FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa Lausuntopalvelun otsikoinnin ja järjestyksen mukaisesti: 1. Kompassin tarkoitus Luonnoksen mukaan digitalisaation ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Ministeri Haatainen: Kansainvälisten osaajien maahantuloa sujuvoitettava

...ja viestintäteknologiaan erikoistuneita ICT-alan yrityksiä ja kriittisten yritysten IT-toimintoja. Digikehityksen vauhtia tulee pitää yllä, sillä se auttaa meitä nousemaan talouden taantumasta koronakriisin jälkeen. Datatalous, jossa arvoa syntyy uusista dataa hyödyntävistä...

Ajankohtaista

Uutiset

EU-puheenjohtajuus – joko se on ohi?

...Suomen puheenjohtajuuskauden kantavista teemoista oli datatalouden edistäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö järjestivätkin yhdessä vaikuttavan datatalousseminaarin marraskuun lopulla. Tilaisuus kokosi laajasti yhteen eri näkökohtia kestävän, kilpailukykyisen ja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä

FiComin keskeiset viestit Tietopolitiikka ja tekoäly edellyttävät laadukkaita ja toimintavarmoja viestintäverkkoja, jotka tulee toteuttaa Suomessa markkinaehtoisesti. Tekoälyn kehityksen mahdollistava data on jatkossa enenevässä määrin muuta kuin henkilötietoa, mikä tulee huomioida...

Ajankohtaista

Lausunnot