FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...datan prosessointi lisääntyvät koko ajan, joten myös mobiilitukiasemien tulee datakeskusten tavoin kuulua teollisuussähkön veroluokkaan. Tällä hetkellä mobiiliverkon sähkövero on 45-kertainen konesaleihin verrattuna. Veromuutos vaikuttaisi valtion tuloihin on noin kymmenen miljoonaa...

Lausunnot

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

...kokorajan. Suomen globaali kilpailukyky parani päätöksen myötä merkittävästi. Sama muutos pitäisi laajentaa koskemaan koko digitaalista infraa. Mobiiliverkoissa älykkyys ja datan prosessointi lisääntyvät koko ajan, joten myös mobiilitukiasemien tulee datakeskusten tavoin...

Uutiset

Privaattiverkot ovat jo täällä, ja ne voivat pelastaa ihmishenkiä – virtuaaliratkaisuun tarvittavat yhdyspisteet rakennettu ympäri Suomea

...yhdyspisteiden ansiosta virtuaalisia privaattiverkkoja voidaan nyt rakentaa laajasti eri puolille maata. ”Nämä kaupungit ovat valikoituneet datakeskusten sijainniksi ensisijaisesti kysynnän perusteella. Ne asettuvat myös alueellisesti eri puolille Suomea, joten voimme palvella...

Jäsenistön tiedotteet

Elokuvan katselu ei räjäytä sähkölaskuasi

...myös tarvitsee virtaa. Mitä suurempi ruutu, sitä enemmän kuluu sähköä. Videosisällön katselun vaatiman energian määrää ja hiilijalanjälkeä on usein suurenneltu. Datakeskusten, verkkojen sekä päätelaitteiden energiatehokkuus on parantunut huimasti vuosien varrella....

Uutiset

FiComin lausunto VN:n asetusluonnoksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

...palvelut. Kaikkien näiden kriittisen toimijoiden toiminnat ovat riippuvaisia datakeskusten tarjoamien pilvipalvelujen jatkuvasta ja keskeytymättömästä saatavuudesta. On tärkeä ymmärtää, että katkokset datakeskusten toiminnassa tarkoittavat katkoksia myös organisaatioille, jotka ovat kriittisiä yhteiskunnan...

Lausunnot

Digialan tuki Ukrainalle jatkuu

...Google-tilien turvasuojauksia on parannettu, ja useat ukrainalaissivustot ovat ottaneet käyttöönsä ilmaisen palvelunestohyökkäyksiä torjuvan suojausohjelman. Microsoft tukee aktiivisesti Ukrainan kyberpuolustusta ja maan kriittisiä palveluita julkisten pilvipalveluiden ja muualla Euroopassa sijaitsevien datakeskusten...

Uutiset

ICT-ala on ratkaisijan paikalla

...olemassa olevaa rahajärjestelmää, eikä sillä siten voida osoittaa olevan ilmastohyötyä samalla tavoin kuin vaikka työmatkojen korvaamisella etäkokouksilla. Datakeskusten, verkkojen ja laitteiden energiatehokkuus on kyllä parantunut teknologioiden kehittämisen ansiosta, ja Suomessa...

Uutiset

Digi-infran elinvoima taattava kiristyvässä energiatilanteessa

Välttämättömiä investointeja, joita moderni yhteiskunta menestyäkseen tarvitsee, ei kannata hidastaa kireällä verotuksella. On hienoa, että Marinin hallitus toteutti datakeskusten verouudistuksen poistamalla niiden verokohteluun vaikuttaneen keinotekoisen kokorajan – ja paransi päätöksen...

Uutiset

ICT-alan päästöt kasvaneet maltillisesti, vaikka palvelujen käyttö lisääntynyt runsaasti

...ICT-alan kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen Datakeskusten osuus kaikista ICT:n päästöistä on kasvanut 33 %:sta (v. 2010) 45 %:iin (v. 2020). Kasvu liittyy datankäytön runsaaseen kasvuun, mikä on lisännyt datakeskusten tarvetta. Datakeskusten energiatehokkuuden...

Uutiset

Elisan osavuosikatsaus Q3 2022

...aikana. Olemme sopineet Elisan Pasilan datakeskuksen hukkalämmön siirrosta kotien ja liiketilojen lämmitykseen Helsingin alueella. Hukkalämpöä Elisan suurista datakeskuksista Espoossa on suunnattu lämmitykseen jo vuosien ajan, ja 100 prosenttia kaikkien datakeskustemme...

Jäsenistön tiedotteet

Digiala säästää sähköä itse ja mahdollistaa säästön muille

Koko yhteiskuntamme pyörii sähkön varassa, ja sähköä on tuotettava yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Suomi ja muu Eurooppa ovat uuden tilanteen edessä, kun Venäjän sotatoimet ovat vaikuttaneet energian hintaan ja...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

...merkittävästi. Oman riskinsä datakeskusinvestoinneille tuo Suomen geopoliittinen tilanne hyökkäyssodan aloittaneen maan naapurissa. FiComin näkemyksen mukaan koko digitaalisen infran, myös mobiiliverkon tukiasemien, tulee kuulua teollisuussähkön veroluokkaan. 1) Tämä tukee yhteiskunnan digitaalisten...

Lausunnot

Pilvipalveluiden ulosrajaaminen julkishallinnossa hidastaa innovaatioiden syntymistä

...sillä Ukrainan valtion datakeskus oli yksi Venäjän ohjusiskujen ensimmäisistä kohteista sodan alkaessa. Ukrainan on-premises-ratkaisut olivat välittömästi myös toisenlaisen hyökkäyksen kohteena, nimittäin perinteisen kyberhyökkäyksen. Suomessa ei toivottavasti koskaan jouduta kohtaamaan ohjusiskua,...

Blogi

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...siirtäminen) on ulotettava myös alle 0,5 MW:n datakeskuksiin, joista lämpö otetaan talteen. Jatkona tälle alempi sähköverokanta tulee ulottaa koko digitaaliseen infraan, mikä edesauttaisi energiatehokkuuden kehittymistä. Datakeskusten yksityiskohtaiset tiedot ovat liikesalaisuuksia,...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...vähentävien ratkaisujen kehittämiseksi sekä teollisuutta että kuluttajia varten. Kompassissa nostetaan esiin osaamisen esimerkkeinä mm. tekoälytutkimus sekä kvantti- ja 6G-teknologioiden kehittäminen. Lisäksi digitalisaation kannalta yhä tärkeämpien datakeskusten mahdollisuudet mm. niiden muodostaman...

Ajankohtaista

Lausunnot

Onko pilvi turvallinen?

...tarkasti turvallisuusjohtamiseen, fyysiseen turvallisuuteen ja tekniseen tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Yhdessä ne muodostavat perustan myös Ficolon toiminnalle. Käytännön työssä olemme havainneet, että usein tehokkainta on yhdistää pilvipalveluiden ja datakeskusten parhaat puolet....

Ajankohtaista

Blogi

Cinian merikaapelihanke etenee – japanilainen ARTERIA mukaan

...ja datakeskusratkaisujen projektiyhtiö Far North Digital perustivat yhteisen hankkeen Euroopan ja Aasian välisen merikaapelin rakentamiseksi. Aasiassa kaapelin rantautumispiste on Japanissa, ja nyt ARTERIA liittyy japanilaisena partnerina Far North Fiber -hankkeeseen....

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Netissä hommat hoituvat

...konesaleihin. Datakeskusten toiminta tuottaa paljon lämpöä, joka nykyään ohjataan usein kaukolämpöverkkoon lämmittämään kaupunkilaisten koteja. Pilvessä oleviin tietoihin pääsee käsiksi verkon kautta mistä ja milloin vaan. 45 % meistä käyttää pilvessä...

Ajankohtaista

Uutiset

Cinia ja Far North Digital rakentavat arktisen merikaapelin

...järjestelmän ja toteutusprojektin pääsuunnittelijana. Tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisujen toimittaja Cinia ja alaskalainen tietoliikenne- ja datakeskusratkaisuiden projektiyhtiö Far North Digital ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen merikaapelijärjestelmän rakentamisesta. Merikaapeli lähtee Suomen ja Norjan rajalta....

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Pilvipalvelujen käyttö

...20,6 zettatavuun. Vuotuinen kasvu 2016 – 2021 olisi 25 prosenttia eli datakeskusten IP-liikenne kolminkertaistuisi tällä aikajaksolla. Pilvipalveluna toimivien datakeskusten IP-liikenteen määrä vuonna 2016 oli 88,2 prosenttia (6,0 zettatavua) koko datakeskusten...

Pilvipalvelut