Suomen kyberuhkataso pysynyt kohonneena

...Kyberosaaminen onkin Suomen vahvuuksia kansainvälisessä kyberturvallisuusvertailussa, jossa Suomi sijoittui maailman 13. parhaaksi. Kyberturvallisuuskeskus julkaisee kuukausittain kybersään eli analyysin kuluneen kuukauden kybertapahtumista ja ilmiöistä. Kybersäätä tarkastellaan kuudessa kategoriassa: tietomurrot ja -vuodot,...

Uutiset

Kyberpolitiikan merkitys aivan uudella tasolla

...jaotellut. Toimialalla pitää kaikilla olla avoimesti viestitty kokonaiskuva asiasta. On yhteinen etu, että mahdollisen kriisin keskellä kaikki tietävät, miten asiat hoidetaan. Kyberyhteistyön vakaus Kyberturvallisuuskeskus tekee arvokasta työtä kiinteässä yhteistyössä yritysten...

Uutiset

Tilinpäätös: Marinin hallituksen digitoimet

...vielä vaativammaksi, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Hyvä ja luottamuksellinen suhde viranomaisiin on ollut toimiva perusta kriisiajalle. Kyberturvallisuuskeskus on onnistunut luottamuksen rakentamisessa erinomaisesti – asia, joka on syytä pitää mielessä...

Uutiset

Turvallisuutemme digimaailmassa vaatii selkeää työnjakoa

...Luottamuksellisia suhteita ei luoda kriisin keskellä, vaan ne ovat rakentuneet vuosien myötä. Kyberturvallisuuskeskus on onnistunut luottamuksen rakentamisessa erinomaisesti. Kyberturvallisuuskeskuksen toimintaedellytysten varmistaminen ja toiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa on mitä...

Uutiset

Arjen digiturvallisuus

...itse arvioida laitteiden tietoturvallisuuden tasoa. Suomalaisten suhtautuminen digilaitteiden tietoturvallisuuteen Lähde: Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2022, Liikenne- ja viestintävirasto IoT-laitteiden Tietoturvamerkki   Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on määritellyt kuluttajakäyttöön tarkoitetuille IoT-laitteille tietoturvavaatimukset,...

Kyberturvallisuus

FiComin lausunto verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

...Toimivaltaiseksi viranomaiseksi erityistoimenpiteiden valvontaan ehdotetaan Liikenne ja viestintävirasto Traficomia. Traficom valvoo muun muassa lakia sähköisistä viestintäpalveluista (917/2014) ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskus valvoo muun muassa viestintäverkkojen ja palveluiden toimintavarmuutta. FiCom yhtyy esityksen...

Lausunnot

Merikaapelit – rajansa avoimuudellakin

...aikana. Direktiivin selän taakse ei ole perusteita mennä. Kriittistä infraa ja kansallista turvallisuutta on voitava suojella – ja merikaapeleiden turvaamiseksi se on tehtävä ihan itse.   Lue lisää: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/a/suomen-tietoliikenneyhteydet-suojattu-monin-tavoin https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/merikaapelit-ovat-internetin-selkaranka...

Uutiset

Haittaohjelmahavainnot vähentyneet alkuvuonna, tietoturvahäiriöt lisääntyneet

...vuosi 2020, Kyberturvallisuuskeskus   Haittaohjelmahavainnot vähentyneet viime vuodesta, Hummer edelleen yleisin Kyberturvallisuuskeskuksen Autoreporter-palvelu on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien ja sen piirissä ovat kaikki suomalaiset verkkoalueet. Palvelu kerää tietoja lähes...

Uutiset

Tietoturvauhkat ja -häiriöt

...tapausten summa on suurempi kuin tapausten kokonaismäärää. Tietoturvaloukkaukset tyypeittäin Lähde: Tietoturvan vuosi 2020, Kyberturvallisuuskeskus Kansainvälisiä kyberturvallisuusvertailuja Kyberturvallisuusvertailuja tulee tulkita suuntaa-antavina arvioina eri valtioiden sitoutumisesta suorituskyvyistä kyberturvallisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen. Vertailujen...

Kyberturvallisuus

Nato-jäsenyyden hakemisella ei toistaiseksi vaikutusta viestintäverkkoihin

...ylijohtaja Sauli Pahlman. Sauli Pahlman, ylijohtaja, Kyberturvallisuuskeskus Miten Suomen Nato-jäsenyyden hakeminen on vaikuttanut viestintäverkkoihin? Vuoden 2022 aikana Suomen verkkojen tilanne on ollut vakaa ja palvelutaso on ollut normaali. Muuttunut turvallisuusympäristö...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämisessä

...ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskus valvoo muun muassa viestintäverkkojen ja palveluiden toimintavarmuutta. FiCom yhtyy esitysluonnoksen arvioon siitä, että viestintäpalveluiden valvontaan liittyvien muiden tehtäviensä johdosta Traficomilla on paras asiantuntemus ja valmiudet tehdä säilytyspalveluntarjoajien...

Ajankohtaista

Lausunnot

Yritysten varautuminen on kybersuojauksemme perusta

...kyberjohtajan Rauli Paanasen roolia on selkeytetty ja Kyberturvallisuuskeskus nimetty tahoksi, jonka tehtävä on luoda yhteinen kyberturvallisuuden tilannekuva. On erittäin hyvä, että verkostomallinen hallinto saa nyt entistä läpinäkyvämmät ja tarkkarajaisemmat roolitukset....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

EtusivuSearch results for 'Kyberturvallisuuskeskus' FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin klikkaamalla otsikoita alla 1. Digitalisaatiota on edistettävä Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan piiriin...

Tilastokatsaus: tietoisuus tietoturvauhkista kasvaa

...Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Kyberturvallisuuskeskus tuottaa tietoturvallisuuden tilannekuvaa. Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekeskuksen tietoturva-asiantuntijat antavat ensiapua ja neuvoja tietoturvaloukkausten uhreille. Vuonna 2020 tilannekeskuksessa käsiteltyjen tapausten lukumäärä...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukseen vuodelta 2020

...Haittaohjelmien torjunta Kyberturvallisuuskeskus oikea viranomainen Kertomuksessa todetaan, ettei Suomessa ole säädetty siviili- tai sotilastiedusteluviranomaisille nimenomaisia yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin liittyvien tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyiden tietoturvallisuuden tukemista koskevia tehtäviä ja toimivaltuuksia. Suomessa kriittiseen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021)

Kansalaisten turva on valtion vahva kyberpanostus Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuuden ylläpitäminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja panostusta – sama pätee niin yritysten kyberturvatoimiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinointikeskukseksi

...Kyberturvallisuuskeskus kansalliseksi koordinointikeskukseksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: Pääviestit: Koordinointikeskukseksi tulee nimetä nimenomaan Kyberturvallisuuskeskus. Telealalla on kykyä ja halua olla mukana kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä. Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tutkimus: Suomalaisia pelottaa verkossa etenkin nämä 3 asiaa – nuorten ja ikääntyneiden asenteessa tietoturvaan selvä ero

...ja Kyberturvallisuuskeskus ovat luotettavia tiedonlähteitä. Myös DNA tarjoaa tietoa, sillä teemme paljon yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa voidaksemme auttaa ja palvella asiakkaitamme entistä paremmin”, Kamtsan muistuttaa. Koronan vaikutus tutkimuksen taustalla DNA...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta

...välisessä yhteydenpidossa. Esineiden internetin yleistyessä Suomi on yhä haavoittuvampi kyberhyökkäyksille ja -häirinnälle, joten uhat on huomioitava ajoissa. Onkin hyvä, että Kyberturvallisuuskeskus on saanut kaivattuja lisäresursseja, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin poikkeustilanteisiin....

Ajankohtaista

Lausunnot

MustRead: Kyberturvallisuudesta tuli loputon kilpajuoksu

...tai niiden käyttöönotto voidaan estää jo nykyisen kansallisen lainsäädännön perusteella. Britannian kansallista kyberturvallisuuskeskusta, Britain’s National Cyber Security Centrea vuodesta 2013 syyskuuhun 2020 johtaneen Ciaran Martinin varoitusten mukaan länsimaiden on ymmärrettävä,...

Ajankohtaista

Uutiset