Sitran Mari Pantsar: Digitalisaatio keskeinen päästövähennyksien mahdollistaja

...liittyvät yhteen? Kiertotalous edistää talouskasvun irtikytkentää luonnonvarojen liikakäytöstä ja siinä digitalisaatiolla voi olla merkittävä rooli. Digitalisaatio mahdollistaa muun muassa jakamis- ja alustatalouden kehityksen, mikä on keskeistä kiertotalouden edistämiseksi. Digitalisaatiota hyödyntäen voidaan...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi kärkisijalla EU:n digitalisaatiovertailussa

...pisteitään vuodesta toiseen. Euroopan komission Digital Economy and Society Index eli DESI on vuosittain julkaistava digitalisaatiovertailu, jolla tarkastellaan jäsenmaiden talouden ja yhteiskunnan digitalisaation kehitystä. Indeksi arvioi jäsenmaiden digitalisaatiota neljällä osa-alueella:...

Uutiset

Avointa vuoropuhelua FiCom Forum -aamussa: Digitalisaatiolla vauhtia Suomen elpymiseen ja kestävään kasvuun

...jaetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmassa, jonka keskiössä ovat panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan, vihreään siirtymään ja digitalisaatioon. FiCom Forum -aamussa 26.1.2021 keskusteltiin Suomen digitalisaation tilasta ja tulevaisuudesta, ja siitä, miten EU-elpymispaketin...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaatio muuttaa työmarkkinoita

...palvelumarkkinoilla, mutta myös työmarkkinoilla. Miten työmarkkinat ovat jo muuttuneet ja muuttumassa digitalisaation (=teknologinen kehitys, sähköistyvät palvelut) murroksessa? Digitalisaatio vaikuttaa läpileikkaavana työmarkkinoilla. Se muovaa ja muuntaa toimialoja, osa markkinoista kuolee. Yhtä...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitalisaation kärkimaaksi – FiComin tavoitteet eduskuntavaaleissa 2023

EtusivuSearch results for 'digitalisaatio' FiComin tavoitteet eduskuntavaaleissa 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. 1. Digitalisaatiota on edistettävä kaikin keinoin Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan piiriin Koko digitaalisen infran,...

Nina Nissilä: Digitalisaation hyödyntäminen on vastuullista toimintaa

...D9-digitiimiä, jonka tehtävänä oli vauhdittaa valtion palveluiden digitalisaatiota ja varmistaa hyvä asiakaskokemus.  Aiemmin hän toiminut digitalisaation ja ICT-palveluiden kehittämisen parissa myös mm. Tiedossa, CGI:ssä ja Ilmarisella. Näin Nina Nissilä vastasi...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

Yhteiskunnan rooli on olla digitalisaation mahdollistaja. Yhteiskunta edistää digitalisaatiota huolehtimalla siitä, että säädösympäristö on investointeihin kannustava. EU- ja kansallisella sääntelyllä ja näiden ylikireillä tulkinnoilla ei pidä heikentää Suomen kilpailutilannetta. Suomen...

Digitalisaatio on ilmastohaasteen ratkaisija – ICT-ala ratkaisujen tekijä

Elina Ussan puheenvuoro ja esitys ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportin julkistustilaisuudessa 15.6.2020: Suomi on digitalisaation kärkimaa. Olemme toista vuotta peräkkäin EU-maista ensimmäisenä vuosittaisessa DESI-tutkimuksessa. Tulos perustuu niin suomalaisten digitaitoihin, julkisiin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom Forum -aamu 2.2.2022: Verkkomainonta digitalisaation ajurina

...edellytyksistä, palveluntarjoajien vastuista, velvoitteesta poistaa laittomat verkkosisällöt sekä sananvapaudesta, kuluttajansuojasta ja tietosuojan toteutumisesta. Digitalisaatio on luonut mainostajille lukuisia kanavia ja tapoja löytää uusia asiakkaita ja ylläpitää hyviä asiakassuhteita. Verkkomainonnalla onkin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom Forum -aamu 2.2.2022: Verkkomainonta digitalisaation ajurina

Digitalisaatio on luonut mainostajille lukuisia kanavia ja tapoja löytää uusia asiakkaita ja ylläpitää hyviä asiakassuhteita. Verkkomainonnalla onkin keskeinen rooli tämän päivän markkinoinnissa. Samalla myös tietoisuus mainonnan taustalla olevasta datan keruusta...

Ajankohtaista

Uutiset

DNA tutki: digitalisaation merkitys yritystoiminnassa on kasvanut – lisäksi 72 % suomalaisista pitää työnantajaa digitaalisen yhdenvertaisuuden mahdollistajana

...mieltä, että digitalisaation esteenä on sen kalleus. “Yritysten digitaalinen tasa-arvo on koko Suomen kilpailukyvylle eduksi. Jotta esteitä voi raivata, ne on ensin tunnistettava. Uskon, että edelläkävijöiden aika alkaa olla ohitse...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

Digitalisaatiovertailujen haasteellisuudesta Vertailuissa valitaan eri näkökulmia: kuinka laajalti tietotekniikka on saatavilla ja käytössä sekä toisaalta esimerkiksi mitä palveluita on sähköisesti saatavilla, millä kehitysasteella ne ovat ja paljonko niitä todellisuudessa käytetään....

Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

MustRead: Oppiminen digitalisoituu yhä nopeammin – suomalaisten kannattaa hyödyntää koulutus- ja teknologiaosaamistaan

...Suomi johtaa EU:n digitalisaatiokilpailua Jonna Korhosen mukaan EU-maissa digitalisaatio on yleisesti tunnustettu tärkeäksi teemaksi ja osaksi maanosan globaalia kilpailukykyä.  ”On tietenkin sitten niin, että Suomessa tätä on tehty jo kauan...

Ajankohtaista

Uutiset

Neljä askelmaa digitalisaation huipulle

...kilpailutilanne pitää turvata myös verotuksessa. Esimerkiksi digitalisaation kivijalan, palvelinkeskusten, verotus on Suomessa moninkertaista Ruotsiin nähden. Kun yritykset pohtivat, mihin maahan palvelinkeskuksia kannattaa rakentaa, Suomen on oltava kilpailukyvyltään houkutteleva investointikohde. 2....

Ajankohtaista

Blogi

Digitalisaatio on ratkaisu ilmastokysymykseen

...ratkaisuihin Kun digitalisaatio edistyy, on väistämätöntä, että tulevaisuudessa ICT-ala kuluttaa yhä enemmän sähköä. Alan kehityksen kannalta ei ole realistista tavoitella energiankulutuksen laskua. Sen sijaan on keskityttävä totuudenmukaisen tilannekuvan arvioimiseen ja...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT-alan näkymät vuonna 2021: Aktiivisuus ja ennakkoluulottomuus palkitaan digitalisaation kiihtyessä

...tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan tarjoamille ratkaisuille. Ohjelman perusteluissa merkittävä painoarvo on nimittäin digitalisaatiota edistävissä hankkeissa ja ratkaisuissa. Vaikka olemmekin Suomessa hyvissä asemissa digitalisaation hyödyntämisessä, on ICT-alan jatkossakin oltava ennakkoluuloton ja aktiivinen...

Ajankohtaista

Blogi

Digitalisaation edelläkävijämaat – yhdistykää!

...ja suomalaiset ovat digitalisaatiossa todella ison askeleen Romaniaa ja Kroatiaa edellä. Euroopan unionin haaste on digitaalisen kehityksen merkittävä eriasteisuus. Euroopan unionin alueelle ei kauniista ajatuksista huolimatta ole syntynyt teknologisen kehityksen...

Ajankohtaista

Blogi

Suomi digitalisaation kärkimaaksi – FiComin hallitusohjelmatavoitteet

Moderni yhteiskunta perustuu laadukkaisiin tietoliikenneyhteyksiin ja laajaan tietotekniikan hyödyntämiseen. Yhteiskunta edistää digitalisaatiota huolehtimalla siitä, että säädösympäristö on investointeihin kannustava. Markkinaehtoinen kilpailutilanne kannustaa infrastruktuurin kehittämiseen ja asiakkaista kilpailemiseen yhteyksien nopeudella ja...

Ajankohtaista

Uutiset

DNA selvitti kuntien digitaalisen tason Pohjoismaissa – suomalaisilla kirittävää pohjoismaisiin naapureihin verrattuna

...ja kahdenkymmenen parhaan joukkoon Oulu ja Helsinki. Pohjoismainen kuntien digitalisaatioselvitys (The Nordic Digital Municipality Index) tutki miten hyvin 60 eri kuntaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa ovat asemoituneet digitalisaatiomurrokseen. Kustakin...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

MustRead: 5G mullistaa verkkoyhteydet – esineiden internet voi olla jääkaappi, joka tilaa maidon puolestasi

...digitalisaation asiantuntijana niin Euroopan parlamentissa kuin EU-komissiossakin. Lisäksi hän on esitelmöinyt aiheesta useaan kertaan Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa ETSK:ssa ja hänet on kutsuttu digitalisaatiotyöryhmän asiantuntijaksi Sanna Marinin (sd.) hallituksen tulevaisuusselonteon...

Ajankohtaista

Uutiset