Suomen kyberuhkataso pysynyt kohonneena

...avulla voidaan arvioida muun muassa suomalaisissa verkoissa esiintyneiden haittaohjelmien esiintymistiheyttä. Tiedot Autoreporter -palvelun tekemistä haittaohjelmahavainnoista julkaistaan vuosineljänneksittäin Traficomin sivuilla. Haittaohjelmahavainnot Suomessa 2015–2022 2012–2022 tiedot taulukkomuodossa Hummer-haittaohjelma on ollut tilastojen kärjessä...

Uutiset

Kyberpolitiikan merkitys aivan uudella tasolla

...Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen maailma muuttui. Kaikkea tietoa ei enää kannata jakaa avoimesti. Traficom sulki merialueiden syvyystietoja julkaisevan palvelunsa, ja aivan samalla tavalla sen pitäisi toimia myös merikaapeleiden avoimen Oskari-datapankin...

Uutiset

Junakuuluvuus ja pelimerkit sen parantamiseen

...jonne ei markkinaehtoisesti ole lisäkapasiteettia tulossa. Valitettavasti tuen jakamisesta ei tällä hallituskaudella päästy selvyyteen, mutta työ ministeriössä jatkunee tulevalla kaudella. Traficomin tekemän kustannusselvityksen perusteella junien laajakaistayhteyksien parantamiseksi tarvittavat investoinnit pääväylillä...

Uutiset

Sadan megabitin yleispalveluvelvoite olisi miljardilasku yhteiskunnalle

...viiteen megabittiin sekunnissa. Yhteyden laatuvaatimukset on asetettu kiinteän verkon tasolle, vaikka yleispalveluvelvoitteet toteutetaan mobiiliverkoissa. Uusien velvoitteiden kustannuksiksi arvioitiin hieman alle 30 miljoonaa euroa. Traficom teetti vuonna 2019 selvityksen yleispalveluvelvoitteen kustannuksista....

Uutiset

Submarine cables – a limit to openness

...Over a year ago, the Ministry of Transport and Communications (Traficom) issued a regulation significantly enhancing the protection of submarine cables at their landing points. The requirements were justified by...

News

Mobiiliyhteyksillä vahva asema Suomessa

...tietopankista löydät kattavasti ajantasaista tietoa viestintäverkoista Suomessa ja kansainvälisesti, esimerkiksi laajakaistaliittymien määristä, kotitalouksien laajakaistaliittymistä ja laajakaistaliittymien nopeuksista. Suomessa nettiyhteys on lähes kaikilla Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kuluttajatutkimuksen mukaan 54 prosentilla...

Uutiset

Turvallisuutemme digimaailmassa vaatii selkeää työnjakoa

...viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävänä on luoda yhteinen kyberturvallisuuden tilannekuva. Haasteena on, että kyberasioita käsittelevässä digikoordinaatioryhmässä ei ole ulkoministeriön, puolustusministeriön tai sisäministeriön edustajia, jotka kaikki ovat kuitenkin keskeisiä kyberuhkien torjunnassa. Verkosto...

Uutiset

Euroopassa valmistaudutaan seuraaviin digi-infran sukupolviin

...verkkoteknologioita. Tavoitteena on helpottaa huippunopeiden laajakaistaverkkojen käyttöönottoa vähentämällä yritysten hallinnollista taakkaa ja -kustannuksia mm. yksinkertaistamalla ja digitoimalla lupamenettelyitä. Samanaikaisesti EU-komissio on ehdottamassa Gigabit -suositusta, jolla paikallinen viranomainen – Suomessa Traficom...

Uutiset jäsenille

FiComiin taajuuspolitiikan taustaryhmä

...1427-1518 käyttösuunnitelma vireillä langattomalle laajakaistalle + Ahvenanmaalle allokoitu 1,5 GHz ja 26 GHz sekä paikallisverkoille 2,3 GHz ja 25 GHz) HUOM! 3G loppuu v. 2023 lopussa ja Traficom tarkastelee 2G-toimilupien...

Uutiset jäsenille

EU:sta uutta data- ja digisääntelyä

...palvelujen koordinaattoriviranomaisen tehtävät ovat alustavasti tulossa Traficomin Datatalous-vaikuttavuusverkostolle, jota tietosuojavaltuutetun toimisto ja kuluttaja-asiamies osaltaan tukisivat. DSA tulee sovellettavaksi pääosin helmikuussa 2024 ja luonnoksen hallituksen esitykseksi on tarkoitus tulla lausuttavaksi kesäkuussa...

Uutiset jäsenille

FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...tehtävä, mistä kertoo myös se, että Traficomin hanke on myöhästynyt selvästi alkuperäisestä aikataulustaan. Lisäksi verkkodatan jatkuva päivittäminen tulee vaatimaan resursseja ja luomaan kustannuksia sekä verkonomistajalle että Traficomille myös jatkossa. Sijaintitietopalvelun...

Lausunnot

FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

...tai telepäätelaitteen yksilöintitietoja. On huolehdittava, ettei teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisen helpottaminen eri teknisillä laitteilla aiheuta häiriötä verkoille. Jo voimassa olevan lain muotoilun mukaan Viestintävirasto (nyk. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom)...

Lausunnot

FiComin lausunto yleispalveluanalyysistä

...parantamisesta, tulee ottaa huomioon yleispalvelun nimeämismenettelyssä. Traficom ei ole huomioinut satelliittilaajakaistaa yleispalvelun saatavuudessa Traficom ei ole huomioinut yleispalveluyrityksen valinnassa satelliittilaajakaistapalvelua tarjoavaa Starlinkia. Huomiotta jättämistä Traficom perustelee sillä, että laajakaistapalveluita ei...

Lausunnot

Elokuvan katselu ei räjäytä sähkölaskuasi

...ajankohta. Traficom on pilottitutkimuksessaan selvittänyt, että energiankulutus kiinteässä verkossa on 0,05 kilowattituntia ja matkaviestinverkossa 0,12 kWh siirrettyä gigatavua kohden. Lopulta tiedosto saavuttaa päätelaitteen – television, puhelimen tai tabletin – joka...

Uutiset

Päijät-Hämeen seitsemän kuntaa vauhdittavat valokuituverkkojen rakentamista

...mennessä. Tavoitteen saavuttamista varten on jaossa rahoitusta useista eri rahoituslähteistä. Esimerkiksi parhaillaan EU:n elvytysvaroista jaossa oleva rahoitus edellyttää Traficomin tekemiä markkina-analyysejä siitä, minkä verran kunnissa on tukikelvottomia ja -kelpoisia alueita....

Jäsenistön tiedotteet

Suomen 3G-verkot suljetaan vuoden 2023 aikana, 2G lähivuosina

...on vanhan, perinteisen kortin kokoinen, sen vaihtaminen on tarpeen. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Traficom tulevat tarkastelemaan 2G-toimilupien velvoitteita ja kestoa ensi vuonna. Ota yhteys omaan operaattoriisi Tietoliikenneverkoissa tapahtuviin muutoksiin kannattaa...

Uutiset

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...sähköisen viestinnän palvelulain 244 a ja b §:ssä ja Traficomin määräyksessä viestintäverkon kriittisistä osista. Teleyrityksellä tulee olla samanlainen oikeus täyteen korvaukseen viranomaisten avustamisesta kuin tiedonsiirtäjällä, myös henkilötyöstä (LiVL 26/2018 vp,...

Lausunnot

Lisää vauhtia laajakaistaan – uutta teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä

...%:iin kotitalouksista. Tämän vuoden puolivälissä 94 %:lla kotitalouksista oli mahdollisuus hankkia sadan megan 4G-mobiililaajakaista, ja jopa 84 %:lla mahdollisuus samaan tai suurempaan nopeuteen uudella 5G-tekniikalla, kertoo Traficom. Mobiililaajakaistaliittymiä on Suomessa...

Uutiset

Arjen digiturvallisuus

...salasanojen hallitseminen sekä palvelujen ja laitteiden käyttäminen turvallisesti. Suomalaisia huolestuttavat asiat digiturvallisuuteen liittyen Lähde: Digiturvabarometri 2022, Digi- ja väestötietovirasto Suomalaisten suhtautuminen digilaitteiden tietoturvallisuuteen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuosittaisessa viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksessa...

Kyberturvallisuus

The CSAM Regulation still requires a lot of work

...citizens. FiCom, the Finnish Ministry of Transport and Communications, and the Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) highlighted similar concerns when the proposal was put before a Parliamentary Committee. The...

News