FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...siitä, että yrityksen tarjoama ratkaisu pienentää jonkun toisen hiilijalanjälkeä. Selvityksen mukaan esimerkiksi mobiili tietoliikenne mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähennystä lähes kymmenen kertaa enemmän kuin mitä se aiheuttaa. Vihreä siirtymä, kiertotalous ja alueellinen...

Lausunnot

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

...esimerkiksi mobiili tietoliikenne mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähennystä lähes kymmenen kertaa enemmän kuin mitä se aiheuttaa. Vihreä siirtymä, kiertotalous ja alueellinen elinvoimaisuus tarvitsevat vahvan tietoliikenneinfran. Meillä sellainen on: 4G-verkko kattaa käytännössä koko...

Uutiset

Sähköveron alentaminen hyvä keino edistää kilpailukykyistä digi-Suomea

Vihreä siirtymä, kiertotalous ja Suomen alueellinen elinvoimaisuus tarvitsevat vahvan tietoliikenneinfran. Sitä ei kannata näivettää verottamalla. Suomen kattavat viestintäverkot ovat rakentuneet pääasiassa markkinaehtoisesti erittäin kilpaillulla markkinalla. Teleyritykset investoivat verkkoihin joka vuosi...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

...algoritmien avulla voidaan kehittää vieläkin vaikuttavampia palveluita, jotka auttavat optimoimaan energian siirtoa, tuotantoa ja kulutusta – eli koko energiajärjestelmää. Kiertotalouskin tarvitsee kattavan digitaalisen infran Kiertotalous on mahdollisuus uudistaa perinteisiä toimialoja....

Lausunnot

FiComin lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2023

...ja toimilupamaksuja valtiolle 27,7 miljoonaa euroa. Lisäksi teleyritykset maksavat yhteisöveroa ja ympäristöveroja reilut 100 miljoonaa euroa vuosittain. Menestys digitaalisessa kehityksessä on Suomen keskeinen kilpailutekijä. Vihreän siirtymän toteuttaminen, kiertotalous ja alueellinen...

Lausunnot

Kierrätyspuhelimien markkinajohtaja Swappie ja Telia yhteistyöhön – tavoitteena saada Suomessa joka kolmas puhelin kierrätykseen

...haluamme saada nämä puhelimet kiertoon. Puhelimelle on tärkeä saada uusi elämä joko kunnostettuna laitteena tai saada sen osat hyödynnettyä uudelleen teollisuuden raaka-aineeksi”, kertoo kiertotalousasiantuntija Juha-Matti Kykkänen Telialta. Yhteistyön kaava on...

Jäsenistön tiedotteet

Cinia tukee Tapio Lehtisen maailmanympäripurjehduksia puhtaamman ympäristön puolesta

...Halusin yhteistyökumppaniksi yrityksiä, jotka tavalla tai toisella tarjoavat ratkaisuja matkalla kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Cinia on minulle mieluinen yhteistyökumppani, koska digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen ja uusien innovatiivisten ratkaisujen jatkuva etsiminen vapauttaa valtavasti...

Jäsenistön tiedotteet

Elisa visioi uusia tulevaisuuden työtilojaan Keski-Pasilaan

...ja näin uudistamaan työelämää yhdessä, jatkaa Ranta-aho. Työeläkeyhtiö Varma on suunnitellun rakennuksen omistaja ja vuokranantaja ja Elisa tämän päävuokralainen. Toimistorakennuksen suunnittelussa huomioidaan Varman ympäristövastuullisuustavoitteet ja rakentamisen kiertotalousohjeet. Rakennukselle haetaan korkeinta...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Telian tutkimus: Suurin osa suomalaisista ei mieti digipalveluiden ympäristövaikutuksia – kierrätys ja ekoluokitus kiinnostavat

...ilmastovaikutuksista ja päästöjen vähentämisestä keskustelevat Telian yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen, liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Pilvi Torsti, Sitran kiertotalousasiantuntija Lotta Toivonen ja #IlmastoOtsikoihin-kampanjan perustaja Elsa Kivinen. Telian kierrätyskontin puhelinpalautusautomaattiin voi tuoda kierrätykseen...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Euroopan jälleenrakentamiseen tarvitaan 5G-verkkoja

...oikeudellinen kehys. EU:n lähestymistapa tähtää lisäämään tekoälyyn liittyvää huippuosaamista niin, että tekoälyjärjestelmiä hyödynnettäisiin läpinäkyvästi ja älykkäästi eri toimialoilla. EU tavoittelee ilmastoneutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä esimerkiksi hiilineutraalien kiertotalousratkaisujen avulla. 5G-verkkojen yleistyessä...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston Agenda 2030 -selonteosta

FiComin keskeiset viestit Digitalisaation tuomat hyödyt ja mahdollisuudet ovat jääneet Agenda 2030 -toimintaohjelmassa hämmästyttävän vähälle huomiolle. Ohjelman seurannassa tätä kehitystä pitäisi arvioida ja nostaa esiin. Vihreä siirtymä ja digitalisaatio tukevat...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategiasta

...hankintojen ilmasto- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisen, mutta käytännön prosessi jättää ne valitettavan usein huomioimatta. Hankintaprosessiin on luotava käytäntö, jolla ympäristövastuu tulee huomioiduksi. Tavoite: Kestävät materiaalivirrat ja kiertotalous Julkisen hallinnon digitaalisten...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sitran Mari Pantsar: Digitalisaatio keskeinen päästövähennyksien mahdollistaja

...ja tällä voi olla negatiivisia sivuvaikutuksia (ns. rebound-vaikutus), jotka on huomioitava. Pitäisi pystyä arvioimaan nykyistä paremmin mitkä digitaaliset ratkaisut auttavat ilmastonmuutoksen torjunnassa ja mitkä taas toimivat päinvastoin.Miten digitalisaatio ja kiertotalous...

Ajankohtaista

Uutiset