Digissä riittää kiihdytysvaraa

...Sen sijaan IT-hankintoihin liittyvää julkisen hallinnon osaamista tulee kehittää ja hankintalakiin kirjata velvoite kilpailutusten pilkkomisesta pienempiin osiin palvelukilpailun kiihdyttämiseksi. Kilpailu lisää verorahojen käytön tehokkuutta ja edistää osaltaan innovaatioita. Myös kuntien...

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...avoimia ja kilpailutettuja, eikä hankintalakia kierretä sen tarkoituksen vastaisesti. Jos tämä ei toteudu, hankintalakia tulee muuttaa ja ottaa yhdeksi toimenpiteeksi. Ovatko julkisen hallinnon osa-alueen tavoitteet riittävän strategisia ja tarkoituksenmukaisia? –...

Lausunnot

Hyvinvointialueilla aikamoinen digiurakka

...että syy on tietojärjestelmissä. Usein ongelma löytyy kuitenkin epäonnistuneista päätöksistä, joista pitää kantaa vastuu. Hallinnon kykyä ja osaamista hankkia toimivia ratkaisuja tulee tarkastella kriittisesti. Jos pelko hankintalakia kohtaan ohjaa sidosryhmähankintoihin...

Uutiset

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...tulee olla yleisten markkinakäytäntöjen mukaisia. It-hankintojen osaamista parannettava  Julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden ja laitteiden hankintaosaamista kehitetään. Oikein kohdennettujen hankintojen lisäksi lisätään myös ympäristövastuun ja kierrätettävyyden merkitystä hankinnoissa.   Hankintalakiin tulee...

Hankintalaki – hankkeet pilkottava pienempiin kokonaisuuksiin

...hankintalakiuudistuksella pyrittiin yksinkertaistamaan ja joustavoittamaan sääntelyä. Uudistuksen myötä tuotteiden ja palveluiden ympäristöominaisuuksia ja sosiaalisia kriteereitä sekä innovatiivisuutta on mahdollista painottaa yhä enemmän. Myös sääntelyn valvontaa on tehostettu. Laatu ja kierrätettävyys...

Ajankohtaista

Uutiset

Rakennetaan ratkaisut yhdessä – poimintoja hallitusohjelmasta

...hyödyntäen. Hallitus aikoo uudistaa hankintalain velvoittavuutta siten, että nykyistä paremmin kannustetaan kestäviin hankintoihin ja ympäristöjalanjälki sisällytetään yhdeksi kriteeriksi. Tämä muutos on erittäin tervetullut! On myös toivottavaa, että hankintalakiin samalla kirjattaisiin tiukemmin hankintadirektiivin...

Ajankohtaista

Uutiset

Digi-Suomen edistäminen – tulevan hallituksen kärkihanke?

...palveluiden edistämiseen on panostettava. IT-hankintoihin liittyvää julkisen hallinnon osaamista tulee kehittää ja hankintalakiin tulee tiukemmin kirjata velvoite kilpailutusten pilkkomisesta pienempiin osiin palvelukilpailun kiihdyttämiseksi. Sähkövero on laskettava kilpailukykyiselle tasolle kansainvälisten datakeskustoimijoiden...

Ajankohtaista

Blogi

Valtion rooli: mahdollistaja ja aktivoija

Valtio ei ole liikeyritys. Sen tehtävä on luoda ja varmistaa toimintaympäristö, jossa yrityksillä on tasapuoliset, investointeihin ja kilpailuun kannustavat mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa markkinaehtoisesti. Silloin koko yhteiskunta hyötyy. Telealan monopoli murtui...

Ajankohtaista

Blogi