Digikompassin tavoitteiden oltava kunnianhimoisia

...välillä kasvaa. Kunnianhimoiset tavoitteet ja yhteinen eurooppalainen digivisio tarvitaan – niillä ei kuitenkaan tee mitään, elleivät kaikki jäsenmaat edistä kehitystä. EU on nostanut 5G:n yhdeksi elpymistukirahoituksen lippulaivakohteeksi; merkittävä summa digitalisaatiobudjetista...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021)

...heti ensimmäisenä strategian toimintavuonna. Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2022 ei sisällä riittävää resursointia ohjelman toteuttamiseksi. Vuonna 2022 EU:n elpymistukivälineen (RRF) rahoitusta suunnataan kyberturvallisuuden tutkimusinvestointiin 2 milj. € ja kyberturvallisuuden harjoitusohjelmaan 1...

Ajankohtaista

Lausunnot

Miten valtio voi edistää 5G-verkkoja?

Valtioneuvosto on asettanut EU:n elpymistukirahoitusta koskevassa selonteossaan tavoitteeksi, että Suomi on ensimmäinen maa, jossa 5G on saatavilla kaikkiin talouksiin. Teleyritysten mukaan näin tapahtuu vuoteen 2025 mennessä. Suomi on viestintäpolitiikassaan edelläkävijämaa,...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

...edistetty myös erilaisin selvityksin, ja hallitus on esimerkiksi esittänyt EU:n elpymistukiarahoituksen kohdentamista reaaliaikatalouden toimenpiteisiin. Suomi haluaa hallitusohjelman mukaan olla kokoaan suurempi kansainvälinen vaikuttaja. Digiasioissa meillä on siihen suorastaan velvollisuus, koska...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston EU-politiikkaselonteosta

...päästöjä. Kertaluonteinen elpymistukiväline ja sen tehokas toimeenpano Selonteossa korostetaan, että elpymistukivälinettä käytetään kasvua ja kilpailukykyä parantaviin rakenteellisiin uudistuksiin sekä ilmastotoimiin. Tällaista panostusta elpyvä talous kiistatta kaipaa. Digitalisaatioon ohjattavasta 217 miljoonasta...

Ajankohtaista

Lausunnot

Elpymisrahoituksella kasvatettava kilpailukykyä

...myös koronan jälkeisessä maailmassa. Suomen esitys komissiolle tukirahoituksen kohteista julkaistaan lähiviikkojen aikana. On toivottavaa, että elpymistuki käytetään tehokkaasti ja keskitytään merkityksellisiin kokonaisuuksiin. Eduskunnalle annetun selonteon ja maakuntakierroksella kerättyjen tavoitteiden perusteella...

Ajankohtaista

Uutiset

Avointa vuoropuhelua FiCom Forum -aamussa: Digitalisaatiolla vauhtia Suomen elpymiseen ja kestävään kasvuun

...johtaja Emilia Kullas toivat kumpikin omat näkemyksensä keskusteluun. EU:n elpymistuki jaettava taiten FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa kiteytti toimialajärjestön näkemyksen elpymisvarojen käytöstä neljään kohtaan: 1 Laajakaistarakentamista tuetaan parhaiten kysyntää kasvattavilla toimilla....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategiasta

...opetussuunnitelmaan. Ilmastomyönteistä investointipolitiikkaa tarvitaan. EU:n elpymistukirahoituksen oikea kohdentaminen on erinomainen mahdollisuus vihreän siirtymän edistämiseen. Yritykset kehittävät ja tuottavat sähköiset palvelut, jotka valtio hankkii kilpailluilta markkinoilta ympäristövastuuta korostavan hankintalain perusteella. Lainsäädännöllä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

...toteuttaa osana elpymistukivälineen rahoituksen kohdentamista. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen – kattava kokonaisuus hankkeita Pitkäjänteinen politiikka, eteenpäin katsova toimintaympäristö ja erittäin kilpailtu markkina ovat tehneet Suomesta digitalisaation edelläkävijämaan. Suomi oli...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tuleva vuosi on toivoa täynnä

Digialalle tulevan vuoden merkittäviä virstanpylväitä ovat huhtikuiset kuntavaalit, niiden jälkeen tapahtuva hallituksen puoliväliarviointi ja hallitusohjelman tarkastelu sekä tietenkin EU:n elpymisrahoituksen jakautuminen konkreettisiin toimiin. Kaikki nämä nivoutuvat yhteen. Kuntavaalien keskeisiä teemoja...

Ajankohtaista

Uutiset

EU:n elpymistuki jaettava taiten

Suomessa viestintäverkkojen saatavuus on hyvä. 4G-verkko on lähes kaikkien suomalaisten ulottuvilla – se kattaa 99,8 % kotitalouksista. Nopea kiinteä laajakaista on saatavilla kolmeen neljästä suomalaistaloudesta. Noin puolella kotitalouksista on käytössään...

Ajankohtaista

Uutiset