Miksi kaikkien toimialojen ja toimijoiden on yhä enemmän huolehdittava kyberpalveluistaan

...mahdollisten uhka-tilanteiden sattuessa. Kyberuhkat ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet. Yhä useammat haittaohjelmat ja tietomurrot kohdistuvat erilaisiin organisaatioihin. Siksi kaikkien toimialojen on oltava valmiita puolustautumaan näitä uhkia vastaan. Digitaalinen tieto on arvokasta...

Blogi

Esteet pois – infran rakentamisesta sujuvaa

...vireillä melko paljon erilaisia tavoite- ja suunnitelmapapereita sekä säädöshankkeita, joilla pyritään edistämään digitalisaatiota ja laajakaistaverkkojen rakentamista. Tällaisia ovat mm. komission Digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma, valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi sekä...

Uutiset

Puolueiden digitavoitteet – kohti kevään eduskuntavaaleja

...että Suomi varautuu hybridi- ja kyberuhkiin kaikin mahdollisin keinoin. Lisäksi luvataan vahvistaa kriittisen infrastruktuurin suojelua, huoltovarmuutta sekä ruoka- ja energiaomavaraisuutta. Perussuomalaiset nostavat esiin tarpeen uudistaa tarvittavat viranomaisprosessit, jotta hybridioperaatioiden ja...

Uutiset jäsenille

Euroopassa valmistaudutaan seuraaviin digi-infran sukupolviin

...Bretonin puheen pääkohtia EU:n Digitaalinen vuosikymmen EU:n Digitaalinen vuosikymmen -politiikkaohjelmassa on asetettu konkreettiset tavoitteet ja päämäärät vuoteen 2030 saakka. Tuolloin EU-markkina on entistä vahvempi kansainvälisessä kilpailussa ja samalla kiinnostavampi investointikohde....

Uutiset jäsenille

FiComin lausunto digikompassin selonteosta

...vihreä siirtymä ovat sidoksissa toisiinsa, ei ole toista ilman toista. Kompassin tavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen: digitaalisesti osaava väestö ja työvoima, digitaalinen infrastruktuuri, yritysten digitalisaatio sekä digitaaliset julkiset palvelut. Kunkin...

Lausunnot

FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...tietoliikenneverkkojen käyttämän sähkön hinta nouse esteeksi, vaan verkkoinvestoinnit voidaan toteuttaa Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Digitaalinen infra tulisikin sähköverotuksessa siirtää alemman sähköverokannan piiriin. Sähkön hinnannousun hillitsemiseksi sekä energiajärjestelmän tasapainottamiseksi tulee...

Lausunnot

Digitalisaatiota kehitettävä yli sektorirajojen

...johtamiseen. Digitalisaation kehittämisessä onkin huomioitava nämä kaikki näkökulmat. Tarvitsemme osaavia ihmisiä sekä hyödyntämään digipalveluita että myös asiantuntijoiksi rakentamaan niitä. Meillä pitää olla laadukas ja turvallinen digitaalinen infrastruktuuri, jonka päälle voimme...

Uutiset

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

Yhteiskuntamme ei toimi ilman digitaalista infraa, jota taas ei ole olemassa ilman sähköä. Toisaalta myös sähköverkot ovat täysin riippuvaisia tietoliikenneyhteyksistä. Varautuminen mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin häiriöihin on Suomessa kansainvälisestikin poikkeuksellisen hyvä....

Uutiset

Telian tutkimus: digiuhkien merkitys nousi kansallisella agendalla, verkon ja datan kotimaisuus entistä tärkeämpää

Digitaalinen turvallisuus nousi vuonna 2022 yhä merkittävämmäksi yhteiskunnalliseksi uhaksi heti energiakriisin ja taloudellisen taantuman jälkeen. Verkon ja datan kotimaisuus on yritysten ja julkishallinnon mielestä entistä tärkeämpää, mutta kyberriskeihin on myös...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto yleispalveluanalyysistä

...arviointia kustannustehokkuudesta palveluntarjoajien ja eri teknologioiden välillä, satelliitti mukaan lukien. Näin myös yleispalveluvelvoitteen ja sen aiheuttamien kustannusten arviointi kokonaisuutena on puutteellinen. Digitaalinen kompassi tukee satelliittilaajakaistan saatavuutta Valtioneuvoston selonteossa Suomen digitaalisesta...

Lausunnot

Telia kehittää rajat ylittäviä 5G-yhteyksiä EU-rahoituksella

...Suomessa 5G:n etulinjassa, ja pystymme yhteisillä hankkeilla edistämään eurooppalaisen infrastruktuurin kehittämistä”, sanoo Telia Finlandin teknologiajohtaja Jari Collin. Rahoituksen myöntää Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA), jonka Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalinen...

Jäsenistön tiedotteet

Kohti vuotta 2023: olemme osa ratkaisua

...verkoista joka tunti ja joka päivä. Varautuminen on saanut aivan uudenlaista painoarvoa, ja kyberturvallisuudesta huolehtiminen on luonnollisesti entistäkin tärkeämpää. Se on yhteispeliä meidän digi-infrasta huolehtivien tahojen ja käyttäjien – yritysten,...

Blogi

Telia: Kolmannes suomalaisista kokee turvallisuutensa heikentyneen tänä vuonna – huolina energia, taantuma, sota ja kyberhyökkäykset

...kuin vuosi sitten. ”Turvautumalla yksinomaan kotimaiseen teknologiaan mobiiliverkoissamme halusimme varmistaa, että toimivat ja turvalliset yhteydet ovat osa meidän kaikkien arkipäivää. Lisäksi suomalaiset ymmärtävät tämän tutkimuksenkin mukaan hyvin, että koko digitaalinen...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiCom ry:ltä lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä U 83/2022 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös). FiCom...

Lausunnot

FiComin lausunto tekoälyasetuksesta

...entistä älykkäämpiä yhteyksiä. Käyttäjien luottamuksen säilyminen on ratkaisevan tärkeää, jotta nämä teknologiat voivat tarjota paremmat yhteydet kaikille. Digitaalinen yhteiskunta, jossa kaikki voivat omaksua uusia työkaluja, tarjoaa hedelmällisen maaperän jatkuvalle innovoinnille...

Lausunnot

Digi-infran elinvoima taattava kiristyvässä energiatilanteessa

...Ruotsin jälkeen. Meillä on siis vahva digitaalinen infra ja innovatiivinen yhteiskunta. Viestintäverkot Suomessa on rakennettu pääasiassa markkinaehtoisesti, erittäin kilpaillulla markkinalla ja ilman valtion tukea. Teleyritykset investoivat verkkoihin joka vuosi noin...

Uutiset

Tuotteille ja ohjelmistoille CE-kybermerkki?

...kattaisi tuotteet, joissa on digitaalinen elementti ja jotka ovat liitettävissä toiseen laitteeseen tai verkkoon joko suoraan tai epäsuorasti. Sääntely kattaisi myös ohjelmistot. Soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät erikseen säädetyt kohteet, kuten siviili-ilmailu...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

...verottamalla. FiComin näkemyksen mukaan koko digitaalisen infran, myös mobiiliverkon tukiasemien, tulee kuulua teollisuussähkön veroluokkaan.   Suomessa digitaalinen infra luo vahvan perustan innovaatioille ja uusille palveluille Suomessa on vahva digitaalinen infra,...

Lausunnot

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...mahdollisimman sujuvaksi. Tavoitteena tulee olla lupaprosessin läpikäyminen päivässä. Ovatko digitaalisen infrastruktuurin osa-alueen tavoitteet riittävän strategisia ja tarkoituksenmukaisia? Tavoitteen 1 avaintuloksen alla todetaan, että EU: digitaalinen henkilöllisyys: 80 % kansalaisista käyttää...

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...ovat epätarkkoja ja edellyttävät tarkennusta. Onko jälkimmäinen mittari kohdennettu oikeaan osa-alueeseen, vai tulisiko sen mitata digitaalista infrastruktuuria? Digitaalinen infrastruktuuri Kyberturvallisuuden yhtenä mittarina on yleisten viestintäpalveluiden toimivuushäiriöiden määrä. Yhteiskunnan kannalta kriittisiä...

Ajankohtaista

Lausunnot