Digi-infran elinvoima taattava kiristyvässä energiatilanteessa

Välttämättömiä investointeja, joita moderni yhteiskunta menestyäkseen tarvitsee, ei kannata hidastaa kireällä verotuksella. On hienoa, että Marinin hallitus toteutti datakeskusten verouudistuksen poistamalla niiden verokohteluun vaikuttaneen keinotekoisen kokorajan – ja paransi päätöksen...

Uutiset

FiComin lausunto verohallinnon päivitetystä Energiaverotusohjeesta

Kiitämme mahdollisuudesta lausua päivitetystä energiaverotusohjeesta. Energiaverotusohje (diaarinumero VH/1061/00.01.00/2022) vastaa pääosin toimialan näkemystä. On kuitenkin perusteltua, että soveltamisalassa konesalitoiminnan määritelmää tarkennetaan HE 178/2013 perusteluidenkin mukaisesti koskemaan myös toiminnanharjoittajan pääasialliseen liiketoimintaan olennaisesti...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto HE-luonnoksesta energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

FiComin pääviestit: Hyötylämpövelvoite tukee hyvin hallituksen ilmastopolitiikkaa, ja se pitäisi ulottaa verokannusteella myös alle 0,5 MW konesaleihin. Hallituksen esitys lähtee perustellusti siitä, että muukin kuin ainoastaan kaukolämpöverkkoon ohjattu lämpö hyödynnetään....

Ajankohtaista

Lausunnot

FiCom lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

...alusta. Teollisuussähkön (sähköveroluokka II) taso lasketaan EU:n minimitasolle. Samalla energiaveronpalautukset poistuvat. Malli on nykyistä läpinäkyvämpi ja parantaa Suomen kilpailukykyä. Samalla myös konesalien keinotekoinen kokorajoitus poistuu, ja myös pienet konesalit (<5MW)...

Ajankohtaista

Lausunnot

Konesalien verotus järkevöityy

Hallitus on toteuttamassa lupaamansa sähköverouudistuksen ensi vuoden alusta. Teollisuussähkön taso lasketaan EU:n minimiin, ja samalla energiaveronpalautukset poistuvat. Malli on nykyistä läpinäkyvämpi ja parantaa Suomen kilpailukykyä. Ruotsissa EU:n minimitaso on sähköverotuksessa...

Ajankohtaista

Uutiset

Koronakevään opeilla päästöpihiin tulevaisuuteen

Monet prosessit sähköistyvät, ja automaatio- ja digiosaaminen tuo tehostumisen lisäksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sähköistymistä tullaan tukemaan myös hallituksen syksyn energiaverouudistuksessa, kirjoittaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaatio auttaa energiatehokkuudessa – ja tarvitsee siihen sähköä

...megawatin datakeskuksille, 45-kertainen. Ruotsissa datakeskusten sähkönkulutus luokitellaan osaksi teollisuuden sähkönkulutusta. Sähköveroluokalla on merkittävä vaikutus Suomen teleoperaattoreiden kustannuksiin. Koska teleoperaattorit kuuluvat korkeampaan energiaveroluokkaan, ne maksavat Elomaticin selvityksen mukaan vuosittain noin kymmenen...

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköveron luvattu alennus siirtyi huomiselle – olisi tarvittu jo eilen

...ja siihen on taivuttava mukaan. Investointien suunnittelu vaatii enemmän tietoa muutoksista ja niiden aikataulusta kuin pelkät hallitusohjelman kirjaukset. Nytkin hallitus valitettavasti lykkäsi lupaamansa energiaverotuksen muutokset ensi vuodelle. Onko Suomella enää...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomen sähkövero laskettava Ruotsin tasolle

...kilpailukykyä heikentää korkea energiaverotus. Ruotsiin verrattuna vero Suomessa on suurille palvelinkeskustoimijoille 14-kertainen ja pienille, alle viiden megawatin datakeskuksille, 45-kertainen. Ruotsi alensi muutama vuosi sitten sähköveronsa EU:n minimitasolle. Samalla se laski...

Ajankohtaista

Blogi

Energiavero laskettava Ruotsin tasolle

...Kilpailukykyämme heikentää Suomen korkea energiaverotus. Ruotsiin verrattuna vero Suomessa on suurille palvelinkeskustoimijoille 14-kertainen ja pienille, alle viiden megawatin datakeskuksille, 45-kertainen Ruotsiin verrattuna. Ruotsi alensi sähköverotustaan EU:n minimitasolle viime vuonna. Samalla...

Ajankohtaista

Uutiset