FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ilmastolaiksi

FiComin pääviestit Ilmastovuosikertomus on merkityksellinen lisä kokonaiskuvan saamiseksi politikkatoimien toteutumisen seurannassa. Ilmastovuosikertomuksessa tulee seurata myös teknologisten ratkaisujen vaikutusta, ns. hiilikädenjäljen kehitystä. Hyvä lähtökohta olisi arvioida vuosittain julkisten digipalveluiden hiilikädenjälkeä. Digitalisaatio on osa ilmastonmuutoksen torjunnan ratkaisua Ilmastonmuutoksen hillitseminen on monimutkainen kokonaisuus ja digitalisaatio luo konkreettiset välineet onnistua vaativassa haasteessa. Se antaa keinot analysoida isoja datamassoja ja ...

Ajankohtaista

Lausunnot

DNA:n vuosikertomus 2021 julkaistu – lue merkittävistä harppauksista monimuotoisuus- ja ilmastotyössä

DNA julkaisi 8.3.2022 vuosikertomuksensa yhteydessä vastuullisuusraporttinsa. Raportista selviää monia merkittäviä kehitysaskeleita esimerkiksi ilmastopäästöjen, monimuotoisuuden ja digitaalisen yhdenvertaisuuden osalta. Merkittävä 30 % päästöjen lasku  Vuonna 2021 DNA:n energiankulutuksesta aiheutuvat epäsuorat päästöt (Scope 2) olivat 9 625 hiilidioksiditonnia, mikä on noin 30 % vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin päästömme olivat 13 870 tonnia. Vaikka DNA:n sähkönkulutus kasvoi, päästöt pienenivät kiitos ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Telia tuo ensimmäisenä operaattorina markkinoille ilmastoystävälliset kierrätyspuhelimet myös yrityksille

Telia edistää älypuhelinten uudelleenkäyttöä tarjoamalla myös yrityksille mahdollisuuden hankkia hyväkuntoisia käytettyjä laitteita henkilöstölleen joko ostettuna tai kuukausimaksullisena palveluna. Tarkistetut, kunnostetut ja vuoden takuulla varustetut Telia Recycled -kierrätyspuhelimet ovat ympäristölle parempi vaihtoehto laadusta tinkimättä. Kuluttajille Telia toi ensimmäiset kierrätyspuhelimet tarjolle vuonna 2019. Digilaitteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön suosio on kasvanut hurjasti. Tämä näkyy myös Telian myyntitilastoista. Kierrätyspuhelin ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

ICT-alan ilmastovaikutusten seuranta tarvitsee dataa

Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa on laadittu ICT-ilmastostrategia. Yksi keskeisistä strategian havainnoista oli, että EU:ssa ei tällä hetkellä ole vertailudataa ICT:n ilmastovaikutuksista. Direktiivi on tässä askel oikeaan suuntaan. Digitalisaatio vaatii energiaa Digitalisaation edetessä on kiistatonta, että tietoliikenneinfra (mm. tukiasemat ja datakeskukset) kuluttaa tulevaisuudessa yhä enemmän sähköä. Alan kehityksen kannalta ei siis ole realistista tavoitella ICT-alan ...

Ajankohtaista

Uutiset

10 pääkaupunkiseudun taloyhtiötä teki merkittävän ilmastoteon tänä talvena – Asiantuntija: Jos kaikki toimisivat samoin, Suomen CO2-päästöt vähenisivät jopa 220 miljoonalla kilolla

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sijaitsevat taloyhtiöt sitoutuivat tänä talvena vähentämään lämmitysenergian käyttöä osana DNA Oyj:n Wattinen-älylämmityspalvelun Energiahaaste 2021 -kilpailua. Asiantuntijan laskelmat osoittavat millainen vaikutus saavutettaisiin, jos jokainen Suomen kaukolämmitetty taloyhtiö toimisi samalla tavalla, kuin kilpailun 10 finalistia. Energiahaasteeseen osallistui kymmeniä taloyhtiötä pääkaupunkiseudulla. Kilpailun tarkoituksena oli löytää taloyhtiö, jossa kaukolämmön kulutusta onnistutaan vähentämään mittausjakson aikana eniten ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategiasta

Liikenne- ja viestintäministeriölle FiComin keskeiset viestit: Strategia on hyvä perusta ICT-alan päästöseurannan kehittämiseksi. ICT-alan ilmastovaikutuksia on tutkittu, mutta on haastavaa pysyä teknologisen kehityksen mukana ja tuottaa riittävän ajantasaista tietoa. Suomen on oltava aktiivinen ja aloitteellinen, jotta saadaan ICT-alan päästöjen yhteiseurooppalainen mittaristo. Kuluttajien tietämystä aineettomien palveluiden ilmastovaikutuksista tulee kasvattaa. ICT-laitteiden energiatehokkaan käytön, kuten myös kybertuvallisuuden ja ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Science Based Targets -aloite hyväksyi Telian ilmastotavoitteet

Telia Company käynnisti vuonna 2019 uuden ympäristöohjelman. Nyt yhtiö esittelee seuraavan välitavoitteensa: uudet, Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet. Hyväksyntä tarkoittaa, että Telian tavoitteet ovat tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia.   ”Olemme sitoutuneet auttamaan yhteiskuntaa tarjoamalla luotettavia yhteyksiä ja digitaalisia ratkaisuja, ottaen samalla täyden vastuun kasvihuonekaasupäästöistämme. Asettamamme tieteeseen perustuvat tavoitteet osoittavat, että olemme ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Digitalisaatio on ilmastohaasteen ratkaisija – ICT-ala ratkaisujen tekijä

Elina Ussan puheenvuoro ja esitys ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportin julkistustilaisuudessa 15.6.2020: Suomi on digitalisaation kärkimaa. Olemme toista vuotta peräkkäin EU-maista ensimmäisenä vuosittaisessa DESI-tutkimuksessa. Tulos perustuu niin suomalaisten digitaitoihin, julkisiin digitaalisiin palveluihin kuin viestintäverkkojen kattavuuteenkin. On siis luonnollista, että käymme läpi myös ICT-alan omia ilmastovaikutuksia ensimmäisenä maana EU:ssa. Suomessa kiinteä laajakaistaverkko kattaa 75 % väestöstä, ja ...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaatio on ratkaisu ilmastokysymykseen

ICT-ilmastostrategiaa on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla viime marraskuusta asti. Suomi on edelläkävijä digipolitiikassa, eikä siis yllätä, että olemme sitä myös toimialan ilmastostrategian laadinnassa. Saksassa ja Ranskassa tarve ilmastovaikutusten selvittämiseksi on nostettu esiin, mutta siellä ollaan edelleen keskustelun tasolla. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan aiheuttamista kansallisista ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä niitä koskevista tavoitteista sekä ...

Ajankohtaista

Uutiset

Kyselytutkimus: Kahdeksan kymmenestä kerrostaloasukkaasta haluaa pienentää asumisensa ilmastopäästöjä

Suomalaiset kerrostaloasukkaat ovat erittäin halukkaita pienentämään asumisestaan aiheutuvia ilmastopäästöjä ja kustannuksia, selviää tuoreesta kyselystä. Helpoin tapa säästää energiaa ja pienentää päästöjä on laskea lämpötilaa silloin, kun koti on tyhjillään. DNA:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan kerrostaloasukkaat ovat hyvin motivoituneita ilmastotoimiin asumisessaan: peräti kahdeksan kymmenestä (80 %) kyselyyn vastanneesta kertoo haluavansa pienentää asumisensa ilmastopäästöjä. Rakennusten lämmittäminen tuottaa hyvin suuren ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Kaikki EU-maat tarvitsevat ilmastostrategioita

Liikenne- ja viestintäministerinä Sanna Marin asetti työryhmän laatimaan tieto- ja viestintäteknologiasektorin ilmasto- ja ympäristöstrategiaa. Päämääränä on muodostaa yhteinen näkemys alan kansallisista ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millainen rooli ICT-alalla on kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tarkasteltava ajanjakso on vuoteen 2035 asti, ja työn on määrä valmistua vuoden kuluttua. Ryhmässä on ...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT-alalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuissa

Lokakuussa IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) julkaisi raportin, jonka viesti on harvinaisen selkeä: tarvitaan erittäin nopeita ilmastonmuutosta hillitseviä päätöksiä ja tekoja, jottei maapallon keskilämpötila nouse yli 1,5°C nykyisestä tasostaan ja pahimmat ympäristöriskit voidaan välttää. Käytännössä on siis tavoiteltava 45 prosenttia pienempiä päästöjä vuoteen 2030 ja lopulta saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen ...

Ajankohtaista

Blogi

Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiComin keskeiset näkökohdat ICT-alan ilmastovaikutuksista – sekä hiilijalanjäljestä että -kädenjäljestä – tarvitaan seurantadataa. Tavoite edellyttää yhteismitallisia lukuja, joita verrata keskenään. Tietoliikenneverkkojen energiatehokkuuden paraneminen on hyvä esimerkki markkinavetoisesta kehityksestä. Mobiilidatan käyttö on kymmenkertaistunut vuodesta 2014 vuoteen 2020. Siirretyn datan ominaissähkönkulutus on laskenut vuoden 2014 tasosta yli 86 % vuoteen 2020. Suomen pitää olla ...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa Lausuntopalvelun otsikoinnin ja järjestyksen mukaisesti: 1. Kompassin tarkoitus Luonnoksen mukaan digitalisaation ja datatalouden murroksessa menestymiseksi Suomi on laatinut kansallisen strategisen etenemissuunnitelman – digitaalisen kompassin. Kompassin tarkoituksena on koota digitalisaation ja datatalouden kansallinen kokonaiskuva ja asettaa tavoitteet ja ...

Ajankohtaista

Lausunnot