FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiComin keskeiset näkökohdat ICT-alan ilmastovaikutuksista – sekä hiilijalanjäljestä että -kädenjäljestä – tarvitaan seurantadataa. Tavoite edellyttää yhteismitallisia lukuja, joita verrata keskenään. Tietoliikenneverkkojen energiatehokkuuden paraneminen on hyvä esimerkki markkinavetoisesta kehityksestä. Mobiilidatan käyttö on kymmenkertaistunut vuodesta 2014 vuoteen 2020. Siirretyn datan ominaissähkönkulutus on laskenut vuoden 2014 tasosta yli 86 % vuoteen 2020. Suomen pitää olla ...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

FiComin keskeiset näkökohdat ICT-alan ilmastovaikutusten; sekä hiilijalanjäljen että -kädenjäljen osalta tarvitaan seurantadataa. Tavoite edellyttää yhteismitallisia lukuja, joita voi verrata keskenään. Avoimuus on erittäin tärkeää ja tätä halutaan toimialalla edistää. Tietoliikenneverkkojen energiatehokkuuden paraneminen on hyvä esimerkki markkinavetoisesta kehityksestä: mobiilidatan käyttö on kymmenkertaistunut vuodesta 2014 vuoteen 2020, kun taas siirretyn datan ominaissähkönkulutus on laskenut vuoden 2014 tasosta ...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ilmastolaiksi

FiComin pääviestit Ilmastovuosikertomus on merkityksellinen lisä kokonaiskuvan saamiseksi politikkatoimien toteutumisen seurannassa. Ilmastovuosikertomuksessa tulee seurata myös teknologisten ratkaisujen vaikutusta, ns. hiilikädenjäljen kehitystä. Hyvä lähtökohta olisi arvioida vuosittain julkisten digipalveluiden hiilikädenjälkeä. Digitalisaatio on osa ilmastonmuutoksen torjunnan ratkaisua Ilmastonmuutoksen hillitseminen on monimutkainen kokonaisuus ja digitalisaatio luo konkreettiset välineet onnistua vaativassa haasteessa. Se antaa keinot analysoida isoja datamassoja ja ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suomen internetin yhdysliikennepiste on jatkossa myös Telian datakeskuksessa – Ficix ry rakentaa uuden solmukohdan Helsingin Pitäjänmäelle

Suomen merkittävin internetin yhdysliikennepiste sijaitsee jatkossa myös Telia Helsinki Data Centerissä. Finnish Communication and Internet Exchange eli Ficix ry on Suomen suurin ja yksi Euroopan vanhimmista yhdysliikennepisteistä. Kaikki keskeiset suomalaiset verkot ovat kytkeytyneet FICIX-solmupisteisiin.  “FICIX1-pisteen laajentuminen Espoon lisäksi saatavaksi myös Telian datakeskuksesta mahdollistaa Ficixin palveluiden tarjooman suuremmalle määrälle asiakkaita. Ficix jatkaa merkittävimpänä suomalaisen yhdysliikennepalvelun tuottajana ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

ICT ja ympäristö

Sähkönkäyttö Kasvihuonekaasut Tutkimuksia ICT-alan ympäristövaikutuksista Sähkön käyttö ICT-toimialan sähkönkäyttö Suomessa “Toimialat yhteensä” sisältää tässä myös kotitaloudet. ICT-toimiala tässä sisältää Tilastokeskuksen toimialaluokat (luokkien nimet muuttuneet 2019) 26: Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 61: Televiestintä 62–63 Tietojenkäsittelypalvelu Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona Vuonna 2019 ICT-toimialan sähkönkäyttö kasvoi 5,9 % edellisestä vuodesta. Osuus kaikkien toimialojen sähkönkäytöstä oli 2,07 %. ...

ICT-toimiala ja ympäristö

ICT-alan ilmastovaikutusten seuranta tarvitsee dataa

Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa on laadittu ICT-ilmastostrategia. Yksi keskeisistä strategian havainnoista oli, että EU:ssa ei tällä hetkellä ole vertailudataa ICT:n ilmastovaikutuksista. Direktiivi on tässä askel oikeaan suuntaan. Digitalisaatio vaatii energiaa Digitalisaation edetessä on kiistatonta, että tietoliikenneinfra (mm. tukiasemat ja datakeskukset) kuluttaa tulevaisuudessa yhä enemmän sähköä. Alan kehityksen kannalta ei siis ole realistista tavoitella ICT-alan ...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto HE-luonnoksesta energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

FiComin pääviestit: Hyötylämpövelvoite tukee hyvin hallituksen ilmastopolitiikkaa, ja se pitäisi ulottaa verokannusteella myös alle 0,5 MW konesaleihin. Hallituksen esitys lähtee perustellusti siitä, että muukin kuin ainoastaan kaukolämpöverkkoon ohjattu lämpö hyödynnetään. Konesalien sähköveron alempaan verokantaan pitää olla oikeutettuja yritykset, joilla on laitetila, joka tuottaa tietopalvelutoimintaa/tietojenkäsittelyä/palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluita elinkeinotoimintanaan. Tehorajaa ei toimialamäärittelyn lisäksi pitäisi ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tapahtuuko kaikki pian pilvessä?

Elinkeinoministeri Mika Lintilä korosti FiCom Forum -aamussa, että yritysinvestointien tärkein edellytys on yhteiskunnan vakaus ja ennustettavuus. Suomen investointiympäristön parantamiseksi mm. sähkövero on laskettu EU:n minimitasolle, ja syksyn aikana alempaan veroluokkaan siirretään myös lämpöpumput ja konesalit, joiden tulee hyödyntää tuottamansa lämpö kaukolämpöverkossa. Monta syytä olla pilvessä FiComin hallituksen puheenjohtaja, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen kannusti omassa ...

Ajankohtaista

Uutiset

Datakeskusten sähköveromuutos tukee Suomen digikehitystä

Suomella on veromuutoksen jälkeen muiden maiden kanssa tasavertaiset mahdollisuudet houkutella datakeskusinvestointeja. Meillä on etunamme myös laadukkaat kansainväliset tietoliikenneyhteydet, vakaa sääntely-ympäristö, korkea koulutustaso, hyvä energian saatavuus ja suotuisa ilmasto sekä sopiva maantieteellinen sijainti. Koneiden ja laitteiden liittyminen verkkoon, tekoälyn hyödyntäminen, pilvipalvelujen lisääntyvä käyttö – kaikki digitalisoituva toiminta – tuottaa valtavan määrän dataa, joka tarvitsee turvallisen tallennuspaikan ...

Ajankohtaista

Uutiset

Digiratkaisuilla energiatehokkuuteen – mutta ei ilman sähköä

Digitalisaatio on ilmastoteko: digiratkaisut auttavat vähentämään päästöjä muilla sektoreilla. Yksikin ICT-innovaatio voi parhaimmillaan muuttaa toiminnot pysyvästi päästöpiheiksi. 5G-teknologia mullistaa perinteisiä tuotantoprosesseja. Sen avulla voidaan verkkoon liittää valtavasti laitteita, tarjota erittäin matalan viiveen palveluita ja erittäin suurta tiedonsiirtokapasiteettia. 5G toimii alustana myös erilaisille tekoälysovelluksille, lisätyn ja virtuaalitodellisuuden ratkaisuille ja itseohjautuville sekä etäohjattaville laitteille ja ajoneuvoille. Tietoverkot ...

Ajankohtaista

Uutiset

Konesalien hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä: Telian datakeskus lämmittää helsinkiläisiä koteja

Telia ja energiayhtiö Helen ovat sopineet datakeskuksessa syntyvän lämmön hyödyntämisestä. Suunnitelmien mukaan Pitäjänmäessä sijaitsevasta Telian modernista datakeskuksesta kerätty hukkalämpö siirtyisi kaukolämpöverkkoon jaettavaksi helsinkiläisiin koteihin ja kiinteistöihin kesäkuussa 2022 alkaen. Parhaimmillaan datakeskus lämmittää jatkossa yli 20 000 helsinkiläisen kotia. Datan käytön kasvaessa myös sähkön kulutus konesaleissa kasvaa. Samalla niissä syntyy merkittävää määrää lämpöä. Telian ja energiayhtiö Helenin ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Digilaitteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö huimassa nousussa – Telia Recycled -puhelinten suosio kasvoi 50 % viime vuoteen verrattuna

Kuluttajalle palveluna myytyjen laitteiden uudelleenkäyttö kasvoi viime vuonna merkittävästi, selviää Telia Finlandin ympäristöraportista. Käytetyt laitteet kiinnostivat myös asiakkaita aiempaa enemmän, sillä kierrätettyjen Telia Recycled -laitteiden suosio kasvoi viime vuonna 50 % aiempaan vuoteen verrattuna. “Lisäsimme viime vuonna verkkolaitteiden sekä asiakkaan kotona olevien reitittimien ja digiboksien uudelleenkäyttöä merkittävästi. Onnistuimme kolminkertaistamaan uudelleen käytettyjen laitteiden määrän edellisvuoteen verrattuna, ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Pelialan huippuyhtiö Remedy Games valitsi Telian datakeskuksen – ”Tarvitsimme paikan, jonka lattiat kestävät datamme ja josta on suora putki maailmalle”

Max Payne -pelistään tunnettu Remedy Games hakee kasvua siirtämällä osan pelituotannostaan Telian uuteen datakeskukseen Pitäjänmäelle. Maailman kattavimmat internet-yhteydet ja Euroopan nykyaikaisin datakeskus auttavat jatkossa Remedy Gamesia tuomaan ympäri maailmaa työskentelevät pelikehittäjät yhteen. ”Datan määrässä mitattuna pelituotannot ovat valtavia. Yhden peliprojektin lähdekoodi ja sisältö voi olla jopa satoja teratavuja, joita täytyy liikutella paikasta toiseen. Se edellyttää ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Alva ja Digita yhteistyöhön huoneistokohtaisessa veden etäluennassa

Vesi- ja energiayhtiö Alva-yhtiöt Oy ja Digita Oy ovat sopineet yhteistyöstä taloyhtiöiden huoneistokohtaisessa veden etäluennassa, jossa hyödynnetään Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa maanlaajuista IoT-verkkoa ja Digitan kehittämää OmaVesi-pilvipalvelua. Kiinteistöjen energiatehokkuuslainsäädännön uudistuessa uusissa ja linjasaneerattavissa asuinkiinteistöissä edellytetään huoneistokohtaista mittausta ja toteutuneeseen kulutukseen perustuvaa laskutusta. ”Alvan tavoitteena on edistää asiakkaidemme veden ja energian käytön resurssitehokkuutta. Veden huoneistokohtainen etäluenta ja ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Digitalisaatio on ratkaisu ilmastokysymykseen

ICT-ilmastostrategiaa on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla viime marraskuusta asti. Suomi on edelläkävijä digipolitiikassa, eikä siis yllätä, että olemme sitä myös toimialan ilmastostrategian laadinnassa. Saksassa ja Ranskassa tarve ilmastovaikutusten selvittämiseksi on nostettu esiin, mutta siellä ollaan edelleen keskustelun tasolla. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan aiheuttamista kansallisista ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä niitä koskevista tavoitteista sekä ...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaatio auttaa energiatehokkuudessa – ja tarvitsee siihen sähköä

Tietoliikenneverkoissa liikkuva data on digitaalisen yhteiskuntamme perusta. Sen avulla lukemattomat asiat voidaan tehdä huomattavasti nopeammin, fiksummin ja tehokkaammin kuin ennen. Järkevä tekeminen on myös ilmastoystävällistä ja säästää energiaa. Koronaviruksen aiheuttama kriisi on näyttänyt, että viestintäverkot suoriutuvat hyvin myös poikkeusolojen myötä lisääntyneestä dataliikenteestä. Tietoverkot eivät kuitenkaan toimi ilman sähköä. Lisääntyvä laskentateho ja verkoissa liikkuvan datan määrän ...

Ajankohtaista

Uutiset

Elisa hiilineutraaliksi vuonna 2020

Elisa on julkaissut tänään uudet ilmastotavoitteensa ja sitoutunut hiilineutraaliuuteen jo vuoden 2020 aikana. Kaikki yhtiön käyttämä sähkö on  uusiutuvaa. Loput päästöt, mm. henkilöstön työmatkat ja liikkuminen sekä verkon varavoima, kompensoidaan (yhteensä noin 11 % päästöistä). Elisa on ensimmäinen hiilineutraali pohjoismainen operaattori. Elisa oli yksi ensimmäisistä suomalaisyrityksistä, jonka tavoitteet on tehty Science Based Target -aloitteen vaatimusten mukaisesti ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Kaikki EU-maat tarvitsevat ilmastostrategioita

Liikenne- ja viestintäministerinä Sanna Marin asetti työryhmän laatimaan tieto- ja viestintäteknologiasektorin ilmasto- ja ympäristöstrategiaa. Päämääränä on muodostaa yhteinen näkemys alan kansallisista ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millainen rooli ICT-alalla on kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tarkasteltava ajanjakso on vuoteen 2035 asti, ja työn on määrä valmistua vuoden kuluttua. Ryhmässä on ...

Ajankohtaista

Uutiset