Valtion digitaalinen henkilöllisyystodistus, vaikka väkisin

...tai kustannussäästöön liittyvät tavoitteet ovat unohtuneet esityksestä, ja jäljelle on jäänyt ainoastaan valtion tekemä uusi tunnistautumisväline, joka halutaan saada hinnalla millä hyvänsä. EU:n sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskevaan eIDAS-asetukseen...

Uutiset

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...tavoitteena oli luoda edellytykset ulkomaalaisen henkilön rekisteröinnille ja sähköiselle tunnistautumiselle Suomeen ja mahdollistaa Suomesta rajat ylittävä sähköinen tunnistaminen ns. eIDAS-asetuksen ((EU) N:o 910/2014) mukaisesti. Hanketta perusteltiin julkisuudessa ja eri tilaisuuksissa...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sähköinen tunnistaminen

...kohti. Kasvua edellisvuodesta oli 29 prosenttia. Vuonna 2019 alettiin ensimmäisen kerran tilastoida myös eIDAS-tunnistautumisia. Eidas-tunnistustapahtumia vuonna 2019 tilastoitiin 141 kappaletta. Määrä oli niin vähäinen, että sen osuus jää huomattavasti alle yhden prosentin....

Sähköinen asiointi

Digitaalinen identiteetti tarvitaan, tunnistusvälinettä verovaroilla ei

...käytöstä vaan taloudellisesta toiminnasta, johon liittyy merkittävä riski kielletystä valtiontuesta ja määräävän markkina-aseman syntymisestä. Valtion hankkeen aikataulu on myös ongelmallinen. Komissio julkaisi kesäkuun alussa ehdotuksen eIDAS-asetuksen muuttamisesta niin, että siihen...

Ajankohtaista

Uutiset

Komission NIS 2.0 -direktiiviehdotuksen valuvirheet korjattava muissa EU-elimissä

...arvioinut sitä, millainen suhde nyt ehdotettavalla sääntelyllä on esimerkiksi eIDAS-sääntelyn, yleisen tietosuoja-asetuksen tai viime vuonna Suomessa täytäntöön pannun telepakettidirektiivin kanssa. NIS 2.0 -direktiivi ei saa johtaa ylisääntelyyn. Liian yksityiskohtaista sääntelyä...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

...myös työtehtävien hoitamista varten sekä tuottaa edellytykset ulkomaalaisen henkilön rekisteröinnille ja sähköiselle tunnistautumiselle Suomeen ja mahdollistaa Suomesta rajat ylittävä sähköinen tunnistaminen ns. eIDAS-asetuksen ((EU) N:o 910/2014) mukaisesti. Tavoitteet ovat kannatettavia,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä ei edistetä valtion omalla välineellä

...ja kasvotunnistusta, ja sen voi itse ottaa käyttöön passin tai henkilökortin avulla. Uusi versio toimii myös kansainvälisesti. Jos katsotaan tarpeelliseksi, siihen on mahdollista liittää EU-kansalaisille tarkoitettu korkean varmuustason eIDAS-tunnistautuminen, ja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom’s statement on the NIS 2.0 Directive

...into account the sector-specific characteristics. In addition, the Commission has not sufficiently assessed the relationship of the proposed regulation with, for example, the eIDAS regulation, the general data protection regulation...

Statements

FiComin lausunto NIS 2.0 -direktiivistä

...eIDAS-sääntelyn, yleisen tietosuoja-asetuksen tai viime vuonna Suomessa täytäntöön pannun telepakettidirektiivin kanssa. Ehdotettu direktiivi ei saa johtaa ylisääntelyyn. Direktiivin kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteitä koskevan 18 artiklan 1 kohdan mukaan riskienhallintatoimenpiteillä on varmistettava riskiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Valtion tavoitteena luoda markkinatoimijoiden kanssa kilpaileva tunnistusväline

...avulla. Uusi versio toimii myös kansainvälisesti. Jos katsotaan tarpeelliseksi, siihen on mahdollista liittää EU-kansalaisille tarkoitettu korkean varmuustason eIDAS-tunnistautuminen, ja se on yhteensopiva kansainvälisen mobiilioperaattorien yhteistyöjärjestö GSMA:n Mobile Connect -tunnistuspalvelun kanssa....

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköisten tunnistautumisten määrä Suomessa kasvaa

...käyttöön. Suomi.fi-tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin 1 – 9/2020 (prosenttia  tunnistustapahtumista, lähde: suomi.fi-palvelunhallinta) eIDAS-tunnistusväline mahdollistaa julkishallinnon sähköisiin palveluihin tunnistautumisen Euroopassa yli maarajojen. Sen osuus oli 0,01 prosenttia. Määrän vähäisyyden vuoksi tämä ei näy...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto eIDAS-asetuksen arvioinnista

...riittävän tehokkaasti käytäntöön.  Markkinatoimijoiden tunnistusvälineet ovat korotetulla (eIDAS LOA2 ”Substantial”) varmuustasolla, ja rajat ylittävän tunnistaminen edellyttää korkeaa (eIDAS LOA3 ”High”) varmuustasoa, joten asetuksen merkitys on tämänkin takia ollut käytännön toiminnan...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kommentit digitaalisen henkilöllisyyden kehitykseen vaikuttavasta lainsäädännön arviomuistiosta

...siihen on mahdollista liittää EU-kansalaisille tarkoitettu korkean varmuustason eIDAS-tunnistautuminen, ja se on yhteensopiva kansainvälisen mobiilioperaattorien yhteistyöjärjestö GSMA:n Mobile Connect -tunnistuspalvelun kanssa. Mobiilivarmenteella voi siis jatkossa tunnistautua maailmanlaajuisesti, turvallisesti ja tehokkaasti....

Ajankohtaista

Lausunnot

Tunnistaminen toimii – miljoonat muualle kuin valtion välineeseen

...itse ottaa käyttöön passin tai henkilökortin avulla. Uusi versio toimii myös kansainvälisesti. Jos katsotaan tarpeelliseksi, siihen on mahdollista liittää EU-kansalaisille tarkoitettu eIDAS-tunnistautuminen, ja se on yhteensopiva kansainvälisen mobiilioperaattorien yhteistyöjärjestö GSMA:n...

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköinen tunnistaminen toimii – ja yhä paranee

...sillä, että meillä ei tällä hetkellä ole yhtään eIDAS-notifioitua korotetun tai korkean tason tunnistuspalvelua. Tarvetta valtion välineelle ei tältäkään osin ole, sillä Mobiilivarmenteen uusi versio on mahdollista eIDAS-notifioida, ja se...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

...kohderyhmien tunnistamisen ongelmat voidaan ratkaista Mobiilivarmenteen yhteistyömallilla tai valtion ja markkinatoimijoiden yhteistyöllä kehitetyillä erillisillä tunnistusratkaisuilla. Mobiilivarmenteen seuraava versio on mahdollista eIDAS-notifioida, ja se on GSMA Mobile Connect -yhteensopiva, joten se...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suomen kyberturvallisuuden resurssit nostettava riittävälle tasolle

...ohjaa ja valvoo esimerkiksi teletoimintaan, NIS-direktiivin digitaalisiin palveluihin, vahvaan sähköiseen tunnistukseen, verkkotunnusvälitykseen ja sähköisiin eIDAS-luottamuspalveluihin kuuluvien säännösten ja määräysten noudattamista. Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta tähtää yleisten viestintäverkkojen ja -palveluiden turvallisen ja häiriöttömän...

Ajankohtaista

Uutiset

Tunnistaudumme ja asioimme yhä enemmän sähköisesti

...edellisvuodesta oli 29 prosenttia. Vuonna 2019 tilastoitiin ensimmäisen kerran eIDAS-tunnistautumiset. EIDAS-tunnistaminen mahdollistaa julkishallinnon sähköisiin palveluihin tunnistautumisen Euroopassa myös yli maarajojen, mikä helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa ja edistää henkilöiden liikkumista...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän raportista

...ja useiden asioiden hoitaminen sähköisesti edellyttävät Suomessa henkilötunnusta, koska tunnistusvälineet on kytketty väestötietojärjestelmässä olevaan identiteettiin sekä siihen liitettyyn yksilöintitunnukseen (henkilötunnus ja sähköinen asiointitunnus). eIDAS-asetuksen (sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mitä vahva sähköinen tunnistaminen tarkoittaa?

...EU:n eIDAS-asetuksen tavoitteita. Asetuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota sähköisiä tunnistusvälineitä, joilla on mahdollista tunnistautua julkishallinnon palveluissa koko EU:ssa sekä antaa palveluntarjoajalle mahdollisuus osoittaa selkeästi, että sen verkkopalveluita varten tarjoama tuote (esimerkiksi allekirjoitusvarmenne...

Ajankohtaista

Uutiset