EU:sta uutta data- ja digisääntelyä

...2030   Datatalouden osalta olennaisimpia uusista säädöksistä ovat ns. Big Five, eli jo voimaan tulleet digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA), digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA) ja datahallintosäädös (Digital Governance Act,...

Uutiset jäsenille

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...EU-hankkeiden tilannekuva Digipalvelusäädös DSA Digital Services Act Asetus hyväksyttiin jo kesällä 2022, mutta sen lopullinen vahvistaminen jäi Tšekin puheenjohtajuuskaudelle. Asetus tuli voimaan 16.11.2022. Se tulee sovellettavaksi pääosin 17.2.2024, käyttäjämäärien julkaiseminen...

Uutiset

The EU’s data strategy is making progress

...of data and data-based products and services within the single market. The Digital Services Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA), a package of legislation on digital services, represent the...

News

EU:n datastrategia etenee

...ovat jo hyväksytty ja tulossa voimaan lähivuosina digitaalisten palveluiden lainsäädäntöpaketti, digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA) ja digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA). Kolmas vuonna 2020 ehdotettu asetus, datahallintosäädös (Data Governance Act,...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...lisäys tulee tehdä myös johdantolauseeseen 7. Asetuksen tulee olla yhteensopiva myös piakkoin voimaantulevan digipalvelusäädöksen (Digital Services Act, DSA) 7 artiklan kanssa, jonka mukaan ”välittäjäpalvelujen tarjoajille ei saa asettaa yleistä velvoitetta...

Lausunnot

EU-kapula vaihtuu Ranskalta Tšekeille – kyberpolitiikka korostuu 

...kaudella kurottiin kasaan digipalvelusäädös DSA, verkko- ja tietoturvadirektiivi NIS2 sekä e-Evidence, asetus lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon. Näiden osalta trilogit eli poliittinen päätös saatiin aikaiseksi, vaikka lopullinen vahvistaminen jääkin...

Uutiset

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...mahdollisimman täsmällistä. Suomen kanta yleisemmin sähkökauppadirektiivin uudistamiseen sekä nyt komission valmistelemaan digipalvelusäädökseenkin (Digital Services Act, DSA) on ollut lähtökohtaisesti erittäin kannatettava, niin U-kirjelmässä U 2/2022 vp, U-jatkokirjeessä UJ 14/2021 vp...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mainonnan kohdennus kaipaa läpinäkyvyyttä

...pitää olla selkeitä ja tarkasti määriteltyjä. Jos näin ei ole, kaikkien toiminta hankaloituu, ja kustannukset ja tehottomuus lisääntyvät. Myös pienten yritysten näkökulma sekä kuluttajien asiakaskokemus olisi sääntelyssä otettava huomioon. DSA-lainsäädäntöprosessi...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom Forum -aamu 2.2.2022: Verkkomainonta digitalisaation ajurina

Euroopan unionissa parhaillaan käsiteltävänä olevan Digital Services Actin (DSA) tavoitteena on asettaa raamit digipalveluiden tarjonnalle ja käytölle Euroopassa. Tulevaan lainsäädäntöön liittyy kysymyksiä mm. digitaalisia palveluita tarjoavien yritysten yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista ja kilpailun...

Ajankohtaista

Uutiset

Avoimen internetin tulevaisuus puhuttaa

Googlen perustajilla oli yli 20 vuotta sitten tavoite: kaikilla verkkokäyttäjillä tulisi olla pääsy maksuttomaan, avoimeen hakupalveluun, joka toisi tarvittavat tiedot käyttäjien ulottuville. Tämä onnistui, koska palvelu rahoitettiin verkkomainoksilla. Googlelle ja...

Ajankohtaista

Blogi

Digimarkkinan innostettava innovoimaan

Digipalvelusäädöstä (Digital Services Act) käsitellään parhaillaan EU:n toimielimissä. DSA asettaa raamit digipalveluiden tarjonnalle ja käytölle Euroopassa. Tulevaan lainsäädäntöön liittyy kysymyksiä mm. digitaalisia palveluita tarjoavien yritysten yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista ja reilun kilpailun...

Ajankohtaista

Uutiset

Digipalvelusäädöksessä vielä riskejä

Euroopan unionissa on parhaillaan käsiteltävänä digipalvelusäädös, Digital Services Act (DSA). Sen tavoitteena on asettaa raamit digipalveluiden tarjonnalle ja käytölle Euroopassa. Parlamentin kanta lakiuudistukseen saatiin äänestyksessä 20.1.2020, ja seuraavana on vuorossa trilogineuvottelut...

Ajankohtaista

Uutiset

Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

...(DSA), ns. portinvartija-alustoihin kohdistettu digimarkkinasäädös (DMA), tietosuojaa sähköisessä viestinnässä tarkentava ePrivacy sekä kyberturvallisuutta syventävä verkko- ja tietoturvadirektiivin päivitys, NIS 2.0, ovat kuitenkin hankkeita, joita ei ole aikataulullisesti mahdollista ratkaista kevään...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom Forum -aamu 2.2.2022: Verkkomainonta digitalisaation ajurina

...ja evästeistä on lisääntynyt. Euroopan Unionissa parhaillaan käsiteltävänä olevassa Digital Services Act (DSA) -lainsäädäntöhankkeessa on esitetty muutoksia kohdennetun mainonnan sääntelyyn. Nyt onkin hyvä hetki keskustella siitä, mikä on digitalisaation ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

FiCom on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausuntonsa digipalvelusäädöstä (Digital Services Act, DSA) koskevasta jatkokirjelmästä. Neuvosto on parantanut komission alkuperäistä ehdotusta monin osin, mutta ongelmaton se ei vieläkään ole. On...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...tuomioistuin kohdistaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan palveluntarjoajaan, eivät olisikaan sitä sitovia ehdotetun DSA-asetuksen nojalla, määräysten mahdollinen sitovuus palveluntarjoajaa kohtaan voisi perustua johonkin muuhun lainsäädäntöön. Asetuksen artiklaan 6 on ehdotettu lisättäväksi sähkökauppadirektiivin...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n digisäädösten varmistettava yritysten toimintamahdollisuudet tulevaisuudessakin

Komissio julkaisi joulukuussa 2020 ehdotuksensa sekä digipalvelu- (Digital Services Act, DSA) että digimarkkinasäädökseksi (Digital Markets Act, DMA). Digipalvelusäädöksellä on tarkoitus päivittää yli 20 vuotta sitten annettu tietoyhteiskunnan palveluja koskeva sähkökauppadirektiivi...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto komission ehdotuksesta digipalvelusäädökseksi

...Suomen kanta niin yleisemmin sähkökauppadirektiivin uudistamiseen kuin nyt komission valmistelemaan digipalvelusäädökseenkin (Digital Services Act, DSA) on ollut lähtökohtaisesti erittäin kannatettava, mutta koska kyseessä on vasta komission ehdotus, tulee Suomen olla...

Ajankohtaista

Lausunnot

MustRead: EU:ssa on varauduttu jo ennalta välttämään amerikkalaisten virheitä – verkkoyhtiöt päätyivät USA:ssa tahtomattaan demokratian portinvartijoiksi

...lain hyväksymisen ohella EU julkisti joulukuun puolivälissä Digital Services Act eli DSA-lakiehdotuksen, joka tulee toteutuessaan lisäämään merkittävästi alustajättien vastuuta välittämistään sisällöistä. Artikkeli on julkaistu MustReadissa 13.1.2021. Tämän sisällön mahdollistaa FiCom...

Ajankohtaista

Uutiset

MustRead: EU haluaa Facebookin ja Googlen kaltaisille jäteille enemmän vastuuta ja vähemmän valtaa – uudet digilait mylläävät internetin pelikentän uusiksi

Teksti: Mika Horelli, MustRead Euroopan komissio julkaisi joulukuun puolivälissä kaksi lakiesitystä, jotka määrittelevät verkkoympäristön pelisäännöt aiempaa tarkemmin. Samalla Googlen ja Facebookin tapaiset jättimäiset verkkoyhtiöt pannaan vastuuseen siitä, miten ne näyttävät...

Ajankohtaista

Uutiset