Kaapeliradion siirtovelvoite on jo kyberuhka

Kaapeliradion siirtovelvoite marginaalisen kuulijakunnan palvelemiseksi estää laajakaistan kehittämisen. Kaapeliverkkojen laajakaista käyttää radiokanavien kanssa samaa taajuusaluetta, joten vanhentuneen verkkotekniikan ylläpito heikentää myös operaattoreiden kykyä varautua kyberriskeihin. Liikenne- ja viestintäministeriö esitti syyskuussa...

Uutiset

Lainsäädäntö harvoin estää pilvipalveluiden käytön

Monia organisaatioita houkuttaa pilvipalveluiden skaalautuvuus, monipuolisuus ja ketteryys. Sääntelyyn liittyvät uskomukset ja tiukat tulkinnat voivat kuitenkin estää palveluiden käyttöönoton tai jopa asian harkitsemisen. Tosiasiassa suurin osa kotimaisista ja eurooppalaisista säädöksistä...

Uutiset

Viranomaisten tietojenvaihtoa ja toimivaltuuksia kehitetään lähivuosina

Erilaisiin kyber- ja tietoturvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin pyritään varautumaan yhä paremmin. Lukuisten vireillä olevien hankkeiden tarkoitus on kehittää viranomaisten toimintaedellytyksiä ja keskinäistä tiedonvaihtoa erityisesti vakavissa kyberturvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niitä koskevissa...

Uutiset

Miksi kaikkien toimialojen ja toimijoiden on yhä enemmän huolehdittava kyberpalveluistaan

...2023 alussa ja ne tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä lokakuussa 2024, jonka jälkeen kaikkien kriittisten toimijoiden on niitä noudatettava. Uudistetulla direktiivillä pyritään poistamaan eroja kyberturvallisuusvaatimuksissa ja kyberturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa eri jäsenmaissa....

Blogi

FiComin lausunto Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muutostarpeista

Sisäministeriön rajavartio-osasto on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Esityksessä ehdotetaan salaisia tiedonhankintakeinoja...

Lausunnot

Suomen kyberuhkataso pysynyt kohonneena

...ja kaikille avoimia kyberturvallisuuskursseja löydät täältä. Lähde: Kybersää, Kyberturvallisuuskeskus Haittaohjelmahavainnot vähentyneet vuoden 2021 huipusta Kyberturvallisuuskeskuksen Autoreporter -palvelu on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien. Se kerää eri puolelta internetiä havaintoja, joiden...

Uutiset

Kyberpolitiikan merkitys aivan uudella tasolla

...erilainen kuin neljä vuotta sitten. Marinin hallitusohjelmassa kyberasiat liitettiin vahvasti ei-sotilaallisiin uhkiin. Hallitus uudisti heti alkutöinään kansallisen kyberturvallisuusstrategian. Strategiassa nostettiin esiin kolme kehitettävää asiaa: kansainvälinen yhteistyö, hallinnon kyberkoordinaation kehittäminen ja...

Uutiset

Tilinpäätös: Marinin hallituksen digitoimet

...vielä vaativammaksi, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Hyvä ja luottamuksellinen suhde viranomaisiin on ollut toimiva perusta kriisiajalle. Kyberturvallisuuskeskus on onnistunut luottamuksen rakentamisessa erinomaisesti – asia, joka on syytä pitää mielessä...

Uutiset

Avoimia kyberturvallisuuskoulutuksia

...security (verkkokurssi, 5 op) Tampereen yliopisto Kyberturvallisuus I: perusteet (verkkokurssi, 5 op) Digitaaliset yleistaidot: Kyberturvallisuuden perusteet (monimuoto-opetus, 1 op) Turun ammattikorkeakoulu Kyberturvallisuus, osaajakoulutus (opintokokonaisuus, 30 op) Turun yliopisto Protocol processing...

Turvallisuutemme digimaailmassa vaatii selkeää työnjakoa

...Luottamuksellisia suhteita ei luoda kriisin keskellä, vaan ne ovat rakentuneet vuosien myötä. Kyberturvallisuuskeskus on onnistunut luottamuksen rakentamisessa erinomaisesti. Kyberturvallisuuskeskuksen toimintaedellytysten varmistaminen ja toiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa on mitä...

Uutiset

Yhteistyö on kyberturvan ydin

...Lisää panostuksia varautumiseen Kiristynyt kyberturvallisuustilanne on tiivistänyt eri ministeriöiden välistä koordinointia ja tilannekuvaa. Kyberturvallisuuden parantamiseen on myönnetty lisärahoitusta, ja esimerkiksi valtion kyberturvallisuusjohtajan toimi on vakiinnutettu. Tietoturvan kehittämisen tukea, eli tuttavallisesti...

Uutiset

Kyberturvallisuuden merkitys uudessa turvallisuusympäristössä

...varautuneita erilaisiin turvallisuusuhkiin. Kyber- ja teknologiakysymysten merkitys kasvaa Natossa. Näissä teemoissa Suomeen kohdistuu myös paljon odotuksia. Suurvaltakilpailu ja geopoliittinen vastakkainasettelu näkyvät kyberympäristössä. Vuonna 2022 koettiin suuria kyberturvallisuushäiriöitä tietomurroista kiristysohjelmahyökkäyksiin, joilla...

Uutiset

Zero Trust on tämän päivän turvallisuusstrategia

Vuonna 2020 maailmanlaajuinen pandemia pakotti lähes jokaisen organisaation etätyöhön. Virtuaaliset verkot (VPN) olivat ylikuormitettuja ja digitaalisesta transformaatiosta tuli kriittinen kehityskohde organisaation ja prosessien toimivuuden turvaamiseksi. Viimeistään silloin tapahtui muutos myös...

Blogi

Kyberturvallisuus on liiketoiminnan mahdollistaja

...ihmisiä, ohjata strategista kyberturvallisuusajattelua, vahvistaa kriisinsietokykyä, vähentää liiketoimintariskejä ja mahdollistaa liiketoiminnan jatkuminen, vastustaa kehittyviä kyberuhkia ja havaita disinformaatio. Kyberturvallisuus on siis hyvin laaja käsite. Tätä taustaa vasten tärkein keino kyberturvallisuuden...

Uutiset

FiCom Forum -aamu 28.2.2023

Euroopan turvallisuustilanne järkkyi viime keväänä. Muutos tuntuu myös meillä Suomessa. Entistä epävakaammassa turvallisuusilmastossa tarvitsemme uusia toimintamalleja, jotta voimme varautua uudenlaisiin riskeihin − ja myös ennaltaehkäistä niiden toteutumista. Turvallisuusympäristö murroksessa –...

Uutiset

Puolueiden digitavoitteet – kohti kevään eduskuntavaaleja

...eri teemoista, myös digitalisaatiosta. Tuleviin vaaleihin toistaiseksi vain vihreät on tehnyt yksityiskohtaisemman ohjelman. Myöhemmin keväällä myös ainakin kokoomus julkaisee tarkemman digikehitystä koskevan ohjelmansa. Mitä puolueet linjaavat? Kyberturvallisuus mukana lähes kaikissa...

Uutiset jäsenille

FiComin lausunto digikompassin selonteosta

...digiosaajien tarpeeseen, tarvitsemme asiantuntijoita myös ulkomailta. Osaajien työperäistä maahanmuuttoa pitää lisätä nopeuttamalla lupakäsittelyä ja tehdä se mahdollisimman sujuvaksi. Tavoitteena tulee olla lupaprosessin läpikäyminen päivässä. Digitaalinen infrastruktuuri ja kyberturvallisuus Digikompassin kunniahimoisia...

Lausunnot

FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...velvoitteiden täytäntöönpano ei kuitenkaan riitä – tarvitaan myös kaikkien alan toimijoiden yhteistyötä. Teleyrityksillä on vahvaksi muodostunut luottamus Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntevaan toimintaan, ja yhteistyö Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa on tiivistä ja jatkuvaa. On...

Lausunnot

Julkishallinto luo edellytyksiä – yksityiset yritykset luovat ja tuottavat palvelut

...merkittäviä hyvinvointitappioita yhteiskunnalle. Julkisen sektorin ei siis tule ryhtyä markkinahäiriöitä aiheuttavaksi toimijaksi alueilla, joilla on olemassa tervettä kaupallista toimintaa. Esimerkiksi valtionyhtiön toiminta kilpaillussa tele-, laajakaista-, ohjelmisto- ja kyberturvallisuusmarkkinassa ei ole...

Blogi

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (kyber-PTR)

...haluaisi tehdä ilmoituksen Kyberturvallisuuskeskukselle. Näissä ei-merkittävissä tilanteissa viestinnän välittäjä voi tarvita Kyberturvallisuuskeskuksen tukea havaitsemansa tietoturvaloukkauksen, kuten haittaohjelman, toimintaperiaatteen selvittämiseen, sillä näiden tietojen luovuttaminen Liikenne- ja viestintävirastolle on aiheuttanut haasteita. 5....

Lausunnot