Valmet vauhdittaa tuotannon digitalisaatiota Telian privaattiverkon avulla

...sanoo Valmetin IT Infrastructure and End User Computing -kokonaisuudesta vastaava johtaja Matias Majaharju. Privaattiverkko on itsenäisesti toimiva, julkisesta matkapuhelinverkosta erillinen mobiiliverkko. Omassa verkkoympäristössä asiakkaan kriittinen tietoliikenne on täysin turvattu, ja...

Jäsenistön tiedotteet

Kyberturvallisuus on liiketoiminnan mahdollistaja

...Kyberturvallisuutta ei enää pidetä kulueränä vaan toiminnan, kuten liiketoiminnan, jatkuvuuden mahdollistajana. Kriittisestä infrastruktuurista puhutaan paljon. Miten se pitäisi määritellä? Euroopan komission vuodelta 2008 olevan määritelmän mukaan kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan omaisuutta,...

Uutiset

FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...kaikki kriittinen infratieto yhteen valtiolliseen datapankkiin on arvioitava uudelleen. Kyberturvallisuuden merkityksen korostuminen Selonteossa todetaan, että tarve ymmärtää kyberturvallisuuden merkitys kaikilla tasoilla on voimakkaasti kasvanut. Keskusjohtoisuus ei ratkaise kaikkea, vaan yritysten...

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...yksityisen sektorin toimijaa (s. 10). Sääntelyssä ei ole kokonaisuuden kannalta huomattavia muutostarpeita, muutamia jäljempänä esitettyjä teleyrityksille merkittäviä asioita lukuun ottamatta. FiCom viittaa selonteon ehdotukseen, jossa määriteltäisiin kansallinen kriittinen infrastruktuuri ja...

Lausunnot

FiComin lausunto VN:n asetusluonnoksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

...§ Kriittiset sähkönkäyttöpaikat Kriittiset infrastruktuurit ja palvelut ovat monessa suhteessa keskinäisriippuvaisia toisistaan; esimerkiksi sähkö- ja vesi- ja viemäriverkot eivät toimi ilman viestintäverkkoja. Viestintäverkot ovat kriittistä infrastruktuuria ja viestintäpalvelut kriittisiä palveluita....

Lausunnot

Merikaapelit – rajansa avoimuudellakin

...ovat herättäneet huolen siitä, voisiko samoin käydä myös meressä sijaitseville tietoliikennekaapeleille. Kansallinen turvallisuus ja kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat aina olleet merkityksellisiä, kun merikaapeliverkkoja on kehitetty ja rakennettu. Yhdenkin merikaapelin kriittinen...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta

...Kriittinen infra rajauksineen on yksi haaste. Toisaalta myös valtioneuvoston tulevat periaatteet liittyen kriittisen infrastruktuurin omistukseen pitää olla läpinäkyvästi perusteltuja ja ymmärrettäviä. Samalla tavalla huoltovarmuuteen liittyvät perustelut pitää avoimesti kertoa myös...

Lausunnot

Miten verkkoyhteydet on suojattu vaikuttamisyrityksiltä? Toimia teknisen kyvykkyyden säilyttämiseksi poikkeustilanteissa on useita

...kahdella toisistaan riippumattomalla ja täysin DNA:n omistuksessa olevalla merikaapelilla (DNA Seaway). DNA vastaa myös kaapeleiden kunnosta ja ylläpidosta. ”Jo yhden merikaapelin kriittinen vikaantuminen on varsin epätodennäköistä, mutta kahdella toisistaan riippumattomalla...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...tukemaan sähköisen viestinnän salaus- ja suojausmenetelmien käytön kehittymistä. Kriittinen infra on suojattava Kriittisen infran tietojen avoin jakaminen on arvioitava uudelleen. Kriittisten infratietojen keskittäminen samanmuotoisena yhteen pisteeseen, tietojen jatkuva siirtely ja...

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...Sääntelyssä ei ole kokonaisuuden kannalta huomattavia muutostarpeita, muutamia jäljempänä esitettyjä teleyrityksille merkittäviä asioita lukuun ottamatta. FiCom viittaa selonteon ehdotukseen, jossa määriteltäisiin kansallinen kriittinen infrastruktuuri ja sitä koskevan lainsäädännön muutostarpeet (s....

Ajankohtaista

Lausunnot

Uusi laajakaistainen Virve-palvelu rakentuu tehostamaan turvallisuustoimijoiden yhteistyötä

...Tetra-teknologiaan perustuvasta verkosta moderniin mobiilipalveluun. Elisan mobiiliverkkoa laajennetaan vastaamaan Virve-palvelun vaatimuksia, esimerkiksi maantieteellistä kattavuutta parantamalla vuoden 2024 loppuun mennessä. Liittymien etuoikeustoiminteet nopeuttavat avun saamista paikalle Viranomaisten kriittinen viestintä uudessa Virve-palvelussa...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta

...kuitenkin varmistettava, ettei yritysten ulkopuolelta tapahtuvalla operatiivisella johtamisella vaaranneta olemassa olevia toimintoja. Kun kotimainen työvoima ei kykene vastaamaan ICT-osaajien tarpeeseen, tarvitsemme asiantuntijoita myös ulkomailta. Esimerkiksi Suomen turvallisuus, taloudellinen vakaus, infrastruktuurin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Finnet-ryhmä investoi valokuituyhteyksiin puoli miljardia euroa

...yleistyvät ja kasvavat kiihtyvällä tahdilla. Tietoliikenteen jatkuva kasvu sekä Suomen pitkät välimatkat, vaihteleva maasto ja sääolosuhteet asettavat digitaaliselle infrastruktuurille korkeat vaatimukset. – Jokaiseen asuin- ja yrityskiinteistöön sijainnista riippumatta tarvitaan nopea...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet