Järjestöt: Aineettomien oikeuksien johtaminen keskitettävä työ- ja elinkeinoministeriöön

...esimerkiksi patentit, tavaramerkit, mallisuoja, tekijänoikeudet ja liikesalaisuuksien suoja. Oikeudet sulautuvat usein toisiinsa, ja innovaatioiden suojaamisessa on tärkeää huomioida eri suojamuotojen keskinäinen vuorovaikutus. Innovaatiotalouden keskiössä ovat luovat yksilöt, joiden toiminta synnyttää...

Uutiset

Tekoäly – tukiäly arkipäivän apulaisena

Erilaisia tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja on kehitetty jo vuosien ajan, mutta niin kutsuttu generatiivinen tekoäly, kuten ChatGPT, sovelluskohteineen on noussut viime kuukausina raketin lailla ihmisten tietoisuuteen ja yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi. Tekoäly...

Blogi

Suomessa koettiin ennennäkemätön konserttielämys – yleisö osallistui Andrea Bocellin Nokia Arena -konserttiin virtuaalitodellisuudessa Helsingistä käsin

...Elisa on edelläkävijänä tuonut 5G:tä suomalaisten kuluttajien ja yritysten käyttöön ja on huikeaa nähdä, millaisia innovaatiota huippukyvykäs mobiiliverkko synnyttää. Nyt 5G-verkko antaa mahdollisuuden liikkua areenakoon live-tapahtumissa kotikaupungista käsin ja uskon,...

Jäsenistön tiedotteet

Kolme toivetta tuleville päättäjille

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi haluaa olla kokoaan suurempi kansainvälinen vaikuttaja. Digiasioissa meillä olisi siihen suorastaan velvollisuus, koska komission digitalisaatiomittauksien Suomi on EU:n kärkimaa ja siten suunnannäyttäjä. Myös innovaatiotarkastelussa...

Uutiset

FiCom Forum -aamu: kilpailu kirittää innovaatioihin

...Koski, taloustieteen tohtori ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja on työssään perehtynyt datatalouteen, kilpailuasioihin ja innovaatiotoimintaan. Koski totesi aluksi, että innovaatiot ja T&K-panostukset ovat merkittäviä tuottavuuskasvun lähteitä. Myös valtio voi kannustaa innovaatiopanostuksiin...

Uutiset

Telian ja DNA:n kattavan 5G-verkon rakennus jatkuu Muhoksen, Iin ja Oulun alueilla

...myös täällä vieraileville asiakkaille ja turisteille. Paremmat yhteydet parantavat myös etätyömahdollisuuksia”, Rämet sanoo. Pohjolan Piilaaksoksi kutsuttu Oulu on tunnettu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edelläkävijä. Nyt alueen suurille yrityksille avautuu mahdollisuus...

Jäsenistön tiedotteet

Julkishallinto luo edellytyksiä – yksityiset yritykset luovat ja tuottavat palvelut

Digitalisaatio tarjoaa suuria mahdollisuuksia luoda talouskasvua ja tuottavuutta sekä hyvinvointia ja kilpailukykyä Suomelle. Digitalisaation hyödyntäminen on myös ratkaisevassa roolissa vihreän siirtymän toteuttamisessa. Suomi voi menestyä vain julkishallinnon ja elinkeinoelämän hyvällä...

Blogi

Digissä riittää kiihdytysvaraa

...toimesta määritellyt yhteiset rakentamis- ja lupaprosessit sekä siirtyminen ilmoitusmenettelyyn. Data ja osaajat elintärkeitä Yksityisyydensuoja ja verkkoviestinnän luottamuksellisuus ovat digitaalisen liiketoiminnan perusta. Dataa on kuitenkin pysyttävä hyödyntämään, jotta erilaiset palveluinnovaatiot ovat...

Uutiset

Uudistuksiin rohkeasti etukenossa

...Digitaalisten ratkaisujen avulla vähennämme myös ilmastokuormaa. Yhteiskunnan digikehitys vaatii kykyä katsoa eteenpäin ja toteuttaa politiikkaa, jolla turvataan uusien teknologioiden kilpailu. Tarvitaan myös rohkeutta päästää irti vanhasta, jotta uudet innovaatiot ja...

Uutiset

Miltä näyttää teknologian vuosi 2023? Nämä trendit muuttavat ja mullistavat tulevaisuutta

...teknisen kehityksen keskiössä ovat tekoälyn edistys, tietoturvan korostuva ja entistä kriittisempi rooli työelämässä sekä lisätyn todellisuuden harppaukset. Teknologinen edistys, työtä ja vapaa-aikaa uusivat innovaatiot ja lainsäädännön muutokset tulevat määrittelemään tulevia...

Jäsenistön tiedotteet

ICT-ala on ratkaisijan paikalla

...raameja, mutta teidän päässänne syntyvät innovaatiot, jotka todella tekevät muutoksen todeksi. Ja usein tuntuu siltä, että elinkeinoelämän suunnalta vauhti olisi paljon suurempikin kuin poliittiset päätökset mahdollistavat. Sen lisäksi, että pitkälti...

Uutiset

Heikot matemaattiset taidot uhkaavat Suomen menestystä

...peruspilarissa, suomalaisten osaamispulassa, joka on omiaan vaikeuttamaan jo nyt laajamittaista osaajapulaa. Osaajapula on jo nyt talouskasvun pullonkaula. Tarvitsemme uusia huippuosaajia, jotta tulevaisuuden teknologiainnovaatiot eivät ole uhattuna. Julkisen sektorin panostusten nosto...

Uutiset

Pilvipalveluiden ulosrajaaminen julkishallinnossa hidastaa innovaatioiden syntymistä

Organisaatiot ja yhtiöt kautta maailman hyödyntävät pilvipalveluita enemmän kuin koskaan aiemmin. Suomessa ei kuitenkaan vielä ole valjastettu käyttöön pilvipalveluiden kaikkia hyötyjä. Esteenä ovat joskus syvään juurtuneet asenteet, jotka liittyvät näkemyksiin...

Blogi

Elisan tutkimus: 66 % vanhemmista on huolissaan haitallisista nettisisällöistä – kellopuhelinta ei vielä tunneta

...välineiden avulla. Tutkimme aktiivisesti suomalaisten tarpeita ja kehitämme niihin sopivia ratkaisuja yhdistämällä alansa parhaat innovaatiot ymmärrykseemme digitaalisesta maailmasta ja suomalaisten tarpeista, sanoo Nokkonen. TOP 5 eniten vanhempia huolettavat kanavat (huolestuneiden...

Jäsenistön tiedotteet

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

...tutkii suomalaisten yritysten tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tilastojen mukaan innovaatiotoimintaa harjoitti 85,0 % ICT-alan yrityksistä vuonna 2020, kun koko yrityssektorin keskiarvo oli 68,7 %. Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuus ICT-alalla on...

TKI-toiminta ja investoinnit

Irti vanhasta – rohkeasti kohti uutta

...innovaatiot ja entistä paremmat palvelut saavat tilaa. Digikehitys on keino säilyttää elinvoima tulevaisuuden Suomessa. Yhteiskunta luo raamit ja mahdollisuudet kehitykselle, jonka yritykset toteuttavat. Digitalisaatio tarjoaa välineitä järjestää julkisten palveluiden rakenteita...

Ajankohtaista

Uutiset

Mainonnan kohdennus kaipaa läpinäkyvyyttä

...ei saa tulla eri suunnista eikä se saa olla ristiriitaista. Sen tulee mahdollistaa kehitys ja innovaatiot ja uudet, yhä paremmat palvelut eurooppalaisille kuluttajille. Lainsäädännön harmonisointi EU-alueella on tärkeää. Alustojen vastuiden...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto IPR-strategiasta

Aineettomat oikeudet tulee keskittää työ- ja elinkeinoministeriöön IPR-strategian laatimisen taustalla on hallitusohjelman tavoite, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun.  IPR-strategian avulla...

Ajankohtaista

Lausunnot

Muutoksia FiComin hallituksessa: Telian toimitusjohtaja Heli Partanen aloittaa puheenjohtajana

...operatiivisesta johtamisesta marraskuusta 2019 alkaen. Ennen Teliaa Heli Partanen työskenteli ABB Industry Oy:ssä. ”Suomen kilpailukyvyn yksi perusta on vahva digitaalinen infra sekä sen mahdollistamat innovaatiot ja palvelut. FiComin hallituksen puheenjohtajana...

Ajankohtaista

Uutiset

Kilpailu osaajista kovenee – Suomen hiottava prosessit kuntoon

...DESIn häntäpäästä: Bulgariaan, Romaniaan ja Kreikkaan. Niiden kehitys ei ole juurikaan parantunut viisivuotisen tarkastelun aikana. Osaajat = innovaatiot = tuottavuus Toinen EU-tason tavoite on, että alueella työskentelee 20 miljoonaa ICT-alan...

Ajankohtaista

Uutiset