Eric Gaudillat: 5G Euroopassa

...alalla sekä edistämällä 5G:tä että valmistautumalla 6G-teknologian varhaiseen käyttöönottoon. 2. EU-alueella koronakriisin jälkeen jaetun elpymis- ja palautumistuen ehtojen mukaan 20 % investointi- ja uudistuskokonaisuuksista täytyi liittyä digitalisaatioon. Mukana on ollut...

Uutiset

FiComin lausunto henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevista säädös- ja muista ehdotuksista

...organisaatioille arvioitiin aiheutuvan uudistuksesta 27–280 miljoonan euron kustannukset. Julkista digitalisaatiota voi edistää ja koronakriisin esille tuomaa digitaalista korjausvelkaa maksaa paljon tuloksekkaammin muilla, kustannustehokkaammilla toimilla kuin uusimuotoisen yksilöintitunnuksen luomisella. Ratkaisujen löytäminen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Elisa Viihde panostaa kotimaiseen draamaan: 80- ja 90-lukujen vaihteen pankkikriisistä tv-sarja

...Moskito Televisionin vastaavan tuottajan Mari Kinnusen kommentti: – 90-luvun lama oli kokemus, joka muutti koko kansakunnan psyykettä. Ajanjaksossa on myös samoja piirteitä kuin nykyisessä koronakriisissä, ja kuten kaikissa suurissa kriiseissä, hallitun...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Euroopan jälleenrakentamiseen tarvitaan 5G-verkkoja

Viimeistään koronakriisi on osoittanut digitaalisuuden merkityksen maailmassa. Pandemian jälkeisen Euroopan ekologiseen jälleenrakentamiseen tarvitaan turvallinen ja kattava digitaalinen infrastruktuuri.  5G-verkkoteknologian tukeminen on EU:n elvytyspaketin kulmakiviä. Kuitua ja 5G:tä pyritään edistämään Euroopan...

Ajankohtaista

Uutiset

Nämä olivat kovimmat datapiikit vuonna 2020 – asiantuntija ennakoi tulevat huippupäivät ja kuinka suomalaisten vapaa-aika on muuttumassa

...välityksellä. Sekin kuormittaa verkkoa pelien latausten lisäksi. Uskaltaisin väittää, että monessa kodissa nämä ovat syitä, joiden takia verkon pätkiminen ja yhteysnopeudet havaitaan ensimmäisenä.”, Haikonen toteaa. Myös koronakriisi näkyi datankäytön kehityksessä...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Vuosi sitten puheluissa nähtiin hurja 117 % piikki – DNA:n data paljastaa, miten koronavuosi on muuttanut suomalaisten mobiili- ja digielämää

Viime vuoden maaliskuussa alkoi käydä selväksi, että iso muutos arkeen on tulossa. Perinteisten puheluiden määrä kasvoi koronakriisin alkaessa merkittävästi ja kääntyi vuosia jatkuneen laskun jälkeen nousuun. Erityinen piikki tuli hallituksen...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Osaaminen on edelläkävijyytemme perusta

...rahoituksen. Koronakriisin myötä tarve on entisestään kasvanut. Työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen Suomessa opiskelevien ja tutkinnon suorittaneiden jäämistä maahan on helpotettava sujuvoittamalla lupakäytäntöjä. Kun kotimainen työvoima ei kykene vastaamaan digiosaajien tarpeeseen, tarvitsemme...

Ajankohtaista

Uutiset

Ministeri Haatainen: Kansainvälisten osaajien maahantuloa sujuvoitettava

...houkutellaan Suomeen töihin, työlupaprosesseja nopeutetaan ja Suomea työntekopaikkana markkinoidaan kansainvälisesti, kertoo työministeri Tuula Haatainen. Millainen merkitys digialalla on koronakriisissä ja siitä toipumisessamme? Työministeri Tuula Haatainen (Kuva: Markku Lempinen) Digitalisaatio vaikuttaa...

Ajankohtaista

Uutiset

Avointa vuoropuhelua FiCom Forum -aamussa: Digitalisaatiolla vauhtia Suomen elpymiseen ja kestävään kasvuun

...on ollut valtavasti etua siinä, että olemme selvinneet koronapandemiasta kohtuullisesti. Tekninen valmius ja suomalaisten kyvykkyys uudenlaiseen toimintaan mahdollistivat sen, että meillä Teams-loikka tapahtui hetkessä. Myös Suomen talous on pärjännyt koronakriisissä...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitaalisten sisältöjen käyttö kasvoi

...ja oli yhteensä 3 tuntia 37 minuuttia. Television katseluun käytetty aika Suomessa Koronakriisi lisäsi katseluun käytettyä aikaa. Ennen sitä (1.1. – 8.3.2020) kokonaiskatselu väheni kolme prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kevään...

Ajankohtaista

Uutiset

Korona-aika muuttaa liikkumista pysyvästi – Telia ja Ramboll yhteistyöhön mobiiliverkkodatan hyödyntämisessä liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa

...väkijoukkojen liikkumisesta eri tarpeisiin. Koronakriisi on osoittanut nopean ja luotettavan datan tärkeyden tiedolla johtamisen tukena”, sanoo Telian analytiikkatoiminnan johtaja Tapio Levä. “Liikkumisaineistot mahdollistavat ajantasaisen reagoinnin yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten havainnointiin ja...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Digiala ja viestintäverkot kiinnostavat

...koskeva tiedote sekä puhelinten kierrätykseen liittyvä juttu. Blogeista eniten lukukertoja saivat tekoälyyn ja viestintäverkkojen rakentamiseen liittyneet blogitekstit sekä – ei kovin yllättäen – koronakriisin mukanaan tuomia toimintatapojen muutoksia suomalaisen digialan...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT-alan näkymät vuonna 2021: Aktiivisuus ja ennakkoluulottomuus palkitaan digitalisaation kiihtyessä

Suomi pärjää kansakuntana kansainvälisessä kilpailussa vain osaamisella ja aktiivisella uuden teknologian sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisellä. Lähtökohdat myös tulevalle menestykselle ovat onneksi hyvät. Suomi on jo vuosikausia kuulunut kärkikastiin esimerkiksi Euroopan...

Ajankohtaista

Blogi

”Tulossa kaikkien aikojen datajoulu” – Netinkäyttö jouluna poikkeaa suuresti tavallisesta, ja tänä vuonna koronatilanne sekoittaa pakkaa entisestään

...muuttumassa”, Virtanen toteaa. Tulossa kaikkien aikojen datajoulu Virtanen arvioi olevan selvää, että tämän vuoden joulu poikkeaa aiemmista. Syynä on erityisesti koronakriisistä johtuvat etäsuositukset, mutta myös muut asiat vaikuttavat. Hän uskoo...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

MustRead: Rokoteuutisten varjoon jäi digiloikka, josta ei ole paluuta

...ennalleen myöskään koronakriisin jälkeen.  Ihmisten tarpeet eivät muutu   Muutokset käyttäytymisessä eivät tietenkään rajoitu vain työhön ja opiskeluun. Yhdysvalloissa erilaisten treffisovellusten käyttö oli syyskuuhun 2020 mennessä kasvanut lähes viidenneksellä edellisvuoteen...

Ajankohtaista

Uutiset

Pienyrittäjät edelleen vaikeuksissa – aloite tähtää koko Suomen kulutustottumusten muuttamiseen

Suurin osa Suomen pienyrittäjistä kärsii yhä myynnin vähenemisestä koronakriisin takia. Telia osoittaa tukensa yrittäjille aloitteella, jossa kannustetaan ostamaan pienyrittäjien tuotteita ja palveluita ainakin yhtenä päivänä viikossa. Suomen Yrittäjien elokuussa toteuttaman...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Korona kiihdytti Tampereen digikehitystä

...sektorin työntekijät ovat koronakriisissä venyneet uskomattomiin työsuorituksiin, ja siitä meidän jokaisen on syytä heitä kiittää. He tekevät työnsä ammattitaidolla vaikeissa olosuhteissa ja paineen alla. Onko monipaikkaisuuden edistäminen järkevää – ja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

...poistamalla lainsäädäntöesteitä sekä turvaamalla sähköinen tunnistautuminen kaikille. Suomessa on tällä hetkellä käynnissä kaksi valtiovarainministeriön hanketta, jotka molemmat koskevat kansalaisten tunnistamista sähköisissä palveluissa. Kumpikaan hanke ei – varsinkaan nykyisessä koronakriisin aiheuttamassa...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suuri osa DNA:n henkilöstöstä jatkaa etätöissä koko vuoden – paluu toimipisteisiin tehdään varovaisesti ja asteittain

...Luottamukseen perustuvan mallin toimivuus päästiin jälleen toteamaan koronakriisin myötä. ”Vaikka toimintamallimme oli jo aiemmin mutkaton, emme mekään palaa enää siihen normaaliin, jossa elimme ennen koronakriisiä. On luultavaa, että etätöiden määrä...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Koronaviruksen digitaalinen jäljittäminen Suomessa

Euroopan komissio antoi 8.4.2020 oman suosituksensa unionin yhteisestä työkalupakista, jossa keskitytään erityisesti mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön.  Komissio ja jäsenvaltiot valmistelivat tämän perusteella yhteisesti sovittuja käytännön ohjeita tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien mobiilisovellusten kehittämiseen...

Ajankohtaista

Uutiset