Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

...2021 tai tammikuussa 2022, minkä jälkeen kanta on vielä vahvistettava parlamentin täysistunnossa. e-Evidence-asetuksen neuvottelut seisovat Komission ehdotus lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaksi ns. e-Evidence-asetukseksi sisälsi paljon huolenaiheita esimerkiksi...

Ajankohtaista

Uutiset

Epäselvää ja tulkinnanvaraista ePrivacy-ehdotusta ei pidä edistää

...valtioneuvoston kirjelmään komission eEvidence-asetusehdotuksesta FiComin lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission eEvidence-asetusehdotuksesta FiComin lausunto: Valtioneuvoston täydentävä jatkokirjelmä komission eEvidence-direktiiviehdotuksesta FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämistä koskevasta komission asetusehdotuksesta...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin näkemykset EU- ja kansainvälisen tason toimenpiteistä

...Sääntelyn valmistelun ja koordinoinnin sekä vaikutusten arvioinnin tulee olla avoimempaa, läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa. Hyvä esimerkkeinä toimivat yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), sähköisen viestinnän tietosuoja (ePrivacy) ja eEvidence sekä eri kuluttajansuojahankkeet mm. tuotteiden...

Ajankohtaista

Lausunnot