Henkilöjunaliikenteessä edellytettävä antenni-ikkunoita

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt alueilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä vuosille 2022–2030 aiotusta henkilöjunien ostoliikenteen tarjonnasta. FiCom ry pitää tärkeänä, että ostojen yhteydessä edellytetään junavaunuihin mobiiliradiotaajuudet läpäiseviä ikkunoita. Tällä parannettaisiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmästä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selonteosta valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 (VNS 2/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Suomessa on kattavat...

Ajankohtaista

Lausunnot