Kolme toivetta tuleville päättäjille

...vaihde silmään. Jo tehdyt suunnitelmat ja hankkeet, kuten digikompassi, pitää toteuttaa, eikä esimerkiksi digiloikkatyöryhmän aiemmin esittämiä toimenpide-ehdotuksia saa unohtaa. Vaikuttajan rooli vaatii Suomelta nykyistä aktiivisempaa EU-politiikkaa. Meidän on verkostoiduttava muiden...

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selonteosta

...esiteltyyn EU:n digikompassiin ja sitä koskevaan Digitaalinen vuosikymmen 2030-ohjelmaan. Suomi on ensimmäinen EU-maa tai ainakin ensimmäisiä, joka saa kansallinen kompassin valmiiksi. Tästäkin syystä Suomen digikompassia seurataan tarkasti muissa EU-maissa. Digikompassin...

Lausunnot

FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...hetkellä palveluitaan useassa kymmenessä maassa. Toisin kuin Traficomin tuoreessa linjauksessa, satelliittilaajakaista tuleekin huomioida yleispalvelussa yhtenä turvaverkon toimijana erityisesti digikompassissa mainituissa tilanteissa alueellisen kattavuuden parantamiseksi, koska yleispalvelutilanteissa on yleensä kyse melko...

Lausunnot

Digitalisaatiota kehitettävä yli sektorirajojen

...olemassa palveluiden parantamiseen ja uusien innovaatioiden syntymiseen. Tärkeä kansallinen askel tietopolitiikassa on vuoden 2022 aikana muodostettu digikompassi. Digikompassi on Euroopan unionin yhteisiin tavoitteisiin perustuva kansallinen visio siitä, mitä yhdessä tavoittelemme...

Uutiset

FiComin lausunto yleispalveluanalyysistä

...nimenomaan erinomaisesti yleispalvelun tarjontaan alueellisesti haastavilla alueilla verrattuna siihen, että tarjonnan takaamiseksi pitäisi rakentaa uutta infrastruktuuria. Satelliittilaajakaista tulee huomioida yleispalvelussa yhtenä turvaverkon toimijana erityisesti digikompassissa mainituissa tilanteissa alueellisen kattavuuden parantamiseksi,...

Lausunnot

Hei, sinä digiosaaja – Suomi tarvitsee sinua!

...että täällä opiskelleet saavat opintojen päätyttyä oleskelu- ja työluvat automaattisesti. On hukkaan heitetty investointi kouluttaa Suomessa ihmisiä, joille ei anneta mahdollisuutta jäädä maahan töihin. Suomen Digikompassissa tavoitteeksi on asetettu 15...

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa digikompassin selontekoluonnoksesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa Lausuntopalvelun otsikoinnin ja järjestyksen mukaisesti.   Kansallinen digitaalinen kompassi kokonaisuutena Dokumenttiluonnoksen rakenne...

Lausunnot

Sulavatko napajäät ennen kuin lainsäädäntö saadaan digiaikaan?

...iso, mutta tarvitsemme selkeän strategian. Digikompassi on hyvä alku, mutta se vaatii vahvaa johtajuutta ja näkemystä siitä, mitä oikeasti haluamme Suomessa kehittää ja mihin panostaa. Minkä verran suomalaiset käyttävät sähköisiä...

Uutiset

Eric Gaudillat: 5G Euroopassa

...tiivistetty EU:n Digikompassissa neljäksi pääprioriteetiksi: osaaminen, digi-infrastruktuuri, yritysten digisiirtymä sekä julkisten palveluiden digitalisaatio. 5G on tärkeä osa Euroopan digitaalista infrastruktuuria. Koko väestön kattava 5G-peitto älypuhelinkäyttöön ei vielä riitä, vaan uuden...

Uutiset

Sähköisen viestinnän palvelulaki on viestintäverkkojen turvallisuussääntelyn ydin

...digikompassin ja sitä koskevan ohjelmaehdotuksen. Näissä on mukana myös kyberturvallisuutta koskevia toimia ja tavoitteita. Parhaillaan Suomessa valmistellaan EU:n kompassiin perustuvaa kansallista digikompassia, jossa on vahvasti tunnistettu kyberturvallisuuden merkitys ja korostettu...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...toimia työkaluna digitalisaatiokehityksen johtamisessa ja ohjaamisessa. Digikompassi kattaa neljän osa-alueen – osaamisen, infrastruktuurin, yritysten ja julkisten palvelujen kehittämisen – priorisoidut tavoitteet. Suomen digikompassi perustuu vuonna 2021 esiteltyyn EU:n digikompassiin ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tulevaisuus tarvitsee rakenteiden päivittämistä

...itse asiassa juuri nyt laatimassa digiministeriryhmän (digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä) johdolla, kun laadimme Suomen kansallista digikompassia ensi kevään aikana. Toivon, että FiCom jäsenistöineen osallistuu aktiivisesti tähän työhön!...

Ajankohtaista

Uutiset

Kuusi askelta digikuntoon

...toimia keskeisenä mittarina ensi vuoden aikana laadittavalle arvioinnille siitä, miten digitaalinen vuosikymmen Euroopassa etenee. Suomi on päättänyt ensimmäisenä EU-maana laatia kansallisen digikompassin mittaroimaan kehitystämme. Kompassissa pitää saada näkyviin Suomen kunnianhimo...

Ajankohtaista

Uutiset

Digikompassin tavoitteiden oltava kunnianhimoisia

...muiden jäsenmaiden odottelu voi muodostua Suomelle tuskastuttavaksi. DESI-tutkimukseen seuranta myös 5G:n käyttöönotosta Komissio on laatinut digikompassin EU:n tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Digikehitystä on järkevää seurata nykyistä tiiviimmin, jotta siitä saadaan ajantasainen...

Ajankohtaista

Uutiset

Kilpailu osaajista kovenee – Suomen hiottava prosessit kuntoon

...Tavoitteiden toteutumista seurataan digikompassin mittaristolla. Yksi kompassin kärjistä on osaamisen kehittäminen. Tavoitteen mukaan Euroopan aikuisväestöstä 80 prosentilla pitäisi olla vähintään digitaalisen osaamisen perustaidot. Tällä halutaan huolehtia kansalaisten osallisuudesta teknologistuvassa yhteiskunnassa....

Ajankohtaista

Uutiset