Lainsäädäntö harvoin estää pilvipalveluiden käytön

...ei kuitenkaan ota suoraan kantaa tiedon tallentamis- ja käsittelytapaan. Huoltovarmuusorganisaation Digipooli on laatinut Huoltovarmuutta pilvipalveluilla -oppaan, joka tukee yrityspäättäjiä pilvipalveluita koskevassa päätöksenteossa. Harkitut päätökset ovat edellytyksenä sille, että voidaan toimia...

Uutiset

Miksi kaikkien toimialojen ja toimijoiden on yhä enemmän huolehdittava kyberpalveluistaan

...on pystyttävä entistä tehokkaammin säilyttämään myös huoltovarmuus ja kriittisten toimintojen jatkuvuus kyberhyökkäysten ja -uhkien sattuessa. Yhä useammat toimialat ja organisaatiot digitalisoivat toimintojaan ja siirtävät liiketoimintaansa verkkoon. Tämä luo uusia kyberaltistumisen...

Blogi

Tavoitteena yhteiskuntatasoinen kyberturvallisuuden tilannekuva

Jenni Vartiainen, Public Segment Lead Finland, Cisco Mikä on sinun organisaatiosi kyberkypsyyden tila, ja mitä kehityskohteita olette tunnistaneet? Huoltovarmuuskeskuksen toimialojen kyberkypsyyden selvitys vuodelta 2022 avaa kehityskohteita ja toimenpide-ehdotuksia mahdollisten riskien...

Uutiset

Onko puolueilla digitavoitteita?

...tulee harjoittaa myös jatkossa. Myös muussa sääntelyssä tulee pyrkiä varmistamaan uuden digitaalisen liiketoiminnan syntyminen turvaten samaan aikaan huoltovarmuus ja yhteiskunnan kannalta kriittisten palveluiden toimivuus. Kokoomus Puolueella on useita ehdotuksia tätä...

Uutiset

Digita varmistaa luotettavan tiedonkulun jokaiselle suomalaiselle – myös poikkeusoloissa

...Markus Ala-Hautalan mukaan yhtiön palveluiden, ja varsinkin AntenniTV:n merkitys on korostunut merkittävästi viime vuosien aikana koronapandemian ja Ukrainan sodan vuoksi. Digitan huoltovarmuuskysymykset ovat olleet Ala-Hautalan vastuulla jo kymmenen vuoden ajan....

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...euroa. Huoltovarmuuden ja varautumisen edistämiseksi viestintäverkkoihin on tehtävä jatkuvasti lisäinvestointeja, joilla mm. parannetaan tukiasemien varavoimaa. Sähköveron alennus olisi osaltaan yhteiskunnan kompensaatiota näille huoltovarmuusinvestoinneille. Kehityksen kärjessä pysyäksemme meidän on huolehdittava siitä,...

Lausunnot

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

...mm. parannetaan tukiasemien varavoimaa. Sähköveron alennus olisi osaltaan yhteiskunnan kompensaatiota näille huoltovarmuusinvestoinneille. Kehityksen kärjessä pysyäksemme meidän on huolehdittava siitä, etteivät tietoliikenneverkkojen tarvitseman sähkön kustannukset nouse esteeksi tulevaisuuden verkkoinvestoinneille. Edistyksellinen digi-infra...

Uutiset

FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

...yritystuotteita sekä esimerkiksi suljettuja verkkoja ja niiden tuotteita eli niin sanottuja privaattiverkkoja. Kyberkestävyyssäädös on tärkeä osa säädösketjua, jossa kriittisen infrastruktuurin direktiivi (Critical Entities Resilience Directive, CER) turvaa huoltovarmuuskriittisten toimijoiden ja...

Lausunnot

Digi-infran elinvoima taattava kiristyvässä energiatilanteessa

...varavoimaa. Sähköveron alennus olisi osaltaan yhteiskunnan kompensaatiota näille huoltovarmuusinvestoinneille. Digi-infra ja innovatiivisuus Suomen vahvuuksia vihreässä siirtymässä Suomi on EU:n digivertailun mukaan Euroopan digikehityksen edelläkävijä. Suomi on jo useampana vuonna peräkkäin...

Uutiset

Merikaapelit – rajansa avoimuudellakin

...aikana. Direktiivin selän taakse ei ole perusteita mennä. Kriittistä infraa ja kansallista turvallisuutta on voitava suojella – ja merikaapeleiden turvaamiseksi se on tehtävä ihan itse.   Lue lisää: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/a/suomen-tietoliikenneyhteydet-suojattu-monin-tavoin https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/merikaapelit-ovat-internetin-selkaranka...

Uutiset

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

...turvaa huoltovarmuuskriittisten toimijoiden sekä palveluiden ja verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS 2) taas verkko- ja pilvipalvelutoimijoiden resilienssiä. Sääntelyn lisäksi tarvitaan viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä Suomessa viestintäverkkojen tietoturvasääntely on lähtökohtaisesti kunnossa, eikä...

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...PRS-infrastruktuurit ja palvelut toiseen EU-maahan. Vastaava säännös on turvallisverkkolaissa. On kannatettavaa, että satelliittipalvelu rahoitetaan käyttäjä maksaa -periaatteella ja asiakasmaksut ovat samansuuruiset sekä julkishallinnolle että huoltovarmuuskriittisille käyttäjille. Tietoyhteiskuntamaksu Yhteisrakentamisdirektiivin ja -lain...

Lausunnot

Tuotteille ja ohjelmistoille CE-kybermerkki?

...ole vielä kohdistunut. CRA on tärkeä osa säädösketjua, jossa kriittisen infrastruktuurin direktiivi (CER Critical Entities Resilience Directive) turvaa huoltovarmuuskriittisten toimijoiden sekä palveluiden ja verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS 2) taas verkko-...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta

...toimintaan, joka tulee kattaa valtion talousarviosta. FiComin näkemyksen mukaan Huoltovarmuuskeskus tekee arvokasta työtä varautumisen osalta. FiCom on sen aktiivinen jäsen digipoolin kautta. Huoltovarmuuskeskuksen pitää jatkossakin keskittyä perustehtäviinsä, joihin osaaminen on...

Lausunnot

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...vastaanotettavissa niin kodissa kuin sen ulkopuolellakin. Myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Huoltovarmuuskeskuksen suosituksissa kotitalouksien varautumiseksi puhutaan nimenomaan paristokäyttöisestä radiosta – siis antenniverkkoon tarkoitetusta radiovastaanottimesta (https://72tuntia.fi/sahkokatko/). Paristokäyttöisten radioiden tärkeys korostuu erityisesti...

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PRS-palvelu ja tietoyhteiskuntamaksun korottaminen)

...maksaa -periaatteella, jossa PRS-palvelun käyttäjiltä peritään asiakasmaksu, jolla osittain katettaisiin julkisesti säännellyn satelliittipalvelun tarjoajana toimivan Erillisverkkojen PRS-palvelutuotannon kustannuksia. Lisäksi on hyvä, että perittävät asiakasmaksut olisivat samansuuruiset sekä julkishallinnolle että huoltovarmuuskriittisille...

Lausunnot

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...ja myös turvallisuus- ja huoltovarmuusnäkökulma tulee huomioida. Komission toimivallan ja säädösvallan kasvattamista ja keskittämistä ei pidä lisätä Taustalla EU:n FitFor55-ohjelma Energiatehokkuusdirektiivin uudelleentarkastelun taustalla on Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelma ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

TIETO22: kyberuhkiin varaudutaan yhdessä

...on otettava huomioon. Lainsäädäntö määrittää toimia, joita voi ja pitää tehdä etukäteen, palvelun tavanomaisessa ylläpitovaiheessa sekä mahdollisen häiriötilanteen sattuessa” muistuttaa Asko Metsola. FiComin verkkosivuilta löytyy yhdessä Huoltovarmuusorganisaation Digipoolin kanssa tehty...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...jolla vaaratiedotteet ovat vastaanotettavissa niin kodissa kuin sen ulkopuolellakin. Myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Huoltovarmuuskeskuksen suosituksissa kotitalouksien varautumiseksi puhutaan nimenomaan paristokäyttöisestä radiosta – siis antenniverkkoon tarkoitetusta radiovastaanottimesta (https://72tuntia.fi/sahkokatko/). Jos Yleisradion...

Ajankohtaista

Lausunnot

Ukrainan kriisi heijastuu myös kybermaailmaan

...selvää, että teleyritysten rooli Suomen kyberympäristön turvaamisessa on myös olennainen. Teleyritykset huolehtivat palveluidensa tietoturvasta ja ovat varautuneet erilaisiin häiriötilanteisiin, vikatilanteisiin ja tietoturvaloukkauksiin. Varautumista tehdään myös Digipoolissa. Se on huoltovarmuusorganisaatiossa poikkileikkaavana...

Ajankohtaista

Uutiset