijän maine sekä koulutuksessa että teknologiassa. Nyt sitä kannattaa hyödyntää. Vaikka Covid-19 -pandemia on siirtänyt merkittävän...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto hallituksen esityksestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista

...luoda. Erityisen tärkeää tämä on häiriö- tai muissa poikkeustilanteissa turvallisen sähköisen asioinnin varmistamiseksi. Esimerkiksi nyt COVID-19-pandemiasta johtuvissa poikkeusoloissa kansalaiset ovat asioineet entistä enemmän sähköisesti. Toimiva kilpailu edellyttää, että käyttäjä voi...

Ajankohtaista

Lausunnot

Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

...muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx). Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Vahva kehitys covid-19-olosuhteissa jatkui Elisan vakaa kehitys jatkui neljännellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia 498 miljoonaan euroon....

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus

...vajaat 10 miljoonaa laitetta ja vuonna 2024 noin 35 miljoonaa laitetta. Arvioissa ja ennusteissa on huomioitu myös covid-pandemian vaikutukset. (Augmented and virtual reality, Abi Research) IDC:n (heinäkuussa 2020) arvion mukaan...

Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus

MustRead: 5G mullistaa verkkoyhteydet – esineiden internet voi olla jääkaappi, joka tilaa maidon puolestasi

...heinäkuussa vuosien 2021–2027 yhteensä 1 074 miljardin euron monivuotisesta budjettikehyksestä ja siihen liitetystä 750 miljardin euron COVID-19 -elvytyspaketista. Kokonaispaketin kolmanneksi suurimmaksi, lähes viidenneksen menoeräksi hyväksyttiin 356,4 miljardin euron panostukset sisämarkkinoihin,...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto hallituksen esityksestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista

...tärkeää tämä on häiriö- tai muissa poikkeustilanteissa turvallisen sähköisen asioinnin varmistamiseksi. Esimerkiksi nyt COVID-19-pandemiasta johtuvissa poikkeusoloissa kansalaiset ovat asioineet entistä enemmän sähköisesti. Toimiva kilpailu edellyttää, että käyttäjä voi itse valita...

Ajankohtaista

Lausunnot

Elisan osavuosikatsaus Q3 2020

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen keskeiset luvut  Liikevaihto kasvoi 3 miljoonaa euroa 468 miljoonaan euroon. Mobiilipalveluliikevaihto pieneni -0,5 prosenttia 206 miljoonaan euroon pääasiassa siksi, että roaming-liikevaihto pieneni huomattavasti COVID-19 matkustusrajoitusten takia....

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

DNA selvitti kuntien digitaalisen tason Pohjoismaissa – suomalaisilla kirittävää pohjoismaisiin naapureihin verrattuna

...vuoksi kuntienväliset yhteishankkeet ja kansalliset digitalisaatio-ohjelmat ovat harkitsemisen arvoisia. – COVID-19-tilanne on osoittanut konkreettisesti, kuinka tärkeää on, että yhteiskunta toimii myös digitaalisesti. Tutkimuksen löydökset tarjoavat arvokasta tietoa kunnille toimivan digitaalisen...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

...Mobiilipalvelujen liikevaihdon pitkään jatkunut kasvu keskeytyi, kun roaming-liikevaihto laski merkittävästi COVID-19-pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 5 miljoonaa euroa 168 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4 miljoonaa euroa 101...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

When the world went online

An extraordinary amount of data was transferred via Finland’s telecommunications networks after mid-March. Coronavirus and the state of emergency forced a large number of Finns to telecommute. Schools and studies...

News

FiComin lausunto: Muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset

...on helpottanut myös COVID-19-epidemian hillitsemisessä töiden ja vapaa-ajan siirryttyä sujuvasti verkkoon. Sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä annetun lain hallituksen esityksen (HE 159/2017 vp) taustoittavassa alkukappaleessa todetaan, että ”erityisesti tutkimus-, kehittämis-...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Telealalla on kykyä ja halua auttaa COVID-19-epidemian hillitsemisessä. On ensiarvoisen tärkeää, että sovelluksen kyberturvallisuudesta ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sähkökauppadirektiivin perusperiaatteet säilytettävä

...kyky vastata kansainväliseen kilpailuun heikentyy olennaisesti. ICT-ala on yksi Euroopan talouden peruspilareista, ja sen panos tulee olemaan ensiarvoisen tärkeä myös COVID-19-kriisistä toipumisessa. Päättäjien on varmistettava selkeät, tasapainoiset ja tulevaisuuden ratkaisuja...

Ajankohtaista

Uutiset

Koronaviruksen digitaalinen jäljittäminen Suomessa

...kun niitä ei enää tarvita, eikä niitä saa käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin. Suomen lopullinen kanta noudattelee valiokunnan kannanottoa. Teleala voi auttaa epidemian taltuttamisessa Sosiaali- ja terveysministeriössä on kehittämishanke Suomen COVID-19-mobiilisovelluksesta,...

Ajankohtaista

Uutiset

Poikkeustila vei suomalaiset nettiin – Työt, sosiaaliset suhteet ja viihde kulkevat nyt tietoverkkoja pitkin

...sillä 45 prosenttia vastaajista arvelee käyttävänsä etätyövälineitä, kuten Teamsia, aiempaa enemmän myös koronan jälkeisenä aikana. Etäsuhteita ja ajankulua tietoverkkoja pitkin Etätöiden lisäksi yhteyksiä käytetään sosiaalisten suhteiden etähoitoon, joka Telia Covid-19...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta COVID-19-epidemian hallinnan tueksi

FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Telealalla on kykyä ja halua auttaa COVID-19-epidemian hillitsemisessä. On ensiarvoisen tärkeää, että sovellusten kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta huolehditaan riittävän...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttö COVID-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä komission suosituksesta unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön COVID-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kuluttajat tyytyväisimpiä Teliaan koronatilanteen hoidossa

...ja näin korkeat indeksipisteet kertovatkin jo erinomaisesta suoriutumisesta”, EPSI Ratingin Suomen maajohtaja Heidi Laitinen kuvailee yhtiön tiedotteessa. EPSI Ratingin tekemä tutkimus COVID-19-epidemian hoidosta mittaa eri toimialojen sekä yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Noin 5000 haastattelua...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet