FiComin kommentti ns. gigabitti-infrastruktuurisäädöksen U-kirjeluonnoksesta

FiComin kommentti koskien luonnosta U-kirjelmäksi: komission lainsäädäntöehdotus nopeiden viestintäverkkojen käyttöönoton tehostamisesta, ns. gigabitti-infrastruktuurisäädös Kasvavat tietoliikennetarpeet lisäävät merkittävästi teleyritysten tulevaisuuden verkkoinvestointitarpeita, mikä asettaa perinteiset teleyritykset ennennäkemättömien haasteiden eteen. On selvää, että...

Lausunnot

Viranomaisten avustamisesta tehtävä kokonaisarviointi

...velvoitteita on tullut ja tulee lisää myös EU-lainsäädännöstä. Tällaisia ovat esimerkiksi asetus verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta, komission asetusehdotus lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta sekä tuleva ns. e-Evidence-paketti ja...

Uutiset

Sadan megabitin yleispalveluvelvoite olisi miljardilasku yhteiskunnalle

...joissa peruslaatuisia puhe- ja nettiyhteyksiä ei ole kaupallisesti saatavilla. Sitä ei ole tarkoitettu investointivelvoitteeksi yrityksille. Kaikki tämä ilmenee selvästi direktiivistä ja komission ohjeistuksesta. Kuluneella hallituskaudella yleispalveluvelvoitteen nopeusvaatimus nostettiin kahdesta megabitistä...

Uutiset

Eurooppalaiset internet-alan järjestöt haluavat muutoksia CSAM-asetukseen

Eurooppalaiset toimialajärjestöt ACT, CCIA Europe, CISPE Cloud, Dot Europe, eco, EuroISPA, FiCom, ISPA Austria ja ITI ovat julkaisseet yhteisen lausunnon, jossa ne pyytävät Euroopan komissiota muuttamaan joitakin keskeisiä kohtia asetusehdotuksesta...

Uutiset

Onko sähköisen viestinnän direktiivi enää tarpeellinen?

Ensimmäinen eurooppalaista teletoimialaa sääntelevän European Electronic Communications Coden (EECC) edeltäjä laadittiin reilut 20 vuotta sitten. Tämän jälkeen sääntelyä on uudistettu kahdesti, viimeksi vuonna 2018. Sääntelyssä on kyse viestintämarkkinan erityissääntelystä, ja...

Uutiset

Kolme toivetta tuleville päättäjille

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi haluaa olla kokoaan suurempi kansainvälinen vaikuttaja. Digiasioissa meillä olisi siihen suorastaan velvollisuus, koska komission digitalisaatiomittauksien Suomi on EU:n kärkimaa ja siten suunnannäyttäjä. Myös innovaatiotarkastelussa...

Uutiset

Esteet pois – infran rakentamisesta sujuvaa

Toimivat viestintäverkot ovat yhteiskuntamme peruskallio, johon teleyritykset investoivat vuosittain puoli miljardia euroa. Verkkojen rakentamista on helpotettava kaikin mahdollisin keinoin. Esimerkiksi lupaprosessit pitää digitalisoida ja rakentamis- ja lupaehdot yhdenmukaistaa. Parhaillaan on...

Uutiset

FiCom Forum -aamu: kilpailu kirittää innovaatioihin

...työskentelevien osuus työvoimasta on EU-maiden toiseksi suurin, 7,4 %. EU julkaisee vuosittain myös innovaatiovertailua, jossa verrataan EU-maita 27 eri indikaattorien avulla. Viimeisimmässä vertailussa Suomi sai EU-maista toiseksi parhaat pisteet Ruotsin...

Uutiset

FiComin lausunto valtionhallinnon pilvipalvelulinjauksista

...aiheuttaa epäselvyydessään tulkintavaikeuksia ja jopa ristiriitoja muiden linjauksien kanssa. Tarkoitetaanko pilvi- ja ekosysteemiratkaisujen tuottamisella EU/ETA-alueella sitä, että palveluita toimittavan tahon tulee olla EU/ETA-alueelta oleva yritys vai että datakeskuksen tulee olla...

Lausunnot

Kyberturvallisuus on liiketoiminnan mahdollistaja

...Kyberturvallisuutta ei enää pidetä kulueränä vaan toiminnan, kuten liiketoiminnan, jatkuvuuden mahdollistajana. Kriittisestä infrastruktuurista puhutaan paljon. Miten se pitäisi määritellä? Euroopan komission vuodelta 2008 olevan määritelmän mukaan kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan omaisuutta,...

Uutiset

Euroopassa valmistaudutaan seuraaviin digi-infran sukupolviin

...riitä. Breton totesi myös, että kyberpuolustusyhteistyötä tullaan tiivistämään ja EU:n yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa vahvistamaan. Viestintäverkot − EU-digitavoitteiden selkäranka EU-komission tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä kaikilla eurooppalaisilla kotitalouksilla on mahdollisuus...

Uutiset jäsenille

FiComiin taajuuspolitiikan taustaryhmä

...5G-verkoille. Lisäksi EU-komissiossa ja maailman radiotaajuuskonferenssissa pohditaan uusien taajuuksien osoittamista ja käyttöönottoa mobiiliteknologille ja langattomille verkoille. Mobiiliverkon taajuudet, luvat ja maksut Valtakunnalliset teleyritykset maksavat vuosittain taajuuksiin perustuvia hallinnollisia ja markkinaehtoisia...

Uutiset jäsenille

EU:sta uutta data- ja digisääntelyä

EU:n Digitaalinen vuosikymmen 2030-politiikkaohjelma ohjaa Euroopan digitalisaatiota, ja sen myötä data- ja digisääntelyyn on tullut valtavasti uutta regulaatiota, josta osa on jo voimassa ja osa vielä EU-toimielimissä neuvoteltavana. Digitaalinen vuosikymmen...

Uutiset jäsenille

Elisan kehittämästä sähkövarastointiratkaisusta tulossa Euroopan suurin hajautettu virtuaalivoimalaitos

...euron valtionavustuksen, joka mahdollistaa palvelun nopeutetun käyttöönoton 150 MWh:n kapasiteetilla. Kyseessä on suurin tämän tyyppinen hanke Euroopassa. Uusiutuvat energialähteet ovat haaste sähköverkoille, koska toisin kuin fossiiliset polttoaineet, niiden ennustettavuus ja...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...tietoverkoissa, osittain juuri tietoverkkojen ominaisuuksien vuoksi, eikä tämä ole peruste rapauttaa yksityisyyden suojaa entisestään. Momenttiin ehdotetusta viittauksesta rikoslain 17 luvun 19 §:ään todettakoon, että Euroopan komissio on 11.5.2022 antanut ehdotuksensa...

Lausunnot

Telia kehittää rajat ylittäviä 5G-yhteyksiä EU-rahoituksella

Euroopan komissio on myöntänyt Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility) rahoitusta suomalaishankkeille. Telian hankkeella parannetaan 5G-yhteyksiä Pohjolassa ja Baltiassa. Suomessa Telian hankkeessa investoidaan nopeisiin 5G-yhteyksiin, reunalaskentaan ja mobiilipalveluihin moottoritie- ja...

Jäsenistön tiedotteet

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

EU:n puheenjohtajuus siirtyi vuodenvaihteessa Tšekiltä Ruotsille. Seuraavan kuuden kuukauden aikana Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana Ruotsi koordinoi EU:n päätöksentekoa, ja sillä on ratkaiseva rooli asialistan muotoilussa. Viimeinen ajankohta, jolloin komissio voi...

Uutiset

Uudistuksiin rohkeasti etukenossa

...EU-maiden kehitystä hidastivat valtiolliset teleyritykset. Suomessa on edelleen myös omaa lisäsääntelyä komission yksityiskohtaisten pykälien päälle. Lainsäädännöllisten esteiden poistaminen ja sitä kautta kilpailukyvyn kasvattaminen on todella tarpeen, jotta EU:n asema globaalissa...

Uutiset

Miltä näyttää teknologian vuosi 2023? Nämä trendit muuttavat ja mullistavat tulevaisuutta

...että jatkossa toimistolla ei tarvitse hautoa kilometrikaupalla erilaisia virta- ja datakaapeleita. Kuluttajille suunnattu Right to Repair eli takuurajojen ulkopuolelle ulottuva korjausoikeus puhututtaa myös, sillä mikäli Euroopan komissiossa etenevä ehdotus hyväksytään...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiCom ry:ltä lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä U 83/2022 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös). FiCom...

Lausunnot