EU:n datastrategia etenee

...edistysaskeleet luovat entistä älykkäämpiä yhteyksiä. Käyttäjien luottamuksen säilyminen on ratkaisevan tärkeää, jotta nämä teknologiat voivat tarjota paremmat yhteydet kaikille. Digitaalinen yhteiskunta, jossa kaikki voivat omaksua uusia työkaluja, tarjoaa hedelmällisen maaperän...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

...verottamalla. FiComin näkemyksen mukaan koko digitaalisen infran, myös mobiiliverkon tukiasemien, tulee kuulua teollisuussähkön veroluokkaan.   Suomessa digitaalinen infra luo vahvan perustan innovaatioille ja uusille palveluille Suomessa on vahva digitaalinen infra,...

Lausunnot

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

EtusivuSearch results for 'digitaalinen strategia' FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin klikkaamalla otsikoita alla 1. Digitalisaatiota on edistettävä Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan...

Kuusi askelta digikuntoon

...toimia keskeisenä mittarina ensi vuoden aikana laadittavalle arvioinnille siitä, miten digitaalinen vuosikymmen Euroopassa etenee. Suomi on päättänyt ensimmäisenä EU-maana laatia kansallisen digikompassin mittaroimaan kehitystämme. Kompassissa pitää saada näkyviin Suomen kunnianhimo...

Ajankohtaista

Uutiset

eViljapassi tuo tuotteen arvoketjun nyt myös kuluttajan ruokapöytään

...tunnistettu laajasti, ja esimerkiksi Euroopan komission datastrategia ohjaa maatalouden data-avaruuden kehittämistä. – Digitaalinen tuotetieto eli UPIDS IO on kuluttajalle kuin digitaalinen konsulentti, joka kertoo, millainen tuote on ja miten se...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto komission Digitaalisesta kompassista

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä (E 48/2021 vp): Komission tiedonanto: 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:...

Ajankohtaista

Lausunnot

(Ei oo) pilvee, pilvee, pilvee…

...että useiden suomalaisten organisaatioiden ”kaikki pilveen” -it-strategia nostaa lukuamme. Varsinkin organisaatioissa, joissa on vähän omaa it-osaamista ja jotka nojaavat ulkoistuksiin, tämä strategia on ollut trendi ja tuonutkin lyhyen aikavälin kustannussäästöjä. ...

Ajankohtaista

Blogi

Euroopan jälleenrakentamiseen tarvitaan 5G-verkkoja

Viimeistään koronakriisi on osoittanut digitaalisuuden merkityksen maailmassa. Pandemian jälkeisen Euroopan ekologiseen jälleenrakentamiseen tarvitaan turvallinen ja kattava digitaalinen infrastruktuuri.  5G-verkkoteknologian tukeminen on EU:n elvytyspaketin kulmakiviä. Kuitua ja 5G:tä pyritään edistämään Euroopan...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

...toimeenpanossa ei ole tapahtunut käytännöllisesti katsoen mitään. Strategiassa listatut toimet ovat useiden eri hallinnonalojen välisiä. Kun niiden tilannetta tiedustelee, siilojen vaikutuksen todella huomaa: yhdelle hallinnonalle merkittävät strategian kohdat eivät toiselle...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...palvelujen ja prosessien digitalisointia ja tarjontaa. Hallinnonalojen digitalisoinnin ja sähköisten julkisten palveluiden lisäksi on luotava strategiat, joilla edistetään jokaisen toimialan digitalisoimista. Digitalisoidaan viestintäverkkojen rakentamisen lupaprosessi yhden luukun mukaiseksi ja mahdollistetaan...

FiComin lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

...ja tietosuojariskien minimoimiseksi. Tavoite on erittäin kannatettava. Työryhmä ehdottaa, että Suomeen perustetaan EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelman mahdollistama, yrityslähtöisesti organisoitava digitaalinen innovaatiokeskittymä sekä EU-mallin mukainen digiosaamisen yhteenliittymä National Coalitions for Digital...

Ajankohtaista

Lausunnot

Helsingin tavoitteena maailman paras digi-infra

...siten tärkeä osa kaupungin strategiaa – Maailman toimivin kaupunki. Kuinka kaupunki voi parhaiten edistää digitaalisen infran rakentamista? Viestintäverkot, kuten muu verkostoinfrakin, on jo vuosikymmeniä sijoitettu lähtökohtaisesti katurakenteeseen. On oletettavaa, että...

Ajankohtaista

Uutiset

Kuka hallituksessa luotsaa Suomea digitulevaisuuteen?

...silmiinpistävää, että kehitystä hidastaa asioiden siiloutuminen eri lokeroihin: julkisten palveluiden digitalisoinnin valtava vastuu on valtiovarainministeriön tontilla, kaiken digikehityksen kova perusta – digitaalinen infra – on liikenne- ja viestintäministeriön, osin ympäristöministeriön...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitaalisen infran kärkimaana – Rinteen hallituksen eväät

On hienoa, että hallitusohjelmassa sitoudutaan digitaalisen infrastruktuurin strategian edistämiseen. Viime kesänä hyväksytty strategia on hyvä pohja tulevien vuosien toimenpiteiksi – nyt on vain käärittävä hihat ja ryhdyttävä toimeen! Tietoverkot ovat...

Ajankohtaista

Uutiset

Rakennetaan ratkaisut yhdessä – poimintoja hallitusohjelmasta

...Hallitusohjelmassa sitoudutaan digitaalisen infrastruktuurin strategian edistämiseen. Viime kesänä hyväksytty paketti on hyvä pohja tulevien vuosien toimenpiteiksi, ja tekemistä siinä edelleen riittää. Yleispalveluvelvoite on turvaverkko silloin, jos palveluita ei kaupallisesti ole saatavilla. Tämä ei...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi

...kattavat ja laajat väestöpeittovelvoitteet, jotka on toteutettu ja toteutetaan markkinaehtoisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön Digitaalisen infrastruktuurin strategian (LVM 10/2018) oletusarvona on, että liikenteen solmukohtien (satamat, terminaalit ja pääväylät) viestintäverkkoyhteydet toteutuvat markkinaehtoisesti (s. 37)....

Ajankohtaista

Lausunnot

Mobiilimenestys palvelee myös kuiturakentamista

...vuosittain noin 17 % ‒ samaa luokkaa kuin muualla Pohjoismaissa. Liikenne- ja viestintäministeriössä työn alla olevan digitaalisen infrastruktuurin strategian visiona on viedä Suomi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi. Tavoitteena on, että Suomessa tarjottavat laajakaistaverkot ovat...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digitaalisen infrastruktuurin strategiasta

...välttämiseksi ja verkkoinvestoijien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi. Kuitukysynnän lisäämistä tukevat toimenpiteet ovat hyvin keskeisiä kuitutilaajayhteyksien investoinneille ja tilauksille. Yleistä Strategian visiona on viedä Suomi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi. Tavoitteena on, että Suomessa tarjottavat...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digi-infrastrategian tavoitteet kannatettavia

Liikenne- ja viestintäministeriön digitaalisen infrastruktuurin strategian visiona on viedä Suomi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi. Tavoitteena on, että Suomessa tarjottavat kiinteät ja langattomat laajakaistaverkot ovat nopeudeltaan, laadultaan ja viiveeltään riittäviä tulevaisuuden palveluiden ja...

Ajankohtaista

Uutiset