EU:sta uutta data- ja digisääntelyä

...2030   Datatalouden osalta olennaisimpia uusista säädöksistä ovat ns. Big Five, eli jo voimaan tulleet digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA), digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA) ja datahallintosäädös (Digital Governance Act,...

Uutiset jäsenille

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...kuitenkin jo 17.2.2023. Kansallisten muutosten valmistelu on käynnistynyt. Seuraavaksi tehdään asetuksen vuoksi tarvittavat kansalliset lainsäädäntömuutokset. Digimarkkinasäädös DMA Digital Markets Act Samoin kuin digipalvelusäädöksenkin kohdalla, Tšekin puheenjohtajakaudelle jäi vain asian vahvistaminen;...

Uutiset

The EU’s data strategy is making progress

...of data and data-based products and services within the single market. The Digital Services Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA), a package of legislation on digital services, represent the...

News

EU:n datastrategia etenee

...ovat jo hyväksytty ja tulossa voimaan lähivuosina digitaalisten palveluiden lainsäädäntöpaketti, digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA) ja digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA). Kolmas vuonna 2020 ehdotettu asetus, datahallintosäädös (Data Governance Act,...

Uutiset

Digipalvelusäädöksessä vielä riskejä

...ei ole ohjelmassaan sitoutunut saamaan DSA-neuvotteluja päätökseen, mutta on ilmoittanut jatkavansa sekä sen että ns. portinvartija-alustoja sääntelevän digimarkkinasäädöksen (Digital Markets Act, DMA) edistämistä. Neuvotteluista tulee kuitenkin väistämättä pitkät ja vaikeat....

Ajankohtaista

Uutiset

Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

...(DSA), ns. portinvartija-alustoihin kohdistettu digimarkkinasäädös (DMA), tietosuojaa sähköisessä viestinnässä tarkentava ePrivacy sekä kyberturvallisuutta syventävä verkko- ja tietoturvadirektiivin päivitys, NIS 2.0, ovat kuitenkin hankkeita, joita ei ole aikataulullisesti mahdollista ratkaista kevään...

Ajankohtaista

Uutiset

EU:n digisäädösten varmistettava yritysten toimintamahdollisuudet tulevaisuudessakin

Komissio julkaisi joulukuussa 2020 ehdotuksensa sekä digipalvelu- (Digital Services Act, DSA) että digimarkkinasäädökseksi (Digital Markets Act, DMA). Digipalvelusäädöksellä on tarkoitus päivittää yli 20 vuotta sitten annettu tietoyhteiskunnan palveluja koskeva sähkökauppadirektiivi...

Ajankohtaista

Uutiset

Uusi normaali, uudet uhat

...aikana asiantuntijaseminaareissa esitelleet lukuisia laitteisiin kohdentuvia hyökkäyksiä. Tunnetuimpina ovat DMA-tekniikoihin ja oheislaitteisiin perustuvat sekä Cold Boot -menetelmiä hyödyntävät haavoittuvuudet. Pelastusrenkaana itseparantuvat päätelaitteet Monessa esimerkissä tarvitaan fyysinen pääsy laitteelle tai sen...

Ajankohtaista

Blogi