FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...kompensaatiota näille huoltovarmuusinvestoinneille. Kehityksen kärjessä pysyäksemme meidän on huolehdittava siitä, etteivät tietoliikenneverkkojen tarvitseman sähkön kustannukset nouse esteeksi tulevaisuuden verkkoinvestoinneille. Edistyksellinen digi-infra on Suomen kilpailukyvyn ja vihreän siirtymän yksi tärkeimmistä edistäjistä....

Lausunnot

Digissä riittää kiihdytysvaraa

Suomi on jo pitkään ollut tasaisen hyvä digipuurtaja, mutta jatkossa se ei riitä. Tulevan hallituksen on syytä miettiä tavoitteellisempaa otetta digitaalisen kasvun kiihdyttämiseksi. Vaikka valtaosa digikehityksestä tehdään yrityksissä, yhteiskunnalla on...

Uutiset

Digitalisaatiota kehitettävä yli sektorirajojen

...keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet digitalisaation kehittämisessä? Digikompassi toimii jatkossa tärkeimpänä yhteisenä tavoitekuvauksena digitalisaation suhteen. Digikompassi asettaa tavoitteita viidelle osa-alueelle: osaamiseen, digitaaliseen infrastruktuuriin, yritysten digitalisaatioon, digitaalisiin julkisiin palveluihin sekä digitalisaation poikkihallinnolliseen...

Uutiset

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

...mm. parannetaan tukiasemien varavoimaa. Sähköveron alennus olisi osaltaan yhteiskunnan kompensaatiota näille huoltovarmuusinvestoinneille. Kehityksen kärjessä pysyäksemme meidän on huolehdittava siitä, etteivät tietoliikenneverkkojen tarvitseman sähkön kustannukset nouse esteeksi tulevaisuuden verkkoinvestoinneille. Edistyksellinen digi-infra...

Uutiset

Telian tutkimus: digiuhkien merkitys nousi kansallisella agendalla, verkon ja datan kotimaisuus entistä tärkeämpää

...on kasvanut selvästi vuoden takaisesta, laitteiden ja datan sijoittumista Suomeen pidetään erittäin tärkeänä Organisaatiot uskovat tunnistavansa digiriskit kohtalaisen hyvin, ja digiturvallisuuden tason ajatellaan parantuneen Telian yrityksille ja julkishallinnolle tekemä tietoturvakysely...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto yleispalveluanalyysistä

...arviointia kustannustehokkuudesta palveluntarjoajien ja eri teknologioiden välillä, satelliitti mukaan lukien. Näin myös yleispalveluvelvoitteen ja sen aiheuttamien kustannusten arviointi kokonaisuutena on puutteellinen. Digitaalinen kompassi tukee satelliittilaajakaistan saatavuutta Valtioneuvoston selonteossa Suomen digitaalisesta...

Lausunnot

Telia kehittää rajat ylittäviä 5G-yhteyksiä EU-rahoituksella

...Suomessa 5G:n etulinjassa, ja pystymme yhteisillä hankkeilla edistämään eurooppalaisen infrastruktuurin kehittämistä”, sanoo Telia Finlandin teknologiajohtaja Jari Collin. Rahoituksen myöntää Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA), jonka Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalinen...

Jäsenistön tiedotteet

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...antaa uusia aloitteita tällä kaudella, on jo tämän vuoden huhtikuussa. Seuraavat EU-vaalit järjestetään kesäkuussa 2024, ja komission toimikausi päättyy 31.10.2024. On hyvin todennäköistä, ettei paljon keskustelua herättänyt esitys digi-infran rakentamiskustannusten...

Uutiset

Elokuvan katselu ei räjäytä sähkölaskuasi

...Nyt, kun sähkön hinta nousee, se lisää painetta kehittää koko digitaalisen infran energiatehokkuutta entisestään. Uusi teknologia on yhä energiapihimpää. Hyvä esimerkki on mobiiliverkkojen sähkönkulutuksen kehittyminen. Verkossa siirretyn mobiilidatan määrä on...

Uutiset

Uudistuksiin rohkeasti etukenossa

...vaikea ymmärtää täysin, mikä metaversumi on vuosikymmenen kuluttua. Jotta mm. metaversumin vaatimia, entistä nopeampia tietoliikenneyhteyksiä voidaan kehittää, sisämarkkinakomissaari Thierry Breton nosti viime keväänä esiin ajatuksen digi-infran rakentamisen kustannusten jaosta. Hanketta...

Uutiset

Kohti vuotta 2023: olemme osa ratkaisua

...verkoista joka tunti ja joka päivä. Varautuminen on saanut aivan uudenlaista painoarvoa, ja kyberturvallisuudesta huolehtiminen on luonnollisesti entistäkin tärkeämpää. Se on yhteispeliä meidän digi-infrasta huolehtivien tahojen ja käyttäjien – yritysten,...

Blogi

Aina voi aloittaa alusta – ainakin HybridiTV:ssä

...näkyy tällä hetkellä 1,3 miljoonassa tv:ssä. HybridiTV-palvelut toimivat uudehkoissa äly-tv-laitteissa, riittää vain, että kytket television nettiin.   Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja....

Jäsenistön tiedotteet

Telia: Kolmannes suomalaisista kokee turvallisuutensa heikentyneen tänä vuonna – huolina energia, taantuma, sota ja kyberhyökkäykset

...kuin vuosi sitten. ”Turvautumalla yksinomaan kotimaiseen teknologiaan mobiiliverkoissamme halusimme varmistaa, että toimivat ja turvalliset yhteydet ovat osa meidän kaikkien arkipäivää. Lisäksi suomalaiset ymmärtävät tämän tutkimuksenkin mukaan hyvin, että koko digitaalinen...

Jäsenistön tiedotteet

Osallistu energiansäästötalkoisiin katsomalla linnan juhlia televisiosta mobiililaitteen sijaan

...silloin on turvauduttava muihin ratkaisuihin. Jos sen sijaan istut kotisohvalla, voit helposti osallistua energiansäästötalkoisiin katsomalla lähetystä broadcasting-jakelun kautta”, Ahonen summaa.   Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan...

Jäsenistön tiedotteet

Euroopan tutkimus- ja koulutusyhteisö valmistautuu osallistumaan Far North Fiber -merikaapelihankkeeseen

...monimuotoisuutta tuovan digitaalisen infrastruktuurin merkityksestä, sanoo Far North Fiberin suomalaisen kumppanin, Cinia Oy:n toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila. FNF-kaapelijärjestelmän kautta toteutettava yhteys tulee olemaan yksi historian ensimmäisistä mannertenvälisistä kuitupareista, jotka ovat tutkimus-...

Jäsenistön tiedotteet

AntenniTV:n HD-siirtymälle on nyt hyvät edellytykset

Liikenne- ja viestintävirasto julkaisi Digitalle 21.11.2022 Digitaa koskevan huomattavan markkinavoiman (HMV) päätöksen televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla sekä määräsi lisäksi päätöksellään sitovaksi Digitan antamat vapaaehtoiset sitoumukset. Digita on osana HMV-päätöstä antanut...

Jäsenistön tiedotteet

Jouni Backman Finnet-liiton hallituksen puheenjohtajaksi

...Nyt digitalisaatio ja tietoyhteiskunta kääntävät tämän vahvuudeksi muihin verrattuna. Hyödymme muita enemmän uudesta liikennemuodosta eli tietoverkoista”, Jouni Backman sanoo. ”Jounilla on vankka näkemys digitalisaation mahdollisuuksista yhteiskunnan eri sektoreilta, laaja kokemus...

Jäsenistön tiedotteet

Lisää vauhtia laajakaistaan – uutta teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä

...laaja ja samanarvoinen digitalisaatio toteutuu. Operaattorit investoivat viestintäverkkoihin Suomessa vuosittain noin puoli miljardia euroa. Meillä digitaalisen infran rakentaminen on markkinaehtoista, alan kilpailu erittäin kovaa ja kuluttajahinnat edullisia. Silti investointiaste on...

Uutiset

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiCom ry:ltä lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä U 83/2022 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös). FiCom...

Lausunnot

Sähköveron alentaminen hyvä keino edistää kilpailukykyistä digi-Suomea

...Ussa. ”Muutos pitäisi laajentaa koskemaan koko digi-infraa. Mobiiliverkoissa älykkyys ja datan prosessointi lisääntyvät koko ajan, joten myös tukiasemien tulisi kuulua teollisuussähkön veroluokkaan”, hän jatkaa. Nyt mobiiliverkon sähkövero on 45-kertainen konesaleihin...

Uutiset