Julkisissa ICT-hankinnoissa paljon parannettavaa

...ja toimittajien yhdessä laatimia yleisiä ICT-sopimusehtoja. 3. Uskalletaan keventää hankintaprosessia niin, että voidaan ja kyetään ostaa ja kilpailuttaa vapailta markkinoilta. Nyt julkiset ostajat turvautuvat keinotekoisiin välikäsiin, kuten inhouse-järjestelyihin, niiden helppouden...

Uutiset

Onko puolueilla digitavoitteita?

...palvelujen olla helposti löytyviä, sujuvia, saavutettavia, turvallisia, virheettömiä ja käyttäjäystävällisiä sekä ohjata palvelun käyttäjää eteenpäin. Hyvät julkiset palvelut ovat osa demokratian ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Ihmislähtöisyyden periaatteen mukaan kansalainen on aktiivinen...

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selonteosta

...vihreä siirtymä ovat sidoksissa toisiinsa, ei ole toista ilman toista. Kompassin tavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen: digitaalisesti osaava väestö ja työvoima, digitaalinen infrastruktuuri, yritysten digitalisaatio sekä digitaaliset julkiset palvelut. Kunkin...

Lausunnot

Mobiilivarmenteella tunnistaudut verkossa helposti ja turvallisesti

Puhelimella käytettävä Mobiilivarmenne on oivallinen vaihtoehto, kun kirjaudut turvallisesti sähköisiin palveluihin. Luotettava ja nopea mobiilitunnistus vastaa digitalisoituneen yhteiskunnan tarpeisiin ja suojaa käyttäjäänsä tehokkaasti henkilötietojen kalastelulta. Monet julkiset palvelut, esim. Kelan...

Uutiset

Hyvinvointialueilla aikamoinen digiurakka

Euroopan komission digitalisaatiovertailussa (DESI) Suomi sijoittui tänä vuonna jälleen hienosti ykköseksi. Kokonaiskuvassa Suomi on kiistatta vahva digisuorittaja ja ansaitsee paikkansa palkintopallilla. Mahdollistava, teknologianeutraali politiikka sekä kilpailua suosiva ja kannustava ilmapiiri...

Uutiset

Sulavatko napajäät ennen kuin lainsäädäntö saadaan digiaikaan?

Julkisten palveluiden sähköistäminen on yksi keskeisistä keinoista edistää digitalisaatiota ja Suomen kilpailukykyä. Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikuran mielestä palveluiden tulisi olla ensisijaisesti digitaalisia. Kehityksen tiellä on valitettavasti vielä mm. rakenteellisia ja...

Uutiset

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...vääristämään merkittävästi kilpailua. Julkiset asiointipalvelut muodostavat huomattavan osan sähköistä tunnistamista koskevasta kysynnästä (Traficomin ja KKV:n markkinaselvityksen mukaan n. 60–75 prosenttia tunnistustapahtumista tehdään julkishallinnon palveluihin suomi.fi-palvelun kautta[15]), ja on selvää, että...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

EtusivuSearch results for 'julkiset palvelut' FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin klikkaamalla otsikoita alla 1. Digitalisaatiota on edistettävä Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan...

Onko pilvi turvallinen?

Yhä suurempi osa yritysten ja yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista pyörii pilvipalveluissa. Pilvipalvelut ja eritoten julkiset pilvet sisältävät kuitenkin turvallisuuden kannalta useita kysymysmerkkejä. Julkisen pilven perusajatukseen kuuluu kapasiteetin myyminen useille keskenään hyvinkin...

Ajankohtaista

Blogi

Pilvipalvelujen käyttö

...maailmanlaajuisten pilvipalvelumarkkinoiden (sisältäen infrastruktuurin, laitteet, ohjelmat ja palvelut) vuonna 2024 ylittävän vuonna 1 000 miljardia. Vuotuinen kasvu vuoteen 2024 olisi 15,7 prosenttia. IDC:n (elokuussa 2020) mukaan maailmanlaajuiset pilvipalvelumarkkinat (IaaS, PaaS,...

Pilvipalvelut

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

...liitteessä V mainitut vähimmäispalvelut toimisivat moitteettomasti. Kiinteän verkon laatutason määrittely on tehty Traficomin laatiman kannanoton kiinteän verkon kaupallista toimintaa koskevasta kohdasta. Laatuvaatimusten kiristämiselle ei ole tiedollisia, juridisia eikä teknisiä perusteita,...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

...tuotetut palvelut perustuivat yksinomaan viranomaisen toimintaan, eikä markkinoilla olisi ollut lainkaan kysyntää kyseessä oleville palveluille ilman valtion lakisääteistä toimintaa.[22] Tunnistamispalveluiden markkina ei rinnastu tällaiseen tilanteeseen, koska sähköiset tunnistamispalvelut eivät johdu...

Ajankohtaista

Lausunnot

MustRead: Oppiminen digitalisoituu yhä nopeammin – suomalaisten kannattaa hyödyntää koulutus- ja teknologiaosaamistaan

...edistymistä DESI-raporteissa vuodesta 2014 lähtien. DESI-indeksi seuraa EU-maiden edistymistä digitalisaation hyödyntämisessä viidellä eri osa-alueella. Ne ovat ovat tiedonsiirtoyhteydet, väestön digitaidot, kansalaisten internetpalveluiden käyttö, digiteknologian käyttö yrityksissä sekä digitaaliset julkiset palvelut....

Ajankohtaista

Uutiset

Korona kiihdytti Tampereen digikehitystä

...tekeville mieluista vaihtelua. Haasteena on, miten julkiset palvelut pysyvät asukkaan perässä, kun kotikunta vaihtelee. Tähän tarvitaan ratkaisuja, joita on etsittävä yhdessä ministeriöiden ja muiden päättäjien kanssa. Mistä monipaikkaisuuden edistäminen jumittaa?...

Ajankohtaista

Uutiset

Moderni digiyhteiskunta on uudistuva ja tasapuolinen

...siihen. Julkiset palvelut on sähköistettävä ja siirryttävä reaaliaikatalouteen Sähköinen asiointi on yleensä helpoin ja nopein tapa hoitaa viranomaisasioita. Kun sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy, julkinen palvelutuotanto tehostuu ja yhteisiä verovaroja säästyy....

Kun maailma meni verkkoon

...vaikeat sähköiset palvelut sen sijaan ovat. Kaikki julkiset palvelut on saatava digitalisoitua mahdollisimman pian. Koronakriisi pakottaa keskittymään oleelliseen. Valtion osalta se on palveluiden laatu, saavutettavuus ja laajuus, ei tunnistautuminen palveluihin....

Ajankohtaista

Blogi

Viestintäverkot kestävät liikenteen lisääntymisen

...käyttäjämäärä. Näitäkin ongelmia on saatu jo ratkaistua. Suomalaisten digiosaaminen on EU-vertailussa erittäin hyvää, ja julkiset palvelut ovat Suomessa pitkälle sähköistettyjä. Myös muita palveluita on verkossa runsaasti tarjolla. Suomessa on siis...

Ajankohtaista

Uutiset

Palvelut verkossa luovat yhdenvertaisuutta

...varapuheenjohtaja. Kuva: Kristian Tervo Mitkä julkiset sähköiset palvelut toimivat Suomessa hyvin? Missä olisi vielä kehittämisen varaa? Toimivimpia esimerkkejä ovat osa ajanvarauspalveluista, passin ja henkilökortin hakeminen sekä sähköinen veroilmoitus ja OmaVero....

Ajankohtaista

Uutiset

Hankintalaki – hankkeet pilkottava pienempiin kokonaisuuksiin

Julkiset hankinnat on tehtävä kansallisen hankintalain ja EU:n hankintadirektiivin mukaisesti. Julkisten hankintojen arvo Suomessa on vuosittain noin 30 miljardia euroa. ICT-hankintojen osuus on tästä noin miljardi. Vuonna 2017 voimaan tulleella...

Ajankohtaista

Uutiset

Olemme hyviä, mutta emme vielä parhaita

...internet services), digitaaliteknologian integraatio (integration of digital technology) ja julkishallinnon digitaaliset palvelut (digital public services) Parhaiten Suomi menestyi inhimillinen pääoma- sekä julkishallinnon digitaaliset palvelut -osaindekseissä. Näissä molemmissa Suomi sijoittui ensimmäiseksi. Digitaaliteknologian...

Ajankohtaista

Uutiset