Digiala ja viestintäverkot kiinnostivat vuonna 2022

...kuin koko yhteiskunnallekin – menestys lähtee osaavasta henkilöstöstä Anssi Kärkkäinen/Cinia: Sähköisen viestinnän suojaus ja salaus tarvitsevat strategiaa Mielenkiintoisimmat tilastotiedot TOP3 Kuluttajien verkkokauppa ICT-alan työlliset ja koulutus Laajakaistaliittymien saatavuus TOP3 FiCom-uutiskirjeet...

Uutiset

Euroopan tutkimus- ja koulutusyhteisö valmistautuu osallistumaan Far North Fiber -merikaapelihankkeeseen

...ja koulutusyhteisöjen omistuksessa ja hallinnassa. Omistajuus edistää myös yhteyksien turvaamista aikana, jolloin kyky siirtää suuria tietokokonaisuuksia ja suorittaa etäopetusta ja konferensseja on ehdottoman välttämätöntä. Koko Euroopan tutkimus- ja koulutusyhteisön käyttäjät...

Jäsenistön tiedotteet

Hei, sinä digiosaaja – Suomi tarvitsee sinua!

...20 000 työntekijää lisää. Tällä hetkellä ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuu alle 5000 osaajaa vuosittain. Yhtälö on kestämätön. Ratkaisuista on kuitenkin yhteinen näkemys: tarvitaan lisää koulutuspaikkoja ja opiskelijoita, muuntokoulutusta, elinikäistä oppimista...

Uutiset

Tulevaisuuden tekijät

...henkilöä ja tälläkin hetkellä avoimia paikkoja on yli 20. Johtavana toimijana 5G-teknologiassa tunnistamme jatkuvan tarpeen uusien osaajien löytämisessä, mutta myös työelämässä olevien kannustamisessa elinikäiseen oppimiseen. ICT-alan houkuttelevuuden lisääminen, koulutuspaikkojen määrä...

Uutiset

Heikot matemaattiset taidot uhkaavat Suomen menestystä

Matemaattisen osaamisen yli vuosikymmenen jatkunut heikkeneminen on johtanut osaajapulaan Suomessa. Myös matemaattis-luonnontieteellisten alojen vetovoima on kriisissä, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie. Mari-Leena Talvitie, kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mitä elämämme olisi...

Uutiset

Osaajapula on kriittinen niin yrityksille, julkishallinnolle kuin koko yhteiskunnallekin – menestys lähtee osaavasta henkilöstöstä

...onkin viime vuosina nähty kova kilpailu huippuosaajista. Onneksi osaamista voidaan kehittää usealla eri tavalla, joista tärkeimpinä ovat alan peruskoulutus, muuntokoulutus sekä työn ohessa tehtävä koulutus ja oppiminen. Mikrotutkinnot tuovat uusia...

Blogi

ICT-opintojen hakijamäärät kasvaneet, alan valmistumisaste keskivertoa matalampi

...ry arvioi, että uusilta ICT-alan osaajilta vaaditaan aiempaa korkeampaa koulutusta – korkeakoulutettujen osuus uusien osaajien tarpeesta on noin 80 %. Tarkemmin osaajatarpeen koulutusjakaumaa on eritelty alla olevassa graafissa. Teknologiateollisuuden arvio...

Uutiset

Töitä tarjolla kyber- ja data-analytiikkaosaajille

...tarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla, ja työperäistä maahanmuuttoa täytyy sujuvoittaa. Kun kysyimme jäsenyhtiöiltämme, mitkä asiat ne näkevät tärkeimmiksi digialan osaajien saatavuuden varmistamisen kannalta, nousi yritysten ja oppilaitosten yhteistyö selvästi ykköseksi. Myös koulutusta...

Uutiset

Startup Refugees käynnistää mentorointiohjelman Telian ja Tietoevryn kanssa

...työnhakuun ja tärkeiden verkostojen rakentamiseen. Ohjelmaan on tähän mennessä osallistunut 51 maahanmuuttajaa ja pakolaista, joista ainakin 29 on löytänyt töitä pian mentorointiohjelman jälkeen,” kertoo Startup Refugeesin koulutuspäällikkö Arkan Aal-Owayef. Mentorointiohjelma...

Jäsenistön tiedotteet

Suomi kärkisijalla EU:n digitalisaatiovertailussa

...työntekijöistä 7,4 %, huomattavasti jäsenmaiden keskiarvoa enemmän. Kaikista valmistuneista Suomessa ICT-alan opinnoista valmistuu 7,5 %, mikä on lähes kaksinkertainen määrä jäsenmaiden keskiarvoon verrattuna. Yrityksistä 38 % tarjoaa työntekijöilleen koulutusta tieto-...

Uutiset

Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

...kutakin arvioidaan kolmen mittariston avulla: Informaatioyhteiskunta: peruskoulutus, yleissivistys ja osaaminen sekä tieteellisteknologinen oppiminen Tietoyhteiskunta: t&k investoinnit, tieto- ja viestintäteknologia, sekä uuden tiedon soveltaminen Tietämysyhteiskunta: tiedon ymmärtäminen ja hallinta, yrittäjyys ja...

Digitalisaation hyödyntäminen

Telia palkkaa 101 uutta IT-alan asiantuntijaa ja uudelleenkouluttaa tuhansia työntekijöitä

...sisäisen koulutusohjelman 2 000 työntekijän kouluttamiseksi AWS- ja pilviteknologioihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Ohjelma kiihdyttää Telian muutosmatkaa ja Cloud First -strategian käyttöönottoa jokaisessa toimintamaassa. Tämän lisäksi Telia järjestää tänä vuonna...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

ICT-alan työlliset ja koulutus

...vaaditaan aiempaa korkeampaa koulutusta – korkeakoulutettujen osuus uusien osaajien tarpeesta on noin 80 %. Tarkemmin osaajatarpeen koulutusjakaumaa on eritelty alla olevassa graafissa. Teknologiateollisuuden arvio alalle tulevien osaajien koulutustarpeesta Graafin lähde:...

ICT-alan tunnuslukuja

Suomi tarjoaa kybertaitojen koulutuspaketin kaikille EU-maille

...– Totta kai meilläkin on tavoitteet korkealla, ja toivomme kyberturvallisuuden kansalaistaitojen koulutuspaketista menestystä ihan koko Euroopassa, sanoo Limnéll. – Tavoitteena on tosiaan saada koko EU-alueen kyberkoulutus ja -osaaminen samalle viivalle,...

Ajankohtaista

Uutiset

Cinia ja Far North Digital rakentavat arktisen merikaapelin

...koulutusmahdollisuuksia ja pääsyä terveydenhoidon palveluihin. Se tarjoaa myös tiedeyhteisölle mahdollisuuden tehdä uudenlaista tutkimusta ilmastonmuutoksesta”, sanoo Far North Digitalin teknologiajohtaja Guy Houser. Aasiassa kaapelijärjestelmien rantautumispiste on Japanissa. “Arktinen yhteys Japanin ja...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Elisalla merkittävän kokoinen kulttuurijalanjälki

...ovat merkittävä työllistäjä ja että tuotannoissa on törmätty jo työvoimapulaan. On tärkeää, että ala pysyy edelleen houkuttelevana ja että koulutuspanostuksilla voidaan ohjata uusia tekijöitä alalle. Luova talous tuottaa kestävää kasvua...

Ajankohtaista

Uutiset

Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

...valiokunnista teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE), oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI), kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) ovat saaneet valmiiksi omat näkemyksensä digipalvelusäädöksestä. Parlamentin vastuuvaliokuntana...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...toiminnan perusta. Euroopan parlamentin valiokunnista teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE), oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI), kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) ovat saaneet valmiiksi omat...

Ajankohtaista

Lausunnot

Yrityksen tietoturvassa näkökulmat vaihtelevat mutta tavoite yhdistää

...koulutusten ja käytänteiden kautta. Tietoturvasta viestittäessä on entistä tärkeämpää myös perustella toimintaohjeisiin liittyvät taustat. Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa oppimaan ja havainnoimaan valveutuneemmin ympäristöä. Kannustan jokaista, joka miettii, että kiinnostaako tietoturva omaa...

Ajankohtaista

Blogi

Eri hallinnonalojen yhteistyö kyberturvallisuudessa liian vähäistä

...Suomen koulutusjärjestelmä, medialukutaito ja lähdekriittisyys ovat keskeisiä tekijöitä, jotka lisäävät yhteiskunnan vastustuskykyä informaatiovaikuttamiselle. Kansainvälisesti katsottuna demokratiakehityksen edistäminen on tärkeää. Myös EU-tason ja kansainvälisten toimien merkitys korostuu. Tärkeää EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän...

Ajankohtaista

Uutiset