Arjen digiturvallisuus

...tasoa. Suomalaisten suhtautuminen digilaitteiden tietoturvallisuuteen Lähde: Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2022, Liikenne- ja viestintävirasto IoT-laitteiden Tietoturvamerkki   Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on määritellyt kuluttajakäyttöön tarkoitetuille IoT-laitteille tietoturvavaatimukset, jotka täyttäville tuotteille voidaan...

Kyberturvallisuus

FiComin lausunto verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

...Toimivaltaiseksi viranomaiseksi erityistoimenpiteiden valvontaan ehdotetaan Liikenne ja viestintävirasto Traficomia. Traficom valvoo muun muassa lakia sähköisistä viestintäpalveluista (917/2014) ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskus valvoo muun muassa viestintäverkkojen ja palveluiden toimintavarmuutta. FiCom yhtyy esityksen...

Lausunnot

Merikaapelit – rajansa avoimuudellakin

...aikana. Direktiivin selän taakse ei ole perusteita mennä. Kriittistä infraa ja kansallista turvallisuutta on voitava suojella – ja merikaapeleiden turvaamiseksi se on tehtävä ihan itse.   Lue lisää: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/a/suomen-tietoliikenneyhteydet-suojattu-monin-tavoin https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/merikaapelit-ovat-internetin-selkaranka...

Uutiset

Haittaohjelmahavainnot vähentyneet alkuvuonna, tietoturvahäiriöt lisääntyneet

...vuosi 2020, Kyberturvallisuuskeskus   Haittaohjelmahavainnot vähentyneet viime vuodesta, Hummer edelleen yleisin Kyberturvallisuuskeskuksen Autoreporter-palvelu on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien ja sen piirissä ovat kaikki suomalaiset verkkoalueet. Palvelu kerää tietoja lähes...

Uutiset

Tietoturvauhkat ja -häiriöt

...on suurempi kuin tapausten kokonaismäärää. Tietoturvaloukkaukset tyypeittäin Lähde: Tietoturvan vuosi 2020, Kyberturvallisuuskeskus Kansainvälisiä kyberturvallisuusvertailuja Kyberturvallisuusvertailuja tulee tulkita suuntaa-antavina arvioina eri valtioiden sitoutumisesta suorituskyvyistä kyberturvallisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen. Vertailujen pisteytys tapahtuu...

Kyberturvallisuus

Nato-jäsenyyden hakemisella ei toistaiseksi vaikutusta viestintäverkkoihin

...ylijohtaja Sauli Pahlman. Sauli Pahlman, ylijohtaja, Kyberturvallisuuskeskus Miten Suomen Nato-jäsenyyden hakeminen on vaikuttanut viestintäverkkoihin? Vuoden 2022 aikana Suomen verkkojen tilanne on ollut vakaa ja palvelutaso on ollut normaali. Muuttunut turvallisuusympäristö...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämisessä

...ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskus valvoo muun muassa viestintäverkkojen ja palveluiden toimintavarmuutta. FiCom yhtyy esitysluonnoksen arvioon siitä, että viestintäpalveluiden valvontaan liittyvien muiden tehtäviensä johdosta Traficomilla on paras asiantuntemus ja valmiudet tehdä säilytyspalveluntarjoajien...

Ajankohtaista

Lausunnot

Yritysten varautuminen on kybersuojauksemme perusta

...kyberjohtajan Rauli Paanasen roolia on selkeytetty ja Kyberturvallisuuskeskus nimetty tahoksi, jonka tehtävä on luoda yhteinen kyberturvallisuuden tilannekuva. On erittäin hyvä, että verkostomallinen hallinto saa nyt entistä läpinäkyvämmät ja tarkkarajaisemmat roolitukset....

Ajankohtaista

Uutiset

Tilastokatsaus: tietoisuus tietoturvauhkista kasvaa

...Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Kyberturvallisuuskeskus tuottaa tietoturvallisuuden tilannekuvaa. Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekeskuksen tietoturva-asiantuntijat antavat ensiapua ja neuvoja tietoturvaloukkausten uhreille. Vuonna 2020 tilannekeskuksessa käsiteltyjen tapausten lukumäärä...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukseen vuodelta 2020

...Haittaohjelmien torjunta Kyberturvallisuuskeskus oikea viranomainen Kertomuksessa todetaan, ettei Suomessa ole säädetty siviili- tai sotilastiedusteluviranomaisille nimenomaisia yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin liittyvien tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyiden tietoturvallisuuden tukemista koskevia tehtäviä ja toimivaltuuksia. Suomessa kriittiseen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021)

Kansalaisten turva on valtion vahva kyberpanostus Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuuden ylläpitäminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja panostusta – sama pätee niin yritysten kyberturvatoimiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinointikeskukseksi

...Kyberturvallisuuskeskus kansalliseksi koordinointikeskukseksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: Pääviestit: Koordinointikeskukseksi tulee nimetä nimenomaan Kyberturvallisuuskeskus. Telealalla on kykyä ja halua olla mukana kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä. Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tutkimus: Suomalaisia pelottaa verkossa etenkin nämä 3 asiaa – nuorten ja ikääntyneiden asenteessa tietoturvaan selvä ero

...ja Kyberturvallisuuskeskus ovat luotettavia tiedonlähteitä. Myös DNA tarjoaa tietoa, sillä teemme paljon yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa voidaksemme auttaa ja palvella asiakkaitamme entistä paremmin”, Kamtsan muistuttaa. Koronan vaikutus tutkimuksen taustalla DNA...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta

...välisessä yhteydenpidossa. Esineiden internetin yleistyessä Suomi on yhä haavoittuvampi kyberhyökkäyksille ja -häirinnälle, joten uhat on huomioitava ajoissa. Onkin hyvä, että Kyberturvallisuuskeskus on saanut kaivattuja lisäresursseja, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin poikkeustilanteisiin....

Ajankohtaista

Lausunnot

MustRead: Kyberturvallisuudesta tuli loputon kilpajuoksu

...tai niiden käyttöönotto voidaan estää jo nykyisen kansallisen lainsäädännön perusteella. Britannian kansallista kyberturvallisuuskeskusta, Britain’s National Cyber Security Centrea vuodesta 2013 syyskuuhun 2020 johtaneen Ciaran Martinin varoitusten mukaan länsimaiden on ymmärrettävä,...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomen kyberturvallisuuden resurssit nostettava riittävälle tasolle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on kansallinen tietoturvaviranomainen, joka kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Se tuottaa tilannekuvaa ja tiedottaa tietoturvallisuuden ilmiöistä sekä toimii tietoliikenneturvallisuusviranomaisena. CERT-ilmoitusten vastaanottamisen lisäksi Kyberturvallisuuskeskus...

Ajankohtaista

Uutiset

5G-verkkoturvallisuuteen uusi eurooppalainen keinovalikoma

...on parantunut merkittävästi, kun on siirrytty teknologiasukupolvesta toiseen. Nyt 5G tuo oman jatkumonsa kehitykseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus totesi omassa 5G-turvallisuusselvityksessään, että 5G-standardi määrittelee koko joukon parannuksia viestinnän turvallisuuteen ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Luottamusyhteiskunta torjuu kyberiskuja – Suomesta mallia muille EU-maille

...asia on hoidettu fiksusti kuntoon. Muiden jäsenmaiden kannattaisi hyödyntää Suomen esimerkkiä ja osaamista. Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta ja luo tietoturvallisuuden tilannekuvaa.  Yhteiskunnan haavoittuvuutta...

Ajankohtaista

Uutiset

Verkottunut maailma tarvitsee kyberturvaa

Tämänhetkisessä kansainvälisessä kyberturvallisuuskeskustelussa ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa 5G-verkkojen ja tekoälyn käytön turvallisuus, tekoälyn eettisyys sekä esineiden internetiin ja automaatiojärjestelmiin liittyvät kysymykset. Elämme pitkälle digitalisoituneessa ja verkottuneessa maailmassa, jossa kyberuhkien...

Ajankohtaista

Blogi

Suomalaisten kyberturvallisuus kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla

...käytän sellaisia älylaitteita, joiden tietoturvaominaisuuksiin valmistaja on panostanut. Kyberturvallisuuskeskus tuottaa julkaisuja ja sisältöä, joilla kuluttajat voivat lisätä tietouttaan ja parantaa itsensä tai läheistensä kyberturvallisuutta. Olemme mm. julkaisseet internet-sivuillamme osoitteessa www.kyberturvallisuuskeskus.fi oppaita kuinka...

Ajankohtaista

Uutiset