FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...tietoliikenneverkkojen käyttämän sähkön hinta nouse esteeksi, vaan verkkoinvestoinnit voidaan toteuttaa Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Digitaalinen infra tulisikin sähköverotuksessa siirtää alemman sähköverokannan piiriin. Sähkön hinnannousun hillitsemiseksi sekä energiajärjestelmän tasapainottamiseksi tulee...

Lausunnot

Digitalisaatiota kehitettävä yli sektorirajojen

...johtamiseen. Digitalisaation kehittämisessä onkin huomioitava nämä kaikki näkökulmat. Tarvitsemme osaavia ihmisiä sekä hyödyntämään digipalveluita että myös asiantuntijoiksi rakentamaan niitä. Meillä pitää olla laadukas ja turvallinen digitaalinen infrastruktuuri, jonka päälle voimme...

Uutiset

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

...käyttöönotossa edelläkävijöitä. Digitaalinen edelläkävijyys on Suomen keskeinen kilpailutekijä. Suomessa viestintäverkot ovat rakentuneet pääasiassa markkinaehtoisesti erittäin kilpaillulla markkinalla. Teleyritykset investoivat verkkoihin joka vuosi noin puoli miljardia euroa. Summa jakaantuu melko tasan...

Uutiset

Telian tutkimus: digiuhkien merkitys nousi kansallisella agendalla, verkon ja datan kotimaisuus entistä tärkeämpää

Digitaalinen turvallisuus nousi vuonna 2022 yhä merkittävämmäksi yhteiskunnalliseksi uhaksi heti energiakriisin ja taloudellisen taantuman jälkeen. Verkon ja datan kotimaisuus on yritysten ja julkishallinnon mielestä entistä tärkeämpää, mutta kyberriskeihin on myös...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto yleispalveluanalyysistä

...arviointia kustannustehokkuudesta palveluntarjoajien ja eri teknologioiden välillä, satelliitti mukaan lukien. Näin myös yleispalveluvelvoitteen ja sen aiheuttamien kustannusten arviointi kokonaisuutena on puutteellinen. Digitaalinen kompassi tukee satelliittilaajakaistan saatavuutta Valtioneuvoston selonteossa Suomen digitaalisesta...

Lausunnot

Telia kehittää rajat ylittäviä 5G-yhteyksiä EU-rahoituksella

...Suomessa 5G:n etulinjassa, ja pystymme yhteisillä hankkeilla edistämään eurooppalaisen infrastruktuurin kehittämistä”, sanoo Telia Finlandin teknologiajohtaja Jari Collin. Rahoituksen myöntää Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA), jonka Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalinen...

Jäsenistön tiedotteet

Tukala taloustilanne uhkaa digitaalista yhdenvertaisuutta

...yhteistyötä Vanhustyön keskusliiton, SOS-Lapsikylän, Hope ry:n, HelsinkiMission ja Suojellaan lapsia ry:n kanssa. Digitaalinen yhdenvertaisuus -tutkimus DNA:n ja Nepan Digitaalinen yhdenvertaisuus -tutkimus toteutettiin online-paneelissa 15.–28.7.2022. Tutkimukseen vastasi tuhat yli 15-vuotiasta suomalaista....

Jäsenistön tiedotteet

Kohti vuotta 2023: olemme osa ratkaisua

Päättyvän vuoden kuumat teemat ovat meille kaikille valitettavan tuttuja. Koronan kautta Venäjän hyökkäyssotaan, siitä eurooppalaiseen energiakriisiin ja koko yhteiskuntaan heijastuvaan turvattomuuden tunteeseen. Ja pohjavirtana sykkivät ihmiskunnan isommat kysymykset ilmastonmuutoksesta ja...

Blogi

Elisalta ensimmäisenä operaattorina Suomessa kodin älylaitteita keskitetysti suojaava tietoturvapalvelu

...jatkuvasti ja suojaamattomat kodin älylaitteet, kuten pelikonsolit ja robotti-imurit, ovat vaarassa joutua kaapatuiksi palvelunestohyökkäyksiin. Samalla voi vaarantua oma yksityisyys ja digitaalinen identiteetti, avaa Elisan tietoturvajohtaja Teemu Mäkelä. Elisan kuluttaja-asiakkaiden liiketoimintajohtaja...

Jäsenistön tiedotteet

Telia: Kolmannes suomalaisista kokee turvallisuutensa heikentyneen tänä vuonna – huolina energia, taantuma, sota ja kyberhyökkäykset

...kuin vuosi sitten. ”Turvautumalla yksinomaan kotimaiseen teknologiaan mobiiliverkoissamme halusimme varmistaa, että toimivat ja turvalliset yhteydet ovat osa meidän kaikkien arkipäivää. Lisäksi suomalaiset ymmärtävät tämän tutkimuksenkin mukaan hyvin, että koko digitaalinen...

Jäsenistön tiedotteet

Ikäihmiset entistä paremmin mukana digitaalisessa yhteiskunnassa

...ja jokainen oppii iästä riippumatta, omalla tavallaan”, Wahlbeck päättää. DNA:n Digitaalinen yhdenvertaisuus -tutkimus DNA:n ja Nepan yhteistyössä tuottama Digitaalinen yhdenvertaisuus -tutkimus toteutettiin online-paneelissa 15.–28.7.2022. Tutkimukseen vastasi tuhat yli 15-vuotiasta suomalaista....

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiCom ry:ltä lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä U 83/2022 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös). FiCom...

Lausunnot

FiComin lausunto tekoälyasetuksesta

...entistä älykkäämpiä yhteyksiä. Käyttäjien luottamuksen säilyminen on ratkaisevan tärkeää, jotta nämä teknologiat voivat tarjota paremmat yhteydet kaikille. Digitaalinen yhteiskunta, jossa kaikki voivat omaksua uusia työkaluja, tarjoaa hedelmällisen maaperän jatkuvalle innovoinnille...

Lausunnot

Telia ottaa käyttöön ympäristöystävälliset Eko-SIM kortit – muovin kulutus vähenee merkittävästi

...tehty konkreettisia toimia kiertotalouden edistämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi jo pitkään. “Eko-SIM korttien lisäksi meillä on tarjolla täysin digitaalinen eSIM-kortti. Tämä olisi ympäristön kannalta kaikkein paras vaihtoehto ja eSIM kyvykkäiden laitteiden...

Jäsenistön tiedotteet

Digi-infran elinvoima taattava kiristyvässä energiatilanteessa

...Ruotsin jälkeen. Meillä on siis vahva digitaalinen infra ja innovatiivinen yhteiskunta. Viestintäverkot Suomessa on rakennettu pääasiassa markkinaehtoisesti, erittäin kilpaillulla markkinalla ja ilman valtion tukea. Teleyritykset investoivat verkkoihin joka vuosi noin...

Uutiset

Tuotteille ja ohjelmistoille CE-kybermerkki?

...kattaisi tuotteet, joissa on digitaalinen elementti ja jotka ovat liitettävissä toiseen laitteeseen tai verkkoon joko suoraan tai epäsuorasti. Sääntely kattaisi myös ohjelmistot. Soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät erikseen säädetyt kohteet, kuten siviili-ilmailu...

Uutiset

EU:n datastrategia etenee

...edistysaskeleet luovat entistä älykkäämpiä yhteyksiä. Käyttäjien luottamuksen säilyminen on ratkaisevan tärkeää, jotta nämä teknologiat voivat tarjota paremmat yhteydet kaikille. Digitaalinen yhteiskunta, jossa kaikki voivat omaksua uusia työkaluja, tarjoaa hedelmällisen maaperän...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

...verottamalla. FiComin näkemyksen mukaan koko digitaalisen infran, myös mobiiliverkon tukiasemien, tulee kuulua teollisuussähkön veroluokkaan.   Suomessa digitaalinen infra luo vahvan perustan innovaatioille ja uusille palveluille Suomessa on vahva digitaalinen infra,...

Lausunnot

Koulutetusta työvoimasta globaali kilpailu

...paljon siihen, että maahantulolupavaihe eli oleskeluluvan hakeminen ei muodostuisi pullonkaulaksi. Tavoitteena on, että prosessi on asiakkaalle mahdollisimman nopea, helppo ja digitaalinen. Kova satsaus prosessien kehittämiseen, asiakasneuvontaan ja digitalisointiin kantaa nyt...

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa digikompassin selontekoluonnoksesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa Lausuntopalvelun otsikoinnin ja järjestyksen mukaisesti.   Kansallinen digitaalinen kompassi kokonaisuutena Dokumenttiluonnoksen rakenne...

Lausunnot