Digissä riittää kiihdytysvaraa

...byrokratiaa. Suomen tulisi Tanskan esimerkin mukaisesti siirtyä digitaalisuus ensin -ajattelumalliin. Tulevan hallituksen pitää ottaa digi-Suomen kehittäminen todelliseksi kärkihankkeeksi tavoitteellisella ja konkreettisella otteella. Kun tahtoa on, keinoja löytyy vaikkapa FiComin hallitusohjelmatavoitteista....

Uutiset

Digitalisaatiota kehitettävä yli sektorirajojen

...tulevan hallituksen hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma on myös tärkeä dokumentti ohjaamaan, mitä toimenpiteitä digikompassin tavoitteiden toteuttamiseksi tullaan tekemään seuraavalla hallituskaudella. Digikompassin tavoitteiden saavuttaminen vaatii investointeja, mutta parhaimmillaan toimenpiteet maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin...

Uutiset

Lisää vauhtia laajakaistaan – uutta teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä

...sujuvoittaminen ei ole kuluneella hallituskaudella edennyt käytännössä lainkaan. Esimerkiksi Marinin hallitusohjelman kirjaus mikrosahauksen edistämisestä on jäänyt toteuttamatta. Myös Väyläviraston rata-alueiden kautta vedettäviltä kaapelointitöiltä edelleen puuttuvat sopimusehdot ovat hidastaneet verkkorakentamista ja...

Uutiset

Valtion digitaalinen henkilöllisyystodistus, vaikka väkisin

...FiComin kritiikki on kohdistunut erityisesti siihen, kuinka hankkeen – ja pääministeri Marinin hallitusohjelman – alkuperäiset tavoitteet olisivat olleet ratkaistavissa helpommin ja kustannustehokkaammin yhteistyöllä nykyisten tunnistuspalveluntarjoajien kanssa. Lisäksi esityksen kilpailu- ja...

Uutiset

FiComin lausunto kuluttajansuojalain muuttamisesta

...valvonnan parantamista ja nykyaikaistamista koskeva niin kutsuttu Omnibus-direktiivi. Lisäksi muutoksilla toteutettaisiin Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaus puhelin- ja kotimyynnin rajoittamisesta ja sääntelyn tiukentamisesta kuluttajan suojaksi. Puhelinmyyntisääntelyn tiukentamiseksi esityksessä ehdotetaan kirjallisen vahvistusmenettelyn...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

FiComin keskeiset viestit Hankkeen (ja hallitusohjelman) alkuperäiset tavoitteet olisivat olleet ratkaistavissa helpommin ja kustannustehokkaammin yhteistyöllä nykyisten tunnistuspalveluntarjoajien kanssa. Esityksen kilpailu- ja valtiontukioikeudellinen arvio on tarkoitushakuinen ja väärä. Valtion tunnistusvälineen luomisessa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

EtusivuSearch results for 'hallitusohjelma' FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin klikkaamalla otsikoita alla 1. Digitalisaatiota on edistettävä Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan piiriin...

Kyberturvamme vaatii vahvaa panostusta

...geopoliittisen asemansa vuoksi ollut edelläkävijä kybersäädösten osalta, kun taas monissa muissa EU-maissa on vasta viime vuosina havahduttu haasteeseen. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa kyberturvallisuus ja sen kehittäminen huomioidaan. Hallitus on ohjelmansa...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto IPR-strategiasta

Aineettomat oikeudet tulee keskittää työ- ja elinkeinoministeriöön IPR-strategian laatimisen taustalla on hallitusohjelman tavoite, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun.  IPR-strategian avulla...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kansalaisten turva on valtion vahva kyberpanostus

...johtamismallia ja -ohjelmaa. Näin tuettaisiin kyberturvallisuuden kokonaisvaltaista kehittämistä ja häiriötilanteiden hallintaa. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa kyberturvallisuus ja sen toimialat ylittävä kehittäminen huomioidaan hienosti. Hallitus on ohjelmansa mukaisesti uudistanut kansallisen kyberturvallisuusstrategian...

Ajankohtaista

Uutiset

Kyberturvallisuuden kehittäminen ei ole pikamatka vaan maraton

...olla sisäänrakennettuna kaikessa toiminnassa, prosesseissa ja järjestelmissä, joihin kohdistuu uhkatekijöitä. Vastauksena tähän parantamistarpeeseen valtioneuvosto antoi askelmerkit kyberturvallisuuden kehittämiselle 10.6.2021 antamassaan periaatepäätöksessä. Periaatepäätös perustuu Suomen kyberturvallisuusstrategiaan, joka päivitettiin hallitusohjelman mukaisesti vuonna...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021)

...Kybertoimintaympäristön turvaamisen merkitys on kasvanut. Kansalaisten luottamus sähköisiin palveluihin on edelleen hyvä, ja luottamusta on yhteiskunnankin toimesta varjeltava. Strateginen johtaminen Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa kyberturvallisuus ja sen kehittäminen huomioidaan hienosti. ...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto ehdotuksesta IPR-strategiaksi

...on hallitusohjelman tavoite, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun.  IPR-strategian avulla aineetonta omaisuutta koskevaa osaamista ja hallintoa on tarkoitus kehittää ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digitaalinen identiteetti tarvitaan, tunnistusvälinettä verovaroilla ei

...vastaista hankettaan, vaikka sen ajoitus on ristiriidassa EU:n vastaavan kanssa ja tulee aiheuttamaan uudistamistarpeen jo ennen valmistumistaan.  FiCom korosti omassa lausunnossaan, että hankkeen ja hallitusohjelman tavoitteet ovat ratkaistavissa helpommin ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Pysytään uteliaina – palkataan 5G-renki turvallisuustyöhön

...ominaisuuksista, jotka mahdollistavat vaikkapa automaatiota ja toiminnan tehokkuutta.   Kuten hallitusohjelmassa 2019 todetaan, viranomaiset ja muut turvallisuustoimijat tarvitsevat parhaat mahdolliset välineet työhönsä. Tehtävämme on varmistaa, että tuon ohjelman lupaus toimitetaan...

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

 FiComin keskeiset viestit Hankkeen ja hallitusohjelman tavoitteet ovat ratkaistavissa helpommin ja kustannustehokkaammin yhteistyöllä nykyisten tunnistuspalveluntarjoajien kanssa. Tunnistuspalveluiden saatavuus tai saavutettavuus eivät ole peruste valtion välineelle. Rajat ylittävä tunnistaminen on ratkaistavissa...

Ajankohtaista

Lausunnot

Konesalien hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä: Telian datakeskus lämmittää helsinkiläisiä koteja

...talousarvioesityksessä 2020 todettiin, että hallitusohjelman kirjaus kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien siirrosta sähköveroluokkaan II toteutetaan mahdollisimman pikaisesti siten, että muutokset voivat tulla voimaan vuoden 2021 aikana. Telia on viime...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä ei edistetä valtion omalla välineellä

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Yhtenä keinona on edistää Suomen kansalaisille ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

Digitalisaatio on vahvasti esillä pääministeri Marinin hallitusohjelmassa. Digitalisuuteen viitataan ohjelmassa eri yhteyksissä 57 kertaa. Aihe myös läpileikkaa tasapuolisesti eri toimialat. Suurin osa digihankkeista etenee valtionhallinnossa omaa verkkaista tahtiaan. Hankkeita on...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

...viime vuonna toista kertaa peräjälkeen komission digivertailun ykkönen. Selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta sisältää kattavan kokonaisuuden digitalisaatiohankkeiden edistämiseksi. Se huomioi Marinin hallituksen hallitusohjelman digihankkeet täysimääräisesti. FiCom ry pitää kaikkia esitettyjä...

Ajankohtaista

Lausunnot