Elisan nollapäästö 2040 -ilmastotavoitteelle Science Based Targets -hyväksyntä ensimmäisten joukossa Suomessa

...Net-Zero Standardin mukaisen nollapäästötavoitteen vuoteen 2040 mennessä, sisältäen myös toimitusketjun päästöt. Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan kiireellisimmistä haasteista, ja sen torjuminen edellyttää meiltä kaikilta – myös yrityksiltä ja organisaatioilta – nopeaa...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...vain murto-osan verrattuna siihen, kuinka paljon energiatehokkuus paranee. ICT-alan ilmastovaikutuksia arvioitaessa onkin otettava huomioon myös alan merkittävä hiilikädenjälki, joka kuvaa sitä, kuinka erilaiset toimet auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy...

Lausunnot

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

...onkin otettava huomioon myös alan merkittävä hiilikädenjälki, joka kuvaa sitä, kuinka erilaiset toimet auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy siitä, että yrityksen tarjoama ratkaisu pienentää jonkun toisen hiilijalanjälkeä. Selvityksen mukaan...

Uutiset

ICT-alan päästöt kasvaneet maltillisesti, vaikka palvelujen käyttö lisääntynyt runsaasti

Energiatehokkuutta kehittämällä ja hiilettömiä energialähteitä hyödyntämällä ICT-ala on onnistunut pitämään hiilijalanjälkensä kohtuullisena. Tietoliikenne ja tietotekniikka, päätelaitteet mukaan lukien, aiheuttavat noin 3–3,6 % kaikista maailman päästöistä. Päästöjen ennustetaan vähenevän merkittävästi vuoteen...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

...että ICT:n sähkönkäyttö ei kasva hallitsemattomasti tulevaisuudessa, ja etteivät sovellukset kuormita verkkoja tarpeettomasti. Vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava myös hiilikädenjälki. Hiilikädenjälki kuvaa sitä, kuinka eri toimet voivat auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Positiivinen...

Lausunnot

Elisa panostaa merkittävästi tuulivoiman käyttöön 10 vuoden hankintasopimuksella

...askel Elisan mission ”Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus” viitoittamalla tiellä. Yhtiö saavutti hiilineutraaliuden vuonna 2020 ja allekirjoitti viime vuonna vastuullisuustavoitteisiin sidotun lainajärjestelyn. Digitalisaatio mahdollistaa ilmastonmuutosta hillitsevien kestävämpien ratkaisujen kehittämisen. Samalla kuitenkin lisääntyvä...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Telia ja Pelastusopisto valjastivat 5G:n metsäpalojen torjuntaan

...tekoälysovellus tuottaa palohälytyksen hätäkeskukselle. Videokamera lähettää elävää kuvaa palohavainnosta, ja droonilla tehtävällä varmistuslennolla tuotetaan lisää 360 asteen videokuvaa tai lämpökamerakuvaa havainnon vahvistamiseksi. ”Metsäpalot aiheuttavat vaaratilanteita ihmisille, kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja aiheuttavat...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin uusi jäsen: data- ja pilvipalvelukeskusyritys Ficolo

...hidastamaan ilmastonmuutosta. ”Pääsemme FiComin jäsenenä edistämään sitä, että pilvipalvelu- ja datakeskusliiketoiminta saavat Suomessa parhaat mahdolliset toimintaolosuhteet ja niiden merkitys yhteiskunnassa ymmärretään”, sanoo Ficolon toimitusjohtaja Seppo Ihalainen. ”Datakeskukset ja pilvipalvelut ovat...

Ajankohtaista

Uutiset

Valuutta on rahoitusmarkkinoiden isäntä, vaan onko kryptovaluutasta rengiksikään?

Bitcoinin louhinta käytti toukokuussa saatujen tietojen mukaan viikossa sähköä 150 terawattituntia, enemmän kuin Alankomaiden koko vuotuinen energiankulutus. EU-parlamentin linja on selkeä: kryptovaluutat ovat tervetulleita vain, jos ne puuttuvat tähän ympäristöpulmaan...

Ajankohtaista

Uutiset

Tee ekoteko ja laita kännykät kiertoon

Kun hankit uuden puhelimen, tuleeko vanha jemmattua varalaitteeksi? Tai säilytätkö vanhoja puhelimia, koska tietoturva huolettaa? Ei kannata – laita mieluummin kännykkä kiertoon. Digitalisoituminen näkyy kasvuna elektroniikkajätteen määrässä: se on kasvanut...

Ajankohtaista

Uutiset

Teliasta hiilineutraali tänä vuonna – ”Tämä on tärkeä välietappi”

...toimintamme ei edistä ilmastonmuutosta”, Pitkänen tiivistää.  ”Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen: päästöttömyyteen koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä. Monet suuret yhteistyökumppanimme, kuten esimerkiksi Apple, ovat jo kertoneet samankaltaisista tavoitteistaan”, Pitkänen...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Koronakevään opeilla päästöpihiin tulevaisuuteen

Monet prosessit sähköistyvät, ja automaatio- ja digiosaaminen tuo tehostumisen lisäksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sähköistymistä tullaan tukemaan myös hallituksen syksyn energiaverouudistuksessa, kirjoittaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT- sektorin jalanjälki ja kädenjälki – miksi niiden mittaaminen on hankalaa?

Hanna Pihkola tutkija, VTT Jalanjäljellä viitataan yleensä ns. suoriin ympäristövaikutuksiin, joita ovat mm. verkkojen energiankulutus ja tarvittaviin laitteisiin liittyvä materiaalien kulutus. Kädenjäljellä puolestaan useimmiten tarkoitetaan ICT-sektorin tuotteiden ja palveluiden muille...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaatio on ratkaisu ilmastokysymykseen

ICT-ilmastostrategiaa on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla viime marraskuusta asti. Suomi on edelläkävijä digipolitiikassa, eikä siis yllätä, että olemme sitä myös toimialan ilmastostrategian laadinnassa. Saksassa ja Ranskassa tarve ilmastovaikutusten selvittämiseksi...

Ajankohtaista

Uutiset

Kysely: Yli puolella kerrostaloasukkaista on lämmitykseen liittyviä ongelmia – etätyöt lisäävät asumismukavuuden merkitystä

...monissa kerrostaloissa peräti 15–30 prosenttia, ja samalla lämmitystä saadaan tasapainotettua. Asumisen energiankulutuksen pienentäminen on myös tehokas tapa ehkäistä ilmastonmuutosta. Rakennusten lämmittäminen aiheutti esimerkiksi Helsingissä HSY:n tilaston mukaan yli 56 prosenttia...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Elisa hiilineutraaliksi vuonna 2020

...sekä energianvähennystoimenpiteitä että hankkimalla päästökompensaatioita Gold Standard -sertifioidun puhtaampien keittimien -projektin kautta. – Ilmastonmuutos vaatii nyt myös yrityksiltä tehokkaita toimenpiteitä ja haluamme osaltamme vauhdittaa hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista. Omien energiatehokkuustoimenpiteidemme lisäksi voimme...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Kaksi vuosikymmentä takana – uusi aika edessä

Jos FiComia ei olisi kaksikymmentä vuotta sitten keksitty, se varmasti perustettaisiin nyt, summasi hallituksen puheenjohtaja, DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen järjestön merkityksen sen juhliessa olemassaolonsa kahta vuosikymmentä. Timo Harakka ja Jukka Leinonen FiComin jäsenet ovat...

Ajankohtaista

Uutiset

Kaikki EU-maat tarvitsevat ilmastostrategioita

Liikenne- ja viestintäministerinä Sanna Marin asetti työryhmän laatimaan tieto- ja viestintäteknologiasektorin ilmasto- ja ympäristöstrategiaa. Päämääränä on muodostaa yhteinen näkemys alan kansallisista ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita. Lisäksi...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaatio muuttaa työmarkkinoita

...arkea ja monilla toimialoilla esim. AI:n rooli alkaa olla jo vahva. Digitalisaation ohella keskeisiä ajureita muutoksessa ovat myös muut megatrendit kuten globalisaatio, demografiset muutokset ja ilmastonmuutos. Ennakointi, adaptoituminen, mutta yhtälailla...

Ajankohtaista

Uutiset

Digiala tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset

Tieto- ja viestintätekniikan hiilidioksidipäästöt ja ympäristövastuu ovat olleet esillä niin mediassa kuin some-keskusteluissakin tänä kesänä. Hyvä niin, sillä asia on tärkeä ja on tärkeää lisätä ymmärrystä digialan energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä...

Ajankohtaista

Uutiset