Onko pilvi turvallinen?

Yhä suurempi osa yritysten ja yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista pyörii pilvipalveluissa. Pilvipalvelut ja eritoten julkiset pilvet sisältävät kuitenkin turvallisuuden kannalta useita kysymysmerkkejä. Julkisen pilven perusajatukseen kuuluu kapasiteetin myyminen useille keskenään hyvinkin...

Ajankohtaista

Blogi

Pilvipalvelujen käyttö

...dollaria vuonna 2019, kasvu edellisestä vuodesta oli 26 prosenttia. Julkiset pilvipalvelumarkkinoiden jakautuminen palveluittain: IaaS 21 prosenttia, PaaS 15,4 prosenttia ja SaaS 63,6 prosenttia. Gartnerin (elokuussa 2020) mukaan maailmanlaajuiset IaaS (infrastruktuuri...

Pilvipalvelut

(Ei oo) pilvee, pilvee, pilvee…

...yksikään organisaatio epäilee, ovatko pilvipalvelut tärkeitä. Voisin helposti julistaa Juicen 70-luvulla tunnetuksi tekemän laulun kertosäkeen vääräksi ja todeta, että tarvetta päivitykselle olisi. Mutta onko asia näin yksinkertainen? Kuten yleensä, vastaus...

Ajankohtaista

Blogi

Netissä hommat hoituvat

...klikkaat. Datakeskukset ja pilvipalvelut Datan määrä maailmassa on kasvanut räjähdysmäisesti. Datakeskukset ja pilvipalvelut auttavat tallentamaan ja käsittelemään suuria datamääriä. Data- eli palvelinkeskuksia on monen kokoisia – aina valtavista datacentereistä pieniin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto komission Digitaalisesta kompassista

...Pilvipalvelut ovat luotettavia, skaalautuvia ja kustannustehokkaita. Pilvipalvelun sijainti muualla kuin Suomessa ei voi olla syy sen hyödyntämättä jättämiselle, ja perusteettomat sijaintirajoitukset tuleekin poistaa. Asiassa on myös kysymys eurooppalaisittain aivan keskeisestä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tapahtuuko kaikki pian pilvessä?

Datakeskukset ja pilvipalvelut ovat korvaamaton osa infrastruktuuria, jota ilman moderni arkemme ei toimisi. Suomi on erinomainen ympäristö tuottaa pilvipalveluja ja rakentaa datakeskuksia. Ilman niitä sekä kattavia ja toimivia verkkoyhteyksiä elämämme...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...todetaan, että ”julkisia panostuksia teknologiakehitykseen (ml. julkiset hankinnat) tehdään vuosittain”. Tämä on erittäin kannatettava tulostavoite. Se edellyttää kuitenkin sitä, että julkiset hankinnat ovat aidosti läpinäkyviä, avoimia ja kilpailutettuja, eikä hankintalakia...

Lausunnot

ICT-alan tilastotietoa

EtusivuSearch results for 'julkiset pilvipalvelut' ICT-alan tilastotietoa Kansallista ja kansainvälistä ICT-alaa koskevaa tilastotietoa eri lähteistä. Tarjolla on ajantasainen, luotettava ja monipuolinen ICT-alan tietopaketti. Tietopankkia ylläpitää tietoasiantuntijamme Oliver Pitkänen. Yhteystietomme löydät...

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämistä koskevasta komission asetusehdotuksesta

...myös muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa kolmansien osapuolten saataville sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai arvosteluja. Määritelmä toisi ehdotetun sääntelyyn piiriin käytännössä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Pilvipalveluiden ulosrajaaminen julkishallinnossa hidastaa innovaatioiden syntymistä

...kyberhyökkäyksiä vastaan sekä se, että datan sijainti voidaan tehokkaasti hajauttaa maantieteellisesti ja sijoituspaikkaa vaihtaa helposti tarpeen mukaan. Tästä huolimatta oman palvelimen käyttäminen koetaan turvallisempana kuin pilvipalvelut – data halutaan varastoida...

Blogi

Suomi digitalisaation hyödyntämisen kärkimaita Euroopassa

...Islannista, jossa peräti 98 % väestöstä käyttää nettiä päivittäin. Suomessa vastaava osuus on 93 %. ITU:n marraskuussa 2021 julkaiseman arvion mukaan 63 %:lla maapallon väestöstä on ylipäänsä pääsy internetiin. Pilvipalvelut...

Ajankohtaista

Uutiset

Kuusi askelta digikuntoon

...myös soveltamisohjeita. Pilvipalvelut ovat linjauksen mukaisesti aina ensisijainen valinta niiden dynaamisen skaalautuvuuden, joustavuuden ja jatkuvan kehittymisen ansiosta. Sittemmin on käynyt selväksi, että valtiovarainministeriön JulkICT-osaston ohjeistuksella on lähinnä pyyhitty pöytää.  Ohjeistusta...

Ajankohtaista

Uutiset

Tule mukaan FiCom Forum -aamuun!

...digikehitykseen Elina Ussa, toimitusjohtaja/FiCom ry Millainen toimintaympäristö Suomi on teknologiayhtiöille? Miten Suomeen saadaan lisää datakeskuksia? Mika Lintilä, elinkeinoministeri Monta syytä olla pilvessä – pilvipalvelut kehityksen ajureina Jussi Tolvanen, toimitusjohtaja/Microsoft Oy Terveydenhuollon...

Ajankohtaista

Uutiset

Korona kiihdytti Tampereen digikehitystä

...tekeville mieluista vaihtelua. Haasteena on, miten julkiset palvelut pysyvät asukkaan perässä, kun kotikunta vaihtelee. Tähän tarvitaan ratkaisuja, joita on etsittävä yhdessä ministeriöiden ja muiden päättäjien kanssa. Mistä monipaikkaisuuden edistäminen jumittaa?...

Ajankohtaista

Uutiset

Mobiilivarmenteella tunnistaudut verkossa helposti ja turvallisesti

Puhelimella käytettävä Mobiilivarmenne on oivallinen vaihtoehto, kun kirjaudut turvallisesti sähköisiin palveluihin. Luotettava ja nopea mobiilitunnistus vastaa digitalisoituneen yhteiskunnan tarpeisiin ja suojaa käyttäjäänsä tehokkaasti henkilötietojen kalastelulta. Monet julkiset palvelut, esim. Kelan...

Uutiset

FiComin lausunto Julkri-suosituksista

...tietoihin (salassa pidettävät ja julkiset tiedot) tulee kuitenkin harkita uudelleen. Ehdotetut vaatimukset ovat erittäin järeitä turvallisuusluokittelemattomien tietojen käsittelyyn ja tulevat todennäköisesti nostamaan tiedonhallintayksiköiden IT-kustannuksia hallitsemattomasti nykyisestä. Tietoturvavaatimukset tulisi aina, läpi...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...vääristämään merkittävästi kilpailua. Julkiset asiointipalvelut muodostavat huomattavan osan sähköistä tunnistamista koskevasta kysynnästä (Traficomin ja KKV:n markkinaselvityksen mukaan n. 60–75 prosenttia tunnistustapahtumista tehdään julkishallinnon palveluihin suomi.fi-palvelun kautta[15]), ja on selvää, että...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

...laajakaistaverkkojen käyttöönoton tukemiseksi harvaan asutuilla alueilla sekä julkiset investoinnit unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.” Luonnoksessa ehdotetaan nostettavaksi tarkoituksenmukainen internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä nykyisestä 2 Mbit/s:stä 5 Mbit/s:iin. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön kiinteän...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

...maksuton. On selvää, että tällainen valtion varoilla rahoitettu ilmainen palvelu olisi omiaan vääristämään merkittävästi kilpailua markkinoilla. Julkiset asiointipalvelut muodostavat merkittävän osan sähköistä tunnistamista koskevasta kysynnästä (Traficomin ja KKV:n markkinaselvityksen mukaan...

Ajankohtaista

Lausunnot

MustRead: Oppiminen digitalisoituu yhä nopeammin – suomalaisten kannattaa hyödyntää koulutus- ja teknologiaosaamistaan

...edistymistä DESI-raporteissa vuodesta 2014 lähtien. DESI-indeksi seuraa EU-maiden edistymistä digitalisaation hyödyntämisessä viidellä eri osa-alueella. Ne ovat ovat tiedonsiirtoyhteydet, väestön digitaidot, kansalaisten internetpalveluiden käyttö, digiteknologian käyttö yrityksissä sekä digitaaliset julkiset palvelut....

Ajankohtaista

Uutiset