FiComin kommentti ns. gigabitti-infrastruktuurisäädöksen U-kirjeluonnoksesta

...tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi. Edellä esitettyjen näkemysten lisäksi FiCom esittää seuraavia lisäyksiä tekstiin: Sivu 6. Lisäysehdotukset alleviivattuina: 5.2.3 Taloudelliset vaikutukset Asetusehdotuksen arvioidaan nopeuttavan erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamista ja siten edistävän digitalisaatiokehitystä...

Lausunnot

Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

Digitalisaatiovertailujen haasteellisuudesta Vertailuissa valitaan eri näkökulmia: kuinka laajalti tietotekniikka on saatavilla ja käytössä sekä toisaalta esimerkiksi mitä palveluita on sähköisesti saatavilla, millä kehitysasteella ne ovat ja paljonko niitä todellisuudessa käytetään....

Digitalisaation hyödyntäminen

Tulevaisuus tarvitsee rakenteiden päivittämistä

...ja kuluttajien luottamus. Tässä meillä Euroopassa on paljon pelissä ja työtä tehtävänä. Kiinnostava suunta on myös se, että digitalisaatiokehitys laajenee kattamaan myös avaruuden ratkaisut, mikä avaa tarpeen vastata muuttuvaan toimintaympäristöön....

Ajankohtaista

Uutiset

Näissä onnistuttiin, tässä ei: missä mennään digi-Suomen edistämisessä?

Tultuani pari vuotta sitten FiComin hallituksen puheenjohtajaksi peräänkuulutin blogissani digi-Suomen edistämistä yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi. Puheenjohtajakauteni nyt päättyessä on mielenkiintoista katsoa taaksepäin ja pohtia, mitä on saatu aikaiseksi. On tietysti totta,...

Ajankohtaista

Blogi

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

Digitalisaatio on vahvasti esillä pääministeri Marinin hallitusohjelmassa. Digitalisuuteen viitataan ohjelmassa eri yhteyksissä 57 kertaa. Aihe myös läpileikkaa tasapuolisesti eri toimialat. Suurin osa digihankkeista etenee valtionhallinnossa omaa verkkaista tahtiaan. Hankkeita on...

Ajankohtaista

Uutiset

Oulu, DNA ja Playsign tuovat 5G:n ja lisätyn todellisuuden rikastuttamaan koulussa oppimista

...kaupungissa myös laajemmin, vastaava pilotti on suunniteltuna myös Oulun pääkirjastoon alkusyksystä. ”5G luo liiketoimintamahdollisuuksia uusillekin toimialoille osana muuta digitalisaatiokehitystä”, BusinessOulun yhteyspäällikkö Heikki Huhmo sanoo. BusinessOulu toimii kaupungissa yhteiskehittämisen fasilitoijana ja haluaa tarjota...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Elpymisrahoituksella kasvatettava kilpailukykyä

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) käytössä on perustellusti korostettu digitalisaation vahvistamista ja vihreää siirtymää. Tärkeää on, että tuella vahvistetaan suomalaista kilpailukykyä ja turvataan hyvinvointiyhteiskunnan taloudellinen perusta...

Ajankohtaista

Uutiset

MustRead: Oppiminen digitalisoituu yhä nopeammin – suomalaisten kannattaa hyödyntää koulutus- ja teknologiaosaamistaan

...koskaan aikaisemmin. Komission tavoitteena onkin auttaa jäsenmaita päivittämään koulutusjärjestelmänsä digiaikaan. Suomella on ollut kokoaan suurempi rooli komission suunnitelman valmistelussa.  ”Pyrimme edistämään omalla EU-puheenjohtajakaudellamme syksyllä 2019 varsin voimakkaasti EU:n digitalisaatiokehitystä ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Kunnilla avainasema Suomen digikehityksessä – FiComin kuntavaalitavoitteet 2021

EtusivuSearch results for 'digitalisaatiokehitys' Kunnilla avainasema Suomen digikehityksessä – FiComin kuntavaalitavoitteet 2021 Moderni yhteiskunta perustuu laadukkaisiin tietoliikenneyhteyksiin, tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen sekä näiden edellyttämään varmaan sähkönsaantiin. Markkinaehtoinen kilpailutilanne kannustaa toimijoita digi-infran...

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiComin keskeiset viestit: Yhteiskunta on jatkossakin digikehityksen mahdollistaja, ja markkinaehtoisuus sekä kysyntä pysyvät digialan menestyksen vetureina. EU-rahoituksen ohjaamisessa on pidettävä mielessä myös valtiontukisäännökset; markkinahäiriöön ei ole...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digi on yhä enemmän geo-, kauppa- ja turvallisuuspolitiikkaa

...kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne. Miltä näyttää digitaalinen 20-luku näin vuosikymmenen alun perspektiivistä? Atte Harjanne, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (Vihr.) 20-luvun digitalisaatiokehitys näyttää vähintäänkin jännittävältä. Samalla kun tietotekniikan kehitys jatkuu varmasti nopeana, tietopolitiikan...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin mukana tietoyhteiskunnasta digi-Suomeen

”Suomeen on perustettu uusi elinkeinopoliittinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka nimi on Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto (TTK). Järjestö aloittaa virallisesti toimintansa ensi vuoden alusta. Järjestö on rakenteeltaan ja toiminnaltaan edelläkävijä Euroopassa.”...

Ajankohtaista

Uutiset

Kuka hallituksessa luotsaa Suomea digitulevaisuuteen?

Suomi on tunnustetusti teknologisen kehityksen ja digitalisaation kärkimaa. Edistyksellisten yritysten ja kansalaisten osaamisen lisäksi myös politiikalla on merkitystä kärkipaikan säilyttämisessä. Hallitusohjelmassa nostetaan sähköiset palvelut ja teknologinen kehitys vahvasti esiin. Digitalisaatio...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT-alalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuissa

Lokakuussa IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) julkaisi raportin, jonka viesti on harvinaisen selkeä: tarvitaan erittäin nopeita ilmastonmuutosta hillitseviä päätöksiä ja tekoja, jottei maapallon keskilämpötila nouse yli 1,5°C nykyisestä tasostaan...

Ajankohtaista

Blogi

Suomi kolmantena digitaalista kehitystä mittaavissa indekseissä

EU:n Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan kehitystä mittaava indeksi DESI Euroopan komission vuosittain tekemässä Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi DESI:ssä (Digital Economy and Society Index) laaditaan kustakin EU-maasta indeksi, joka kuvaa maan digitaalista...

Ajankohtaista

Uutiset