FiComin lausunto valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta

...toimintaan, joka tulee kattaa valtion talousarviosta. FiComin näkemyksen mukaan Huoltovarmuuskeskus tekee arvokasta työtä varautumisen osalta. FiCom on sen aktiivinen jäsen digipoolin kautta. Huoltovarmuuskeskuksen pitää jatkossakin keskittyä perustehtäviinsä, joihin osaaminen on...

Lausunnot

TIETO22: kyberuhkiin varaudutaan yhdessä

...on otettava huomioon. Lainsäädäntö määrittää toimia, joita voi ja pitää tehdä etukäteen, palvelun tavanomaisessa ylläpitovaiheessa sekä mahdollisen häiriötilanteen sattuessa” muistuttaa Asko Metsola. FiComin verkkosivuilta löytyy yhdessä Huoltovarmuusorganisaation Digipoolin kanssa tehty...

Ajankohtaista

Uutiset

Ukrainan kriisi heijastuu myös kybermaailmaan

...selvää, että teleyritysten rooli Suomen kyberympäristön turvaamisessa on myös olennainen. Teleyritykset huolehtivat palveluidensa tietoturvasta ja ovat varautuneet erilaisiin häiriötilanteisiin, vikatilanteisiin ja tietoturvaloukkauksiin. Varautumista tehdään myös Digipoolissa. Se on huoltovarmuusorganisaatiossa poikkileikkaavana...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom vietti kyberkuukautta kouluttaen

...tuotti yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen Digipoolin kanssa kyberkoulutuspaketin, joka keskittyi kyberhäiriötilanteissa huomioitavaan lainsäädäntöön, suosituksiin ja standardeihin. Koulutus perustui kyberhäiriötilanteista ja niihin varautumisesta laadittujen selvitysten pohjalta tehtyihin suosituksiin, ja oli tarkoitettu sekä kyberturvallisuudestaan...

Ajankohtaista

Uutiset

Paranna kyberturvallisuusosaamistasi – Digipooli tarjoaa koulutusta

Huoltovarmuusorganisaation Digipooli tarjoaa telealan yrityksille maksutonta kyberturvallisuuskoulutusta. Teams-ympäristössä toteutettava koulutus järjestetään tiistaina 11.5.2021 klo 13.00 – 15.00. Luennoitsijana toimii Asko Metsola FiCom ry:stä. Koulutus perustuu Digipoolin ja FiCom ry:n tekemään...

Extranet

Uutiset jäsenille

Digialan onnistumiset nostavat kyberturvallisuuden kehitystarvetta

...mikä akuutin siirtymän jälkeen näkyy alan ratkaisujen kysynnän kasvuna. Kyberin kypsyysarvio osoittaa keskeisen aseman Digipoolin ”Kyberturvallisuus eri toimialoilla” -selvityksen tulokset julkaistiin lokakuussa 2020. Tulokset osoittivat digialan panostaneen oikeanlaisesti kyberturvallisuuteen. Tietoliikenneala...

Ajankohtaista

Uutiset

Ohjeita ja oppaita

EtusivuSearch results for 'digipooli' Ohjeita ja oppaita Kyberhäiriötilanteet – varautuminen ja toiminta Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) Digipooli ja FiCom ovat tehneet selvityksen kyberhäiriötilanteista ja niihin varautumisesta. Selvityksen pohjalta on tehty suositukset sekä...

Kyberhäiriötilanteisiin kannattaa valmistautua jo etukäteen – varautumista koskevat suositukset ja sääntely koottiin yhteen

Huoltovarmuusorganisaation Digipooli ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry ovat julkaisseet suositukset kyberturvallisuudestaan huolehtiville yrityksille sekä IT- ja tietoturvapalveluiden tarjoajille. Suosituksia tarjoillaan kolmeen vaiheeseen: ennen sopimista, palvelun ylläpidossa ja häiriötilanteissa huomioitaviin asioihin....

Ajankohtaista

Uutiset

Verkottunut maailma tarvitsee kyberturvaa

...reunaehtoja. Huoltovarmuuskeskuksen Digipooli ja FiCom ovat julkaisseet selvityksen kyberhäiriötilanteiden juridisista kysymyksistä. Yksi selvityksen keskeisistä havainnoista on, että ilman sopimuksia ja riittävää ennakkovarautumista toimintamahdollisuudet häiriötilanteessa ovat huomattavan rajatut. Selvitystä ollaan paraikaa...

Ajankohtaista

Blogi

Kyberturvallisuuskeskus on luottamusyhteiskunnan malliesimerkki

...tuotteen alkuperämaa tee siitä automaattisesti tietoturvallista – tai päinvastoin. Lue myös: Verkottunut maailma tarvitsee kyberturvaa Suomalaisten kyberturvallisuus kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla Digipooli – mitä, miksi ja kenelle Kuluttajan kokema tietoturva...

Ajankohtaista

Uutiset

Digipooli – mitä, miksi ja kenelle

...Johtoryhmässä on mukana myös viranomaisia (mm. Puolustusvoimat) ja alan järjestöjä (mm. FiCom ry). Digipoolin kaikissa ryhmissä on mukana myös Traficomin edustaja, jotta varmistetaan yrityskentän ja Traficomin saumaton kyberturvallisuusyhteistyö. Digipooli tuottaa...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto LVM:n virastouudistuksen HE:stä

...mukaan liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen yhdistämisellä vahvistetaan osaltaan yhteiskunnan huolto- ja toimintavarmuutta kokoamalla virastojen varautumistehtävät yhteen. FiCom pitää näkemystä erikoisena, koska Huoltovarmuuskeskuksen Digipoolissa ei tällaista varautumistehtävien yhdistämistä toistaiseksi ole havaittu...

Ajankohtaista

Lausunnot