Onko puolueilla digitavoitteita?

...juuri Suomen ICT-alan ilmastostrategia on tuotu esiin. Tätä työtä tulee jatkaa myös tulevalla hallituskaudella. Myös hyvää yhteistyötä ICT-alan sidosryhmien kanssa tulee jatkaa, jotta Suomi voi edistää ICT-alan päästöjen vähentämisessä mahdollisimman...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma: kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 FiComin pääviestit: Digitalisaation hyödyntäminen on olennaisin osa vihreää siirtymää. Selonteossa kiinnitetään hämmentävän vähän huomiota digitaalisen infran merkitykseen sekä 5G:n tuomiin uusiin mahdollisuuksiin....

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ilmastolaiksi

...etäpalveluiden merkitys meillä on suuri. Ilmastonmuutoksen torjunta kaipaa dataa myös ICT-alan osalta. Liikenne- ja viestintäministeriössä laadittu ICT-ilmastostrategia on hyvä lähtökohta. Tällä hetkellä Traficom kokoaa mittaristoa, jolla ICT-alan ympäristövaikutusten kehitystä seurataan....

Ajankohtaista

Lausunnot

ICT-ja ilmasto -työryhmä

EtusivuSearch results for 'ilmastostrategia' ICT-ja ilmasto -työryhmä ICT- ja ilmasto -työryhmässä Suomen ICT-ilmastostrategian valmistelussa mukana olleiden jäsenyritysten edustajat pohtivat säännöllisesti, miten digiala voisi parhaiten tukea Suomen ICT-ilmastostrategiaa ja vahvistaa FiComin...

ICT-alan ilmastovaikutusten seuranta tarvitsee dataa

Energiatehokkuusdirektiivi on otettu uudelleentarkasteluun. Tämän taustalla on Euroopan unionin laaja säädösehdotuspaketti Fit for 55, jossa ehdotetaan muutoksia kaikkiin ilmaston kannalta keskeisiin EU-säädöksiin. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa on laadittu ICT-ilmastostrategia....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategiasta

...rajaaminen. FiComin näkemyksen mukaan strategia on erinomainen perusta edetä ICT-alan ilmastopäästöjen arvioinnissa ja raportoinnissa. FiCom ry kannattaa ICT-ilmastostrategian tavoitteita ja on sitoutunut niihin. Tavoite: ICT-infrastruktuurin ilmasto- ja ympäristöystävällisyys Toimenpiteet tavoitteen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digitalisaatio on ilmastohaasteen ratkaisija – ICT-ala ratkaisujen tekijä

Elina Ussan puheenvuoro ja esitys ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportin julkistustilaisuudessa 15.6.2020: Suomi on digitalisaation kärkimaa. Olemme toista vuotta peräkkäin EU-maista ensimmäisenä vuosittaisessa DESI-tutkimuksessa. Tulos perustuu niin suomalaisten digitaitoihin, julkisiin...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaatio on ratkaisu ilmastokysymykseen

ICT-ilmastostrategiaa on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla viime marraskuusta asti. Suomi on edelläkävijä digipolitiikassa, eikä siis yllätä, että olemme sitä myös toimialan ilmastostrategian laadinnassa. Saksassa ja Ranskassa tarve ilmastovaikutusten selvittämiseksi...

Ajankohtaista

Uutiset