Viestintäverkkojen rakentaminen ja kyberturvallisuus

...todella huolestuttavaa, vaikka se perustuisi direktiiviin. Verkkojen kriittiset osat ja Open Radio Access Network (O-RAN) Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksen yhteydessä säädettiin uusi pykälä, joka koskee viestintäverkon kriittisissä osissa käytettäviä laitteita....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

...perustelumuistiossa todetaan 2G- ja 3G-tekniikoiden osalta, että teleyritykset pystyvät määrittämään viestintäverkon kriittiset osat riittävän selvästi määräykseen sisältyvän eri verkoille yhteisten kriittisten osien määrittelyn ja SVPL 244 a §:n yleislausekkeen perusteella....

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

...tässä tilanteessa toimivin ratkaisu. Teleyritysten kannalta olisi luonnollisesti ollut selkeintä, jos viestintäverkon kriittiset osat olisi ollut mahdollista säännellä seikkaperäisesti, koska se lisäisi oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta. Nyt kriittisten verkon osien arviointi...

Ajankohtaista

Lausunnot