FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...vain murto-osan verrattuna siihen, kuinka paljon energiatehokkuus paranee. ICT-alan ilmastovaikutuksia arvioitaessa onkin otettava huomioon myös alan merkittävä hiilikädenjälki, joka kuvaa sitä, kuinka erilaiset toimet auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy...

Lausunnot

Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2022

...verkon optimoinnilla, automaatiolla ja uusimmilla verkkoteknologioilla. Vuonna 2022 verkkomme energiatehokkuus parani 5,7 prosenttia, ja vuodesta 2016 lähtien olemme parantaneet Suomen matkapuhelinverkkomme energiatehokkuutta 78 prosentilla. Olemme käynnistäneet 3G-verkon alasajon Suomessa, ja...

Jäsenistön tiedotteet

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

...ovat tärkeä osa tätä muutosta. Tiukat tavoitteet tarkoittavat koko energiasektorin myllerrystä seuraavan vuosikymmenen aikana. Digitaaliset energiantuotannon ohjausjärjestelmät kuluttavat sähköä vain murto-osan verrattuna siihen, kuinka paljon energiatehokkuus paranee. ICT-alan ilmastovaikutuksia arvioitaessa...

Uutiset

Ruotsi luotsaa EU:n lainsäädäntöä alkuvuoden

...konsultaation keväällä 2021, minkä pohjalta on tarkoitus antaa muutosesitys tammikuussa 2023. Energiatehokkuusdirektiivi Taustalla on EU:n vihreän kehityksen ohjelma FitFor55 ja sen tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030...

Uutiset

Elokuvan katselu ei räjäytä sähkölaskuasi

...myös tarvitsee virtaa. Mitä suurempi ruutu, sitä enemmän kuluu sähköä. Videosisällön katselun vaatiman energian määrää ja hiilijalanjälkeä on usein suurenneltu. Datakeskusten, verkkojen sekä päätelaitteiden energiatehokkuus on parantunut huimasti vuosien varrella....

Uutiset

FiComin lausunto tekoälyasetuksesta

...käyttöön tekoälyratkaisuja, tyypillisesti parantaakseen tehokkuutta ja pienentääkseen verkkotoimintojen hiilijalanjälkeä (esim. ennakoiva ylläpito ja energiatehokkuus). Tekoälyratkaisuilla parannetaan myös kyberturvallisuutta ja asiakaskokemusta sekä mahdollistetaan entistä parempi tuote- ja palvelukehitys. Telealalla tekoälysovelluksia käytetään...

Lausunnot

ICT-ala on ratkaisijan paikalla

...olemassa olevaa rahajärjestelmää, eikä sillä siten voida osoittaa olevan ilmastohyötyä samalla tavoin kuin vaikka työmatkojen korvaamisella etäkokouksilla. Datakeskusten, verkkojen ja laitteiden energiatehokkuus on kyllä parantunut teknologioiden kehittämisen ansiosta, ja Suomessa...

Uutiset

EU:n datastrategia etenee

...tyypillisesti parantaakseen tehokkuutta ja pienentääkseen verkkotoimintojen hiilijalanjälkeä (esim. ennakoiva ylläpito ja energiatehokkuus). Niillä parannetaan myös kyberturvallisuutta ja asiakaskokemusta sekä mahdollistetaan entistä parempi tuote- ja palvelukehitys. Telealalla tekoälysovelluksia käytetään mm. verkkosuunnittelun...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

...teollisten prosessien energiatehokkuuden optimointina. Digitaaliset energiantuotannon ohjausjärjestelmät kuluttavat sähköä vain muutaman prosentin verrattuna siihen, kuinka paljon energiatehokkuus paranee. Digipalveluilla voidaan aktivoida kansalaisia ja lisätä tietoisuutta energiankulutuksesta. Kuten jo syyskuun 2022...

Lausunnot

Elisan 3G-verkosta luopuminen etenee – Hämeenlinna edelläkävijänä 4G- ja 5G-aikaan

Elisan 3G-verkko poistuu Suomesta vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Asiakkaita palvelevat jatkossa Elisan modernit 4G- ja 5G-mobiiliverkot, jotka takaavat 3G:tä paremman asiakaskokemuksen ja palvelun laadun. Samalla mobiiliverkkojen energiatehokkuus paranee ja...

Jäsenistön tiedotteet

Telia tuo ensimmäisenä maailmassa itsenäisen 5G:n kodin kiinteisiin 5G-liittymiin ja päivittää verkon viipaloinnin 5G-verkkoon yhdessä Nokian kanssa

...käyttöön 5G-taajuuksien yhdistelyn. Itsenäisen 5G-verkon kaupallinen käyttö on merkittävä askel kohti 5G:n tulevaisuuden lupausten lunastamista. Itsenäisen 5G-verkon etuna on parempi energiatehokkuus, entistä alhaisempi viive ja vakaampi yhteys esimerkiksi sisätiloissa. Nokian...

Jäsenistön tiedotteet

DNA:n asiakkaat käyttävät yhä eniten mobiilidataa Euroopassa, kertoo tuore raportti – gigatavun keskimääräinen hinta Euroopan edullisimpia

...minimissä. 5G-tekniikan myötä mobiiliverkon energiatehokkuus paranee merkittävästi. Lisäksi 5G-verkon käyttöönotto mahdollistaa 3G-tekniikasta luopumisen vuoden 2023 jälkeen ja resurssien uudelleen sijoittamisen tehokkaampiin teknologioihin”, Laari kuvailee. **Lähde: Tefficientin raportti, Tefficient Industry Analysis...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...ja myös turvallisuus- ja huoltovarmuusnäkökulma tulee huomioida. Komission toimivallan ja säädösvallan kasvattamista ja keskittämistä ei pidä lisätä Taustalla EU:n FitFor55-ohjelma Energiatehokkuusdirektiivin uudelleentarkastelun taustalla on Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelma ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ilmastolaiksi

...lisää energiatehokkuutta. Myös kuluttajien osallisuus paranee digitaalisten kiertotalouden palveluiden kehittyessä. Etätyö ja älykkäät sähköiset palvelut vähentävät ilmastohaitallista liikennettä ja kulutusta.  Teknologia kehittyy nopeasti ja sen myötä esimerkiksi energiatehokkuus on parantunut...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suomen internetin yhdysliikennepiste on jatkossa myös Telian datakeskuksessa – Ficix ry rakentaa uuden solmukohdan Helsingin Pitäjänmäelle

...LEED-ympäristösertifikaatti. Kultatason LEED-luokituksen saavuttamiseen vaikuttivat rakennuksen ympäristövaikutukset kokonaisuudessaan, erityisesti energiatehokkuus ja vedensäästö. Esimerkiksi sadevedet kerätään ja käytetään datakeskuksessa huuhteluvetenä. Datakeskus käyttää toiminnassaan hiilineutraalia, uusiutuvaa energiaa. Telia Helsinki Data Center täyttää...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

ICT ja ympäristö

...datamäärää kohden on 2000-luvulla puolittunut kahden vuoden välein. Mobiiliverkkojen energiatehokkuus on viime vuosina parantunut 10–30 % vuosittain. Lähde: Data centres & networks, IEA   Joshua Aslan, Kieren Mayers, Jonathan G....

ICT-toimiala ja ympäristö

ICT-alan ilmastovaikutusten seuranta tarvitsee dataa

Energiatehokkuusdirektiivi on otettu uudelleentarkasteluun. Tämän taustalla on Euroopan unionin laaja säädösehdotuspaketti Fit for 55, jossa ehdotetaan muutoksia kaikkiin ilmaston kannalta keskeisiin EU-säädöksiin. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa on laadittu ICT-ilmastostrategia....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...EU:n FitFor55-ohjelma Energiatehokkuusdirektiivin uudelleentarkastelun taustalla on Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelma ja sen tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Ehdotus...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto HE-luonnoksesta energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

...tietopalvelutoimintaa/tietojenkäsittelyä/palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluita elinkeinotoimintanaan. Jos toimialamääritelmää ei voida tässä käyttää, niin kokovaatimuksen tulisi olla 0,1 MW. Näin kaikki konesaleissa syntyvä lämpö saataisiin maksimaalisesti hyötykäyttöön. Datakeskusten energiatehokkuus on...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tapahtuuko kaikki pian pilvessä?

...energiatehokkuus on Tolvasen mielestä se, miten pilvipalveluilla voidaan auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa. https://www.youtube.com/watch?v=DdSFQberc5c Terveydenhuoltokin tarvitsee pilveä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on aktiivinen edelläkävijä pilvipalveluiden hyödyntäjänä....

Ajankohtaista

Uutiset