Mentorointi ottaa ja antaa – pakolaisille ja maahanmuuttaneille se voi avata ovet suomalaiseen työelämään

...on tähän mennessä osallistunut 76 henkilöä, joista noin 60 prosenttia on löytänyt töitä pian mentorointiohjelman jälkeen,” kertoo Startup Refugeesin koulutuspäällikkö Arkan Aal-Owayef. Mentorointiohjelma on osa Telian ja Tietoevryn vastuullisuustyötä. Yhteistyöstä...

Jäsenistön tiedotteet

EU:n tarjottava tekoälylle suotuisa toimintaympäristö

...niin koulutusjärjestelmän kehittämisessä (s. 79), koulutustarjonnassa (s. 114) kuin Natossa profiloitumisessa (s. 161). Tekoälyratkaisujen kaltaisten uusien teknologioiden tehokas hyödyntäminen luo uutta liiketoimintaa, tukee yritysten kilpailukykyä ja helpottaa osaltaan työvoimapulaa. (s....

Uutiset

Suomen kyberuhkataso pysynyt kohonneena

...ja suojaamisessa, häiriötapauksista raportoinnin vastuujaossa ja vapaaehtoisten tukemisessa kyberkriisien hallinnassa. Suomen vahvimpia osa-alueita ovat sähköinen tunnistautuminen ja henkilötietojen suojaus, turvallisuusviranomaisten toiminta, kyberturvallisuuspolitiikka ja sen kehittäminen sekä kyberturvallisuusosaaminen ja -koulutus. Lähde:...

Uutiset

Avoimia kyberturvallisuuskoulutuksia

...teemoihin paneutuvista koulutusohjelmista. Otamme mielellämme vastaan lisäyksiä ja päivityksiä listaan! Voit lähettää niitä osoitteeseen info@ficom.fi. FiTech verkkoyliopisto Tekniikan alan verkostoyliopisto FITechin sivuille on koostettu maksuttomia yliopistokursseja kaikista suomalaisista tekniikan alan...

Onko puolueilla digitavoitteita?

...Lisätään merkittävästi käänteisten kilpailutusten, innovatiivisten hankintojen, kumppanuusmallien sekä allianssien käyttöä julkishallinnon ICT-hankinnoissa. Huolehditaan, että julkisissa hankinnoissa noudatettavat ehdot tukevat myös ICT-alan vientiä ja kasvua. Tarjotaan koulutusta hankintoja tekeville viranhaltijoille.” Keskusta...

Uutiset

FiComin lausunto valtionhallinnon pilvipalvelulinjauksista

...voitaisiin käynnistää pilvipalvelujen hyödyntämisen edistämiseksi? FiCom ehdottaa lisäksi valtionhallinnon työntekijöiden kouluttamista. Koulutusmateriaaleja on jo valmiiksi tarjolla runsaasti, mutta lisäksi on tärkeää käydä vuoropuhelua pilvipalveluntarjoajien kanssa, jotta teknologian kehitys ja sen...

Lausunnot

Kyberturvallisuus on liiketoiminnan mahdollistaja

...on laaja, horisontaalinen, ala ja vaatii laajaa koulutusta. Kyberturvan koulutukseen tulee sisällyttää laajasti opintoja eri teknologia-alueilta. Kokemukseni mukaan tarve olisi jopa laajempi kuin mitä opetetaan yksittäisten teknologia-alueiden koulutusohjelmissa. Käytännössä ainoa...

Uutiset

Digiala ja viestintäverkot kiinnostivat vuonna 2022

...kuin koko yhteiskunnallekin – menestys lähtee osaavasta henkilöstöstä Anssi Kärkkäinen/Cinia: Sähköisen viestinnän suojaus ja salaus tarvitsevat strategiaa Mielenkiintoisimmat tilastotiedot TOP3 Kuluttajien verkkokauppa ICT-alan työlliset ja koulutus Laajakaistaliittymien saatavuus TOP3 FiCom-uutiskirjeet...

Uutiset

Euroopan tutkimus- ja koulutusyhteisö valmistautuu osallistumaan Far North Fiber -merikaapelihankkeeseen

...ja koulutusyhteisöjen omistuksessa ja hallinnassa. Omistajuus edistää myös yhteyksien turvaamista aikana, jolloin kyky siirtää suuria tietokokonaisuuksia ja suorittaa etäopetusta ja konferensseja on ehdottoman välttämätöntä. Koko Euroopan tutkimus- ja koulutusyhteisön käyttäjät...

Jäsenistön tiedotteet

Arjen digiturvallisuus

...tietoa tai koulutusta vastaajat olivat saaneet tekoälyn turvalliseen käyttöön, digipalvelun tai -laitteen häiriön ratkaisemiseen sekä tietoturvapoikkeamissa toimimiseen ja niistä ilmoittamiseen liittyen. Ikäryhmien välillä vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja, lukuun ottamatta...

Kyberturvallisuus

Hei, sinä digiosaaja – Suomi tarvitsee sinua!

...20 000 työntekijää lisää. Tällä hetkellä ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuu alle 5000 osaajaa vuosittain. Yhtälö on kestämätön. Ratkaisuista on kuitenkin yhteinen näkemys: tarvitaan lisää koulutuspaikkoja ja opiskelijoita, muuntokoulutusta, elinikäistä oppimista...

Uutiset

Tulevaisuuden tekijät

...henkilöä ja tälläkin hetkellä avoimia paikkoja on yli 20. Johtavana toimijana 5G-teknologiassa tunnistamme jatkuvan tarpeen uusien osaajien löytämisessä, mutta myös työelämässä olevien kannustamisessa elinikäiseen oppimiseen. ICT-alan houkuttelevuuden lisääminen, koulutuspaikkojen määrä...

Uutiset

Heikot matemaattiset taidot uhkaavat Suomen menestystä

Matemaattisen osaamisen yli vuosikymmenen jatkunut heikkeneminen on johtanut osaajapulaan Suomessa. Myös matemaattis-luonnontieteellisten alojen vetovoima on kriisissä, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie. Mari-Leena Talvitie, kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mitä elämämme olisi...

Uutiset

Osaajapula on kriittinen niin yrityksille, julkishallinnolle kuin koko yhteiskunnallekin – menestys lähtee osaavasta henkilöstöstä

...onkin viime vuosina nähty kova kilpailu huippuosaajista. Onneksi osaamista voidaan kehittää usealla eri tavalla, joista tärkeimpinä ovat alan peruskoulutus, muuntokoulutus sekä työn ohessa tehtävä koulutus ja oppiminen. Mikrotutkinnot tuovat uusia...

Blogi

ICT-opintojen hakijamäärät kasvaneet, alan valmistumisaste keskivertoa matalampi

...ry arvioi, että uusilta ICT-alan osaajilta vaaditaan aiempaa korkeampaa koulutusta – korkeakoulutettujen osuus uusien osaajien tarpeesta on noin 80 %. Tarkemmin osaajatarpeen koulutusjakaumaa on eritelty alla olevassa graafissa. Teknologiateollisuuden arvio...

Uutiset

Töitä tarjolla kyber- ja data-analytiikkaosaajille

...tarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla, ja työperäistä maahanmuuttoa täytyy sujuvoittaa. Kun kysyimme jäsenyhtiöiltämme, mitkä asiat ne näkevät tärkeimmiksi digialan osaajien saatavuuden varmistamisen kannalta, nousi yritysten ja oppilaitosten yhteistyö selvästi ykköseksi. Myös koulutusta...

Uutiset

Startup Refugees käynnistää mentorointiohjelman Telian ja Tietoevryn kanssa

...työnhakuun ja tärkeiden verkostojen rakentamiseen. Ohjelmaan on tähän mennessä osallistunut 51 maahanmuuttajaa ja pakolaista, joista ainakin 29 on löytänyt töitä pian mentorointiohjelman jälkeen,” kertoo Startup Refugeesin koulutuspäällikkö Arkan Aal-Owayef. Mentorointiohjelma...

Jäsenistön tiedotteet

Suomi kärkisijalla EU:n digitalisaatiovertailussa

...työntekijöistä 7,4 %, huomattavasti jäsenmaiden keskiarvoa enemmän. Kaikista valmistuneista Suomessa ICT-alan opinnoista valmistuu 7,5 %, mikä on lähes kaksinkertainen määrä jäsenmaiden keskiarvoon verrattuna. Yrityksistä 38 % tarjoaa työntekijöilleen koulutusta tieto-...

Uutiset

Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

...kutakin arvioidaan kolmen mittariston avulla: Informaatioyhteiskunta: peruskoulutus, yleissivistys ja osaaminen sekä tieteellisteknologinen oppiminen Tietoyhteiskunta: t&k investoinnit, tieto- ja viestintäteknologia, sekä uuden tiedon soveltaminen Tietämysyhteiskunta: tiedon ymmärtäminen ja hallinta, yrittäjyys ja...

Digitalisaation hyödyntäminen

Telia palkkaa 101 uutta IT-alan asiantuntijaa ja uudelleenkouluttaa tuhansia työntekijöitä

...sisäisen koulutusohjelman 2 000 työntekijän kouluttamiseksi AWS- ja pilviteknologioihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Ohjelma kiihdyttää Telian muutosmatkaa ja Cloud First -strategian käyttöönottoa jokaisessa toimintamaassa. Tämän lisäksi Telia järjestää tänä vuonna...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet