Lisää vauhtia laajakaistaan – uutta teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä

...jo 9 %, kun se vuonna 2020 oli 3 %. Taajuussopimus raja-alueella hieno saavutus – digistrategiaan tarvitaan vauhtia Sitoumukseen kirjattiin, että taajuuksien käyttöön liittyvät hidasteet esimerkiksi Venäjän rajan aiheuttamien rajoitteiden...

Uutiset

Suomessa bitti kulkee

...ja viestintävirasto Traficom kerää, tilastoi ja julkaisee tietoja laajakaistarakentamisen edistymistä. Kokonaisuudessaan vuoden 2021 rakentamiseen liittyvät tilastot julkaistaan ensi vuoden puolella, jolloin tiedot tarkentuvat. Taajuussopimus raja-alueella hieno saavutus – digistrategiaan tarvitaan...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

...ja koko maan kattava 5G-verkko on saatavilla vuonna 2025. Tuki laajennettaisiin koskemaan kotitalouksien lisäksi myös vapaa-ajan asuntoja sekä yritysten ja julkishallinnon toimipaikkoja. EU:n tavoitteessa, hallitusohjelmassa ja digistrategiassa lähdetään siitä, että...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digitaalisen infrastruktuurin strategiasta

...kiinteät ja langattomat laajakaistaverkot ovat nopeudeltaan, laadultaan ja viiveeltään riittäviä tulevaisuuden palveluiden ja innovaatioiden toteuttamiseksi. Tietoliikenneverkot ovat kaiken digitalisaation edellytys, joten FiCom pitää digistrategian laatimista tarpeellisena ja luonnoksessa esitettyjä tavoitteita...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digi-infrastrategian tavoitteet kannatettavia

...innovaatioiden toteuttamiseksi. Tietoliikenneverkot ovat kaiken digitalisaation edellytys, joten digistrategian laatiminen on tarpeellista, ja strategialuonnoksessa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet hyviä ja perusteltuja. Suomi on maailman johtava maa mobiiliteknologiassa ja mobiilidatan käytössä....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto taajuusasetuksesta, huutokauppa-asetuksesta ja toimilupahakuilmoituksesta

...kuutta 60 – 70 MHz:n taajuuskaistaa (blokkia) alueelta 3600 – 3800 MHz. Huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinta on verrattain korkea, kun otetaan huomioon Venäjän taajuuskäytön aiheuttamat rajoitteet ja toimilupakauden kesto. Digistrategian investointikannusteiden...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digistrategia: taajuudet

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmistelussa digitaalisen infrastruktuurin strategia, jonka tueksi ministeriö on pyytänyt esittämään perusteltuja näkemyksiä seuraaviin taajuuspoliittisiin kysymyksiin. FiCom kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä: Miten voidaan mahdollistaa alueelliset ja paikalliset,...

Ajankohtaista

Lausunnot