Kvanttisalaus turvaa tietoliikenteen tulevaisuudessa

...Euroopan hallinnollisten instituutioiden, datakeskusten, sairaaloiden, energiaverkkojen ja muiden kriittisten infrastruktuurien herkkiä tietoja ja toimintoja. ”Kvanttifysiikkaan pohjautuvat järjestelmät tulevat todennäköisesti rajalliseen käyttöön. Ne toimivat esimerkiksi tietoliikenneverkoissa ja konesalien välillä. Kvanttisalaus tulee...

Uutiset

FiComin lausunto valmiuslain toimivaltuussäännösten uudistamisesta

...osalta tarkoittaa? Velvoite on todella ongelmallinen, koska vaatimus ei ole tarkkarajainen. Koskeeko se tietojärjestelmää datoineen (tietosisältö) vai pelkkä rautaa ja softaa vai kapasiteettia? Esimerkiksi datakeskusten osalta kyseessä on monitahoinen ongelma....

Lausunnot

Datakeskusten palveluilla kohti kestävää kehitystä

...Gunnelius, toimitusjohtaja, Verne Global Finland Voidaanko datakeskusten energiatehokkuutta edelleen parantaa? Datakeskusten energiatehokkuutta voidaan toki parantaa ja tapoja kehittää on monia, esimerkiksi modernisoimalla datakeskusten vanhaa infraa tai yhdistämällä olemassa olevia keskuksia...

Uutiset

Elisa ja Wind River jatkavat edelläkävijyyttä reunalaskennassa – täysin automatisoitu datakeskus lyhentää toimitusten läpimenoaikaa 90 prosenttia

...hyödyt asiakkaiden käyttöön. Helmikuussa 2023 kumppanit ottivat käyttöön Euroopan ensimmäisen hajautetun reunapilviratkaisun julkisessa 5G-verkossa. Nyt valmistunut automatisoitu datakeskus parantaa 5G-palvelun laatua entisestään vauhdittamalla dataliikenteen prosessointia verkon reunalla. Uusinta teknologiaa hyödyntävä...

Jäsenistön tiedotteet

Vihreillä ratkaisuilla kohti puhtaan siirtymän tavoitteita  

...yksi tärkeimmistä edistäjistä. Siksi myös mobiilitukiasemien pitäisi datakeskusten tavoin kuulua teollisuussähkön veroluokkaan. Hallitusohjelman välitarkastelussa tähän olisi hyvä palata. Raportoinnilla lisää dataa Yrityksille on tulossa uuden kestävyysraportointidirektiivin (CSRD – Corporate Sustainability...

Uutiset

Energiajärjestelmä, vihreä siirtymä ja digitalisaatio

...osaksi energiajärjestelmäämme tuottamaan joustokyvykkyyttä ja tekemään automatisoitua energiakauppaa tyhjäkäyntiaikaan. Kehitimme myös sähköautojen latausjärjestelmiä, joiden businesslogiikka rakentui IoT-connectivityn ja Vehicle-to-Grid energiakaupan ympärille. Myös datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen oli tapetilla. Ericssonin konesalien hukkalämmön...

Uutiset

Ilmastostrategialla yhtenäinen kuva ympäristövaikutuksista

...tilaa. Valtion toteutuneista toimista voisin nostaa esille vaikkapa datakeskusten energiatehokkuutta ja hukkalämmön hyödyntämistä edistävän verotusuudistuksen. LVM:n hallinnonalalla Traficom on edistänyt verkkojen energiankulutuksen mittaamista. EU:ssa on valmistunut tai käsiteltävänä useita ICT-alan...

Uutiset

Hukkalämpöä helsinkiläisille – Telian datakeskus lämmittää tuhansia koteja

Telian ja energiayhtiö Helenin yhteistyö syvenee, kun datakeskuksessa syntyvä hukkalämpö otetaan hyötykäyttöön. Pitäjänmäessä sijaitsevasta datakeskuksesta kerätty lämpö siirtyy kaukolämpöverkkoon jaettavaksi tuhansiin helsinkiläisiin koteihin ja kiinteistöihin. Tulevaisuudessa datakeskus lämmittää yli 20...

Jäsenistön tiedotteet

Onko puolueilla digitavoitteita?

...organisaatioiden tulisi omissa pilvipalvelujen hankinnoissaan kiinnittää huomiota datakeskusten ympäristöystävällisyyteen ja siten edistää palveluntarjoajien siirtymistä uusiutuvaan energiaan. Datakeskusten hukkalämmön hyödyntämisellä on suuri vaikutus alan kokonaispäästöihin. Datakeskuksiin voidaan kohdistaa kansallisella tasolla vaatimuksia...

Uutiset

FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...datan prosessointi lisääntyvät koko ajan, joten myös mobiilitukiasemien tulee datakeskusten tavoin kuulua teollisuussähkön veroluokkaan. Tällä hetkellä mobiiliverkon sähkövero on 45-kertainen konesaleihin verrattuna. Veromuutos vaikuttaisi valtion tuloihin on noin kymmenen miljoonaa...

Lausunnot

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

...kokorajan. Suomen globaali kilpailukyky parani päätöksen myötä merkittävästi. Sama muutos pitäisi laajentaa koskemaan koko digitaalista infraa. Mobiiliverkoissa älykkyys ja datan prosessointi lisääntyvät koko ajan, joten myös mobiilitukiasemien tulee datakeskusten tavoin...

Uutiset

Privaattiverkot ovat jo täällä, ja ne voivat pelastaa ihmishenkiä – virtuaaliratkaisuun tarvittavat yhdyspisteet rakennettu ympäri Suomea

...yhdyspisteiden ansiosta virtuaalisia privaattiverkkoja voidaan nyt rakentaa laajasti eri puolille maata. ”Nämä kaupungit ovat valikoituneet datakeskusten sijainniksi ensisijaisesti kysynnän perusteella. Ne asettuvat myös alueellisesti eri puolille Suomea, joten voimme palvella...

Jäsenistön tiedotteet

Elokuvan katselu ei räjäytä sähkölaskuasi

...myös tarvitsee virtaa. Mitä suurempi ruutu, sitä enemmän kuluu sähköä. Videosisällön katselun vaatiman energian määrää ja hiilijalanjälkeä on usein suurenneltu. Datakeskusten, verkkojen sekä päätelaitteiden energiatehokkuus on parantunut huimasti vuosien varrella....

Uutiset

FiComin lausunto VN:n asetusluonnoksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

...palvelut. Kaikkien näiden kriittisen toimijoiden toiminnat ovat riippuvaisia datakeskusten tarjoamien pilvipalvelujen jatkuvasta ja keskeytymättömästä saatavuudesta. On tärkeä ymmärtää, että katkokset datakeskusten toiminnassa tarkoittavat katkoksia myös organisaatioille, jotka ovat kriittisiä yhteiskunnan...

Lausunnot

Digialan tuki Ukrainalle jatkuu

...Google-tilien turvasuojauksia on parannettu, ja useat ukrainalaissivustot ovat ottaneet käyttöönsä ilmaisen palvelunestohyökkäyksiä torjuvan suojausohjelman. Microsoft tukee aktiivisesti Ukrainan kyberpuolustusta ja maan kriittisiä palveluita julkisten pilvipalveluiden ja muualla Euroopassa sijaitsevien datakeskusten...

Uutiset

ICT-ala on ratkaisijan paikalla

...olemassa olevaa rahajärjestelmää, eikä sillä siten voida osoittaa olevan ilmastohyötyä samalla tavoin kuin vaikka työmatkojen korvaamisella etäkokouksilla. Datakeskusten, verkkojen ja laitteiden energiatehokkuus on kyllä parantunut teknologioiden kehittämisen ansiosta, ja Suomessa...

Uutiset

Digi-infran elinvoima taattava kiristyvässä energiatilanteessa

Välttämättömiä investointeja, joita moderni yhteiskunta menestyäkseen tarvitsee, ei kannata hidastaa kireällä verotuksella. On hienoa, että Marinin hallitus toteutti datakeskusten verouudistuksen poistamalla niiden verokohteluun vaikuttaneen keinotekoisen kokorajan – ja paransi päätöksen...

Uutiset

ICT-alan päästöt kasvaneet maltillisesti, vaikka palvelujen käyttö lisääntynyt runsaasti

...ICT-alan kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen Datakeskusten osuus kaikista ICT:n päästöistä on kasvanut 33 %:sta (v. 2010) 45 %:iin (v. 2020). Kasvu liittyy datankäytön runsaaseen kasvuun, mikä on lisännyt datakeskusten tarvetta. Datakeskusten energiatehokkuuden...

Uutiset

Elisan osavuosikatsaus Q3 2022

...aikana. Olemme sopineet Elisan Pasilan datakeskuksen hukkalämmön siirrosta kotien ja liiketilojen lämmitykseen Helsingin alueella. Hukkalämpöä Elisan suurista datakeskuksista Espoossa on suunnattu lämmitykseen jo vuosien ajan, ja 100 prosenttia kaikkien datakeskustemme...

Jäsenistön tiedotteet

Digiala säästää sähköä itse ja mahdollistaa säästön muille

Koko yhteiskuntamme pyörii sähkön varassa, ja sähköä on tuotettava yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Suomi ja muu Eurooppa ovat uuden tilanteen edessä, kun Venäjän sotatoimet ovat vaikuttaneet energian hintaan ja...

Uutiset