Järjestöt: Aineettomien oikeuksien johtaminen keskitettävä työ- ja elinkeinoministeriöön

Tuotteita ja palveluita suojaavat yhä useammin aineettomat oikeudet, esimerkiksi patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet. Jo reilu viisi vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan peli- ja ohjelmistoyritykset tuottivat tekijänoikeustuloista suurimman osan, lähes 90...

Uutiset

FiComin lausunto IPR-strategiasta

Aineettomat oikeudet tulee keskittää työ- ja elinkeinoministeriöön IPR-strategian laatimisen taustalla on hallitusohjelman tavoite, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun.  IPR-strategian avulla...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto ehdotuksesta IPR-strategiaksi

...ja innovaatiopolitiikkaa, jolloin Suomen niukat ministeriötason IPR-resurssit saataisiin toimimaan yhteisenä poolina ja varmistettaisiin asianmukaiset ja kansainvälisesti tasokkaat resurssit keskeisimmille IPR-aloille. Samalla tekijänoikeuslainsäädäntö tulisi saattaa vastaamaan tekijänoikeudelle syntynyttä uutta roolia digitaalisen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Ketjusta arvoverkko – sisältöliiketoiminnan murros

...IPR:ää, joka voi saada monenlaisia eri ilmiasuja ja luo aiempaa useampia tulovirtoja. Brändilähtöisestä toiminnasta esimerkkinä on vaikkapa julkkiskokki, jonka ympärille voidaan rakentaa tv-sarja, kokkauskirjoja, ravintolaketju, kokkikoulu, keittiövälinesarja, ruokamatkoja eri puolille...

Ajankohtaista

Uutiset

Virkamiesesitykset pääosin linjassa FiComin tavoitteiden kanssa

...oltava tärkeintä se, että kuluttajat saavat haluamiaan palveluita, eikä se, millä tekniikalla ne heille tuotetaan. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että tekijänoikeusasioita hallinnoidaan yhdessä innovaatiopolitiikan ja IPR-oikeuksien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa tekijänoikeusasioiden...

Ajankohtaista

Uutiset

Miten lohkoketjuteknologia voi muuttaa immateriaalioikeuksien hallintaa?

Lohkoketju eli blockchain on teknologia, jonka tunnetuimmat sovellukset ovat luultavasti erilaiset kryptovaluutat — kuten Bitcoin. Teknologia sinänsä on kuin tilikirja — ledger — joka mahdollistaa tapahtumien kirjaamisen lohkoon tietyllä ajanjaksolla. Lohkot voidaan niiden sisällöstä lasketun...

Ajankohtaista

Uutiset