Arjen digiturvallisuus

...sekä pankki-, maksu- ja vakuutuspalveluja tarjoavien yritysten uskottiin käsittelevän henkilötietoja ja muita tärkeitä tietoja turvallisesti. Näihin toimijoihin luotti melko paljon tai erittäin paljon kaikkiin yli 80 prosenttia vastaajista. Vähiten henkilötietojen...

Kyberturvallisuus

Älypuhelinten käyttö

Internetin käyttö mobiililaitteilla Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 84 % 16–89 -vuotiaista suomalaisista oli käyttänyt internetiä matkapuhelimellaan kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Tabletilla sitä oli käyttänyt 39...

Digilaitteiden käyttö ja markkinat

Internetin käyttö

...noin 66 % maailman väestöstä. Internetin käyttäjiä maailmanlaajuisesti Internetin käyttäjiä maanosittain Lähde: ITU   Internet World Stats tilastoi internetinkäyttäjiä maittain. Tiedot on ilmoitettu sekä internetin käyttäjien määränä että prosenttiosuutena ko....

Internetin käyttömääriä

FiComin lausunto esteettömyyssääntelyn täytäntöönpanemiseksi

...internetyhteyspalveluihin. Kuitenkin perusteluiden seuraavassa virkkeessä todetaan, että internetyhteyspalveluihin ei niiden luonteen vuoksi sovellu palvelujen esteettömyysvaatimukset. Toimijoiden kannalta tällaiset perustelut aiheuttavat melkoista hämmennystä ja epätietosuutta vaatimusten soveltamisesta. Hämmennystä palveluiden soveltamisesta eri...

Ajankohtaista

Lausunnot

Netissä hommat hoituvat

...mediaa, kuuntelemaan musiikkia tai hoitamaan pankkiasioita. Tietoturva ja kyberturvallisuus Vietämme yhä enemmän aikaa verkossa. Valitettavasti rikollisuuskin siirtyy sinne, missä ihmiset ovat, ja huijaukset sekä kyberhyökkäykset lisääntyvät. Operaattoreiden jokapäiväistä toimintaa on...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto esteettömyyssääntelyn HE-luonnoksesta

...sovelletaan numeroihin perustuviin ja numeroista riippumattomiin henkilöiden välisiin viestintäpalveluihin. Säännöstä ei sovelleta internetyhteyspalveluihin eikä laitteiden välisiin siirtopalveluihin. FiComin lausunto keskittyy SVPL:n muutosehdotuksiin. Soveltamisala Sääntelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa sisämarkkinoiden esteettömyys- ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suomi digitalisaation hyödyntämisen kärkimaita Euroopassa

...on ikärajauksen vuoksi pieniä eroavaisuuksia Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin. Suomi internetin käytössä Euroopan kärkimaita Eurostatin tuoreimpien tilastojen mukaan keskimäärin 80 % EU:n 16–74-vuotiaasta väestöstä käyttää internetiä päivittäin. Euroopan innokkaimmat netinkäyttäjät löytyvät...

Ajankohtaista

Uutiset

Verkkopankin käyttäminen

...käytöstä pankkiasioiden hoitoon. 90 prosenttia 16–89 -vuotiaista käytti internetpankkiasioiden hoitoon kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Määrä nousi yhden prosenttiyksikön edellisen vuoden kyselystä. Eniten, 99 prosenttia, internetpankkiasioiden hoitoon käyttivät...

Sähköinen asiointi

Tilastokatsaus: tietoisuus tietoturvauhkista kasvaa

...kuluttajatutkimuksen perusteella jo 64 prosentilla vastaajista oli kotitaloudessaan yksi tai useampi IoT-laite (esineiden internet, Internet of Things).  Hieman yli puolet vastaajista kertoi, että heidän kotitaloudestaan löytyy verkkoon liitetty äly-tv tai...

Ajankohtaista

Uutiset

Kilpailu osaajista kovenee – Suomen hiottava prosessit kuntoon

...Tilastokeskuksen kuluttajakyselyn mukaan 82 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä useasti päivässä vuonna 2020. Voidaan siis arvioida, että Suomi on EU-kansalaisten osaamistavoitteessa jo nyt. Huoli kehityksestä kohdistuukin maihin, jotka löytyvät digitalisaatioarvion...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

...laajakaistaverkkojen käyttöönoton tukemiseksi harvaan asutuilla alueilla sekä julkiset investoinnit unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.” Luonnoksessa ehdotetaan nostettavaksi tarkoituksenmukainen internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä nykyisestä 2 Mbit/s:stä 5 Mbit/s:iin. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön kiinteän...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tutkimus: Suomalaisia pelottaa verkossa etenkin nämä 3 asiaa – nuorten ja ikääntyneiden asenteessa tietoturvaan selvä ero

...lisäapua tietoturvan aiheuttamiin haasteisiin Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että noin kolmannes (33 %) vastaajista toivoi saavansa lisäapua tietoturvan aiheuttamiin kysymyksiin ja haasteisiin. “Useimmiten tietoa askarruttaviin asioihin haetaan internetistä”, Kamtsan kertoo....

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

...asiakkuus internet- ja mobiilipalveluntarjoajaan valtion uutta välinettä käyttääkseen ja asiakkuus pankkiin hallinnoidakseen varojaan. Nämä asiakkuudet eivät poistuisi valtion välineen myötä. Myöskään näihin asiakkuuksiin liittyvät tunnistusvälineet eivät poistu, koska pankki- ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus

...dollaria). Kuluttajapuolella vastaavan osuuden ennustetaan olevan 17,6 miljardia. Suurimmat vuotuiset kasvuprosentit 2020 – 2024 toimialoittain ovat ennusteen mukaan pankkisektorilla (126,7 prosenttia), turvallisuuspalveluilla (106,1 prosenttia) sekä valtionhallinnossa (102,5 prosenttia). Abi Research (heinäkuussa...

Internetin sovelluksia

Sähköisten tunnistautumisten määrä Suomessa kasvaa

...ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja Mobiilivarmennetta hyödyntäen. Suomi.fi- tunnistuksen tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallinto- viranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisten viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten...

Ajankohtaista

Uutiset

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi digitaalisen kehityksen etujoukoissa

...3 prosenttia naispuolisista työntekijöistä, EU 1,4 prosenttia) sekä tieto- ja viestintätekniikan alalta valmistuneet (Suomessa 6,3 prosenttia valmistuneista, EU 3,6 prosenttia). Internetpalvelujen käyttö (Use of Internet Services) -osaindeksillä mitataan ihmisten internetin käyttöä...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...perusrekisterit. Silti sähköinen tunnistaminen Suomessa on edelleen pankkitunnisteiden varassa, mikä hidastaa palvelukehitystä ja vähentää sähköisen tunnistamisen käyttöä. Tavoitteena on Mobiilivarmenteen aseman vahvistaminen: kuluttajat hyötyvät, kun tärkeimmät luottamuspalvelut, vahva tunnistus ja...

Kesäkuun tilastokatsaus: ICT:n ympäristövaikutukset

...Esimerkkeinä etätyöt, videokokoukset, erilaisten alustojen käyttö muun muassa majoitusten ja kulkuneuvojen jakamiseen sekä terveydenhuollon sähköiset reseptit ja pankkiasiointi. Suomessa ICT-toimialan sähkönkäyttö laskenut neljässä vuodessa yhdeksän prosenttia ICT-toimialan sähkönkäyttö on vuosien...

Ajankohtaista

Uutiset

Tunnistaudumme ja asioimme yhä enemmän sähköisesti

...suomalaisista tavallisin laskujen maksutapa on verkkopankki. Finanssialan tutkimus verkkopankin/mobiilipankin käytöstä ja laskun maksutavoista Suomessa vuodelta 2019 kertoo, että 88 prosenttia suomalaisista maksaa laskunsa yleisimmin verkkopankissa, mobiilipankissa tai e-laskulla. *)Mobiilipankki lisättiin...

Ajankohtaista

Uutiset

Tunnista verkkohuijari

...törmätä internetissä. Aihealueeltaan huijaukset voivat liittyä melkein mihin vaan. Huijausviesteissä on kerrottu mm. järjestelmäpäivitysvaatimuksista, veronpalautuksista, lahjakortin saamisesta, erilaisista arvontojen voitoista tai sähköpostipalvelun sulkemisesta. Toimitusjohtajan nimissä voi tulla kiireellinen pyyntö tilisiirrosta...

Ajankohtaista

Uutiset