FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa EuroISPAn hallitukseen

Eurooppalaisten internetpalveluntarjoajien järjestöjen yhteisorganisaatio EuroISPAn jäsenet edustavat yli 2 000 palveluntarjoajaa Itävallassa, Belgiassa, Tšekissä, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa nousi ensimmäisenä suomalaisena EuroISPAn...

Uutiset

FiCom’s Managing Director Elina Ussa elected to EuroISPA board

The members of EuroISPA, a pan European organization of European Internet Services Providers Associations, represent more than 2,000 service providers in Austria, Belgium, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Ireland,...

News

The CSAM Regulation still requires a lot of work

...regulation has come in for criticism along the same lines throughout Europe. FiCom is a member of EuroISPA, an association of Internet service providers whose members in various EU countries...

News

CSAM-asetus vaatii vielä paljon työtä

...korjauksia tietosuojan ja verkkoturvallisuuden varmistamiseksi. Kritiikkiä useista EU-maista Asetusehdotuksen kritiikki on samansuuntaista ympäri Euroopan. FiCom on mukana internet-palveluntarjoajien yhteistyöjärjestö EuroISPA:ssa, jonka jäsenet eri EU-maista nostivat esiin samoja huolia kuin Euroopan...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...EuroISPA:n Safer Internet -työryhmässä, jossa jaetaan parhaita käytänteitä eri jäsenjärjestöjen kotimaista. Tästä huolimatta FiCom on jäsenineen huolissaan komission nyt ehdottaman asetuksen toimivuudesta ja tulevaisuudesta, varsinkin koska eräät asetukseen ehdotetut velvoitteet...

Lausunnot

5G in Europe

...FiCom and EuroISPA. At the beginning of his speech, Gaudillat quoted Commission President Ursula von der Leyen, who said in her speech on the state of the European Union last...

News

Companies at the forefront of 5G technology

...CEO of Telia Finland and chairman of FiCom’s board, in a joint webinar between FiCom and EuroISPA about European 5G development on 17 June 2022. In 2020, more than half...

News

Could Finland serve as an example for the other EU countries?

...Harakka The Finnish Minister of Transport and Communications, Timo Harakka, spoke in a joint webinar between FiCom and EuroISPA on the prospects for 5G development in Europe on 17 June...

News

Onko Suomesta Euroopan 5G-esikuvaksi?

...mahdollisuuden mittaviin verkkoinvestointeihin. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka puhui FiComin ja EuroISPA:n yhteisessä, Euroopan 5G-kehitystä luotaavassa webinaarissa 17.6.2022. Suomi oli ensimmäinen EU-maa, jossa 5G-taajuudet otettiin...

Uutiset

Yritykset 5G:n etulinjassa

...FiComin ja EuroISPA:n yhteisessä, Euroopan 5G-kehitystä luotaavassa webinaarissa 17.6.2022. Jo vuonna 2020 yli puolet kaikista myydyistä matkapuhelimista oli 5G-valmiita. Jotta teleyritykset voivat vastata kasvavaan datan kysyntään, ne investoivat jatkuvasti verkkojensa...

Uutiset

Eric Gaudillat: 5G Euroopassa

5G Connectivity -jaoksen päällikkö Eric Gaudillat EU-komission DG Connect-yksiköstä korosti FiComin ja EuroISPA:n yhteiswebinaarissa 5G:n laajan teollisen käytön hyötyjä ja mahdollisuuksia. Puheenvuoronsa aluksi Gaudillat lainasi komission puheenjohtaja Ursula von der...

Uutiset

Webinaari: 5G-kehitys Euroopassa

Muuttaako 5G maailmaa ja millä tavalla? Voisiko Suomi toimia hyvänä esimerkkinä muulle Euroopalle? Tervetuloa FiComin ja EuroISPA:n yhteiswebinaariin kuuntelemaan asiantuntijoiden ajatuksia Euroopan 5G-kehityksestä perjantaina 17.6.2022 klo 10.00 – 11.15. Puhujina...

Ajankohtaista

Uutiset

Lapset ja internet

EtusivuSearch results for 'EuroISPA' Lapset ja internet Digitaalisuus kuuluu myös lasten maailmaan. Se tuo heidän elämäänsä lukuisia positiivisia, kasvattavia ja viihdyttäviä asioita, mutta avaa valitettavasti myös mahdollisuuden joutua verkkorikollisuuden uhriksi....

Lapsiin kohdistuvaa verkkorikollisuutta torjutaan yhteistyöllä

...seksuaalisen häirinnän, houkuttelun eikä seksuaaliväkivallan kohteeksi. FiCom tukee aktiivisesti järjestön Turvallisesti digiliikenteessä -kampanjaa. Kokoamme säännöllisesti yhteen jäsenyritystemme asiantuntijoita ratkomaan lasten verkkoturvallisuuteen liittyviä haasteita. FiCom johtaa aktiivisesti alan eurooppalaisen kattojärjestön EuroISPAN...

Ajankohtaista

Uutiset

News

EtusivuSearch results for 'EuroISPA' News The metaverse is the next chapter of the internet >> 28.12.2022 FiCom’s Managing Director Elina Ussa elected to EuroISPA board >> 24.11.2022 Artificial Intelligence Act...

Jäsenpalvelut

EtusivuSearch results for 'EuroISPA' Jäsenpalvelut Vaikuttaminen sääntelyyn ja teknologiseen kehitykseen Vaikuttaminen kaikkeen tietoliikenne- ja tietotekniikka-alaa koskevaan lainsäädäntöön ja soveltuvilta osin myös muuhun sääntelyyn Suomessa ja Euroopan unionissa Teknologiaa edistävien toimenpiteiden...

Etusivu

Suomesta erinomainen toimintaympäristö uutta kasvua luoville digitaalisille innovaatioille ICT – TOIMIALA, JONKA MENESTYS VAIKUTTAA KESKEISESTI SUOMEN KILPAILUKYKYYN JA DIGIKEHITYKSEEN FiCom on suomalainen ICT-alan edunvalvoja, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä liiketoimintamahdollisuuksia...

FiCom supports Finnish views on the Digital Services Act

...intermediary should be subject to a request that is impossible or commercially unreasonable for it to undertake. FiCom supports the EuroISPA Principles for the Future of the EU Intermediary Liability Framework....

News

EU:n DSM-direktiiviesitys uhkaa luoda merkittävää oikeudellista epävarmuutta

...oikeudellista epävarmuutta, joka on omiaan jarruttamaan eurooppalaisten internet-palvelujen kehittymistä ja eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten mahdollisuutta hyötyä digitalisaation mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Taustaa: Kansainvälisen internetpalvelutarjoajien järjestön EuroISPA:n lausunto EU-komission alkuperäiseen esitykseen (2/2018)...

Ajankohtaista

Uutiset