Datakeskusten sähköveromuutos tukee Suomen digikehitystä

Teollisuuden sähkövero laskettiin tämän vuoden alusta EU:n minimiin. Tämä oli erittäin kaivattu päätös, joka parantaa Suomen kilpailukykyä, kun kilpaillaan suurten datakeskusten sijaintipaikasta.   Suomella on veromuutoksen jälkeen muiden maiden kanssa...

Ajankohtaista

Uutiset

Konesalien hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä: Telian datakeskus lämmittää helsinkiläisiä koteja

...datakeskus lämmittää jatkossa yli 20 000 helsinkiläisen kotia.   Datan käytön kasvaessa myös sähkön kulutus konesaleissa kasvaa. Samalla niissä syntyy merkittävää määrää lämpöä. Telian ja energiayhtiö Helenin suunnitelmana on kytkeä...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Pelialan huippuyhtiö Remedy Games valitsi Telian datakeskuksen – ”Tarvitsimme paikan, jonka lattiat kestävät datamme ja josta on suora putki maailmalle”

...joustavia ja tietoturvallisia datakeskus- ja pilvipalveluita kaikille yrityksille ja organisaatioille. Datakeskus suunniteltiin alusta saakka energiatehokkuus sekä ympäristöystävällisyys huomioiden ja lopputuloksena syntyi hiilineutraali datakeskus. Energialähteenä käytetään vain uusiutuvaa energiaa, ja sijainti...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Suomalaisyritykset pilvipalvelukäytön edelläkävijöitä

...2021 olisi 27 prosenttia. Se on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin datakeskusten IP-liikenteen kasvu yleensä. Pilvipalveluna toimivien datakeskusten IP-liikenne suurin osa datakeskusten IP-liikenteestä Maailmanlaajuisista pilvipalveluista 58 prosenttia oli julkisissa pilvipalvelukeskuksissa vuonna...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...hiilidioksidipäästöjä jopa kymmenkertaisesti verrattuna toimialan omaan hiilijalanjälkeen. Sähköverouudistukseen myös 0,5MW pienemmät datakeskukset mukaan Suomessa vuoden 2022 alusta voimaan saatettavassa sähköverouudistuksessa kannustetaan datakeskusten hukkalämmön talteenottoon. Olisi perusteltua, että sähköverouudistus (datakeskusten siirtäminen...

Ajankohtaista

Lausunnot

ICT-toimialan ympäristövaikutukset

...Evaluating the Energy Consumption of Mobile Data Transfer, 2018) Datakeskusten energiankäytön vähentämiseen panostetaan EU:n Data Centre Code of Conduct on vuonna 2008 perustettu hanke, jonka tavoitteena on vähentää datakeskusten energian...

Ajankohtaista

Uutiset

Pilvipalvelujen käyttö

...datakeskusten IP-liikenteen määrä vuonna 2016 oli 88,2 prosenttia (6,0 zettatavua) koko datakeskusten IP-liikenteestä, vuonna 2017 se oli arvion mukaan 90,1 prosenttia (8,2 zettatavua). Vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 91,4 prosenttia (10,6...

Pilvipalvelut

FiComin lausunto HE-luonnoksesta energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

...keräyspaikkaa. Siksi suurten datakeskusten rinnalle tarvitaan myös pieniä palvelinkeskuksia. Hallituksen esityksessä poistuu datakeskusten keinotekoinen 5 MW tehoraja, joka on määrittänyt niiden verokohtelun. Kaikki 0,5 MW suuremmat datakeskukset pääsevät matalamman teollisuussähköveron...

Ajankohtaista

Lausunnot

Datakeskukset tärkeitä alueiden kehitykselle

...Suomen houkuttelevuus datakeskusten investointikohteena? Lainsäädännön tulee olla ajan tasalla, jotta regulaatiosta ei muodostuisi este datakeskusten rakentamiselle Suomeen. Suomessa olemme monella paikkakunnalla siirtymässä lämmöntuotannossa pois fossiilisista polttoaineista – tässä olisi mahdollisuus...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi tarvitsee kipeästi vihreitä datatehtaita

Maailmassa liikkuvan data määrä kasvaa vuosittain noin 20 prosentilla. Voimakas kasvu paisuttaa globaalia datakeskusliiketoimintaa, mikä tarjoaa Suomellakin houkuttelevia mahdollisuuksia. Suomen haasteita datakeskusliiketoiminnassa ovat syrjäinen sijainti ja alan asiantuntijoiden ja resurssien...

Ajankohtaista

Blogi

Digitalisaatio auttaa energiatehokkuudessa – ja tarvitsee siihen sähköä

...miljoonaa euroa enemmän veroa kuin alemman veroluokan teollisuus. Hallituksen on koronakriisin jälkeen toimittava nopeasti lupaamansa energiaverouudistuksen suhteen: Verotuksellisista olosuhteistamme tulee tehdä sellaiset, että Suomi on kärjessä myös datakeskusinvestoinneissa. Datakeskusten keinotekoinen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...siirtäminen) on ulotettava myös alle 0,5 MW:n datakeskuksiin, joista lämpö otetaan talteen. Jatkona tälle alempi sähköverokanta tulee ulottaa koko digitaaliseen infraan, mikä edesauttaisi energiatehokkuuden kehittymistä. Datakeskusten yksityiskohtaiset tiedot ovat liikesalaisuuksia,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suomen sähkövero laskettava Ruotsin tasolle

...kuvataan palvelinkeskusten ympärilleen luomaa ekosysteemiä ja sen tuomia tulovirtoja.   Myös Copenhagen Economics -tutkimuslaitoksen arvion mukaan datakeskukset tuottaisivat huomattavaa lisäarvoa. Jos Suomi onnistuisi täysin realisoimaan datakeskusten heijastusvaikutukset, vuonna 2025 datakeskusteollisuuden...

Ajankohtaista

Blogi

ICT-alan ilmastovaikutusten seuranta tarvitsee dataa

...jopa kymmenkertaisesti verrattuna toimialan omaan hiilijalanjälkeen. Sähköverouudistukseen myös 0,5 MW pienemmät datakeskukset mukaan Suomessa vuoden 2022 alusta voimaan tulevassa sähköverouudistuksessa kannustetaan datakeskusten hukkalämmön talteenottoon. Olisi perusteltua, että sähköverouudistus (datakeskusten siirtäminen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategiasta

...ja suurten datakeskusten välillä poistuu. Kokoon katsomatta datakeskukset kuuluvat jatkossa teollisuussähkön kanssa samaan veroluokkaan, joka laskee EU:n minimitasolle. Tämä on merkittävä uudistus, jolla on vaikutusta myös Suomen asemaan kiinnostavana datakeskusten...

Ajankohtaista

Lausunnot

Elisan datakeskuksen hukkalämpö hyödynnetään tulevaisuudessa suomalaiskotien lämmityksessä

...perustettu voimakkaasti kasvava teknologiayritys. Toimitamme teollisuuden tarpeisiin teknisesti huippulaatuisia ja skaalautuvia lämmön talteenottoratkaisuja kustannustehokkaasti. Asiakkaitamme ovat energiayhtiöt, teleoperaattorit, datakeskustoimijat ja prosessiteollisuuden yritykset. Erityisesti olemme erikostuneet datakeskusten jäähdytykseen ja ylijäämälämmön talteenottoon....

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Energiavero laskettava Ruotsin tasolle

...liiketoimintaa. Myös Copenhagen Economics -tutkimuslaitoksen arvion mukaan datakeskukset tuottaisivat huomattavaa lisäarvoa. Jos Suomi onnistuisi täysin realisoimaan datakeskusten heijastusvaikutukset, vuonna 2025 datakeskusteollisuuden kokonaisvaikutukset vastaisivat vuositasolla 2,3 miljardia euroa ja 33 000 työpaikkaa. Yhä...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaatio on ilmastohaasteen ratkaisija – ICT-ala ratkaisujen tekijä

...jopa sata kertaa 4G:tä energiatehokkaampi. Uusien innovaatioiden kehittymisen kannalta on tärkeää, että Suomessa on investointeihin kannustava ilmapiiri.  Datakeskusten ja tukiasemien hukkalämpö on järkevää kerätä ja käyttää – verotuksella voidaan tässäkin...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...kirjata tiukemmin hankintadirektiivin mahdollistama velvoite siitä, että kilpailutukset pitää pilkkoa pienempiin osiin aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Sähkövero kilpailukykyiseksi Suomi on luonnonolosuhteidensa puolesta erinomainen datakeskusten sijoituspaikka. Sähkön korkea verotus, erityisesti...

FiComin uusi jäsen: data- ja pilvipalvelukeskusyritys Ficolo

Ficolo on vuonna 2011 perustettu data- ja pilvipalvelukeskusyritys, joka auttaa asiakkaitaan muuttamaan niiden liiketoiminnan pilvipalveluliiketoiminnaksi. Se tarjoaa globaalien pilvipalveluiden tuottamiseen vaadittavat asiat laiteitilasta ja yhteyksistä tietoturvaratkaisuihin. Ficololla on kolme datakeskusta,...

Ajankohtaista

Uutiset