FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

...suoran siirron menetelmällä koskee. Tarkennuksia DSM-direktiivin verkkosisällönjakopalveluita koskeviin säännöksiin Täydentävässä hallituksen esityksessä on ehdotettu muutettavaksi mm. DSM-direktiivin verkkosisällönjakopalveluita koskevia ehdotuksia, mutta nämä edellyttävät kuitenkin vielä tarkennuksia. Eräisiin lähioikeuksiin soveltamista koskeva...

Lausunnot

FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

...uudistuksessa pannaan kansallisesti täytäntöön myös tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annettu direktiivi eli ns. DSM-direktiivi. DSM-direktiivin taustat poikkeavat verkkolähetysdirektiivistä, joten sitä tulee arvioida paikoin eri sääntelyn ja erilaisten kriteerien valossa....

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kantelu oikeusasiamiehelle: tekijänoikeuslain valmistelu opetus- ja kulttuuriministeriössä puolueellista

...kytköksissä oleva Jukka Liedes. FiCom on tänään jättänyt asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tekijänoikeuksia EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla säätelevän DSM-direktiivin sekä verkkolähetysdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon myötä tehtävä tekijänoikeuslain uudistus kirvoitti lausuntokierroksellaan ennennäkemättömän määrän...

Ajankohtaista

Uutiset

Verkkoalustoja sääntelevät kymmenet lait

...implementoimatta oleva DSM-direktiivi Kuluttajansuoja – Direktiivi 93/13/ETY kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (sopimusehtodirektiivi) – Direktiivi 98/6/ETY kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa  – Direktiivi 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä...

Ajankohtaista

Uutiset

Ehdotus tekijänoikeuslain uudistuksista mainettaan parempi

Tekijänoikeuksia EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla säätelevää DSM-direktiiviä ja sen kansallista täytäntöönpanoa voi kuvailla sanalla poikkeuksellinen. Direktiiviehdotus oli alun perinkin hyvin kiistanalainen, mistä seurasi poikkeuksellisen kiivas lobbaaminen puolin ja toisin sekä ehdotuksen...

Ajankohtaista

Blogi

Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

FiCom on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausuntonsa digipalvelusäädöstä (Digital Services Act, DSA) koskevasta jatkokirjelmästä. Neuvosto on parantanut komission alkuperäistä ehdotusta monin osin, mutta ongelmaton se ei vieläkään ole. On...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

...(ja 23 §), DSM-direktiiviin 15 ja 16 artikla) 9.1. “Lyhyet otteet” Tekijänoikeuslain 50 §:ään tulee sisällyttää DSM-direktiivin 15 artiklan mukainen poikkeus hyvin lyhyiden otteiden käytöstä. Muuten Suomen tekijänoikeuslaki olisi direktiivin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...sääntöihin tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetussa direktiivissä (tietoyhteiskuntadirektiivi), teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetussa direktiivissä (ns. enforcement-direktiivi) tai tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä (DSM-direktiivi). Asetuksella ei olisi...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n DSM-direktiiviesitys uhkaa luoda merkittävää oikeudellista epävarmuutta

EU:n tekijänoikeussääntelyssä tulee pyrkiä yleiseen, toimivia markkinarakenteita luovaan sääntelyyn, jossa otetaan tasapainoisesti huomioon eri osapuolten intressit. Sääntelyä ei tule laatia tietyn tekniikan tai toimintatavan erityistarpeisiin, koska liian yksityiskohtainen sääntely muodostuu...

Ajankohtaista

Uutiset