Viestintäverkkojen rakentaminen ja kyberturvallisuus

Suomessa turvallisuus- ja varautumissääntelyllä on pitkät perinteet Viestintäverkot ovat kriittistä infrastruktuuria. Asia nousi vahvasti esille muutama vuosi sitten, kun EU:ssa pohdittiin erityisesti 5G-verkon kyberturvallisuutta. Kaikilla ei silloin ollut tilannekuvaa viestintäverkkojen kansallisen sääntelyn laajuudesta ja syvyydestä eikä täyttä käsitystä siitä, kuinka paljon Suomessa on jo tehty verkkojen turvallisuuden varmistamiseksi. Kansalaisten luottamus viestintäverkkojen tietoturvaan on teleyritysten liiketoiminnan ...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi menestyy hyvin kansainvälisissä kyberturvallisuusvertailuissa

National Cyber Security Index on globaali indeksi, joka kuvaa eri maiden valmiutta ehkäistä kyberuhkia ja selviytyä niistä. NCSI-indeksissä otetaan huomioon 46 eri indikaattoria, jotka mittaavat mm. kyberturvallisuuteen liittyviä politiikkatoimenpiteitä, kyberuhkien analysointia, kyberrikollisuuden torjuntaa ja julkisten palveluiden turvallisuutta. Indeksi päivittyy reaaliajassa sitä mukaan kuin eri maat päivittävät omia tilastojaan. Katso täältä kaikki indikaattorin osa-alueet. Indeksin maksimiarvo ...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinointikeskukseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta. Lailla nimettäisiin Kyberturvallisuuskeskus kansalliseksi koordinointikeskukseksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: Pääviestit: Koordinointikeskukseksi tulee nimetä nimenomaan Kyberturvallisuuskeskus. Telealalla on kykyä ja halua olla mukana ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Paranna kyberturvallisuusosaamistasi – Digipooli tarjoaa koulutusta

Huoltovarmuusorganisaation Digipooli tarjoaa telealan yrityksille maksutonta kyberturvallisuuskoulutusta. Teams-ympäristössä toteutettava koulutus järjestetään tiistaina 11.5.2021 klo 13.00 – 15.00. Luennoitsijana toimii Asko Metsola FiCom ry:stä. Koulutus perustuu Digipoolin ja FiCom ry:n tekemään selvitykseen kyberhäiriötilanteista ja niihin varautumisesta. Selvityksen pohjalta on tehty suositukset sekä kyberturvallisuudestaan huolehtiville yrityksille että IT- ja tietoturvapalveluiden tarjoajille. Koulutuksen tavoitteet ja kohderyhmä Koulutuksen tavoitteena ...

Extranet

Uutiset jäsenille

Kasvava kyberturvallisuusala tarvitsee monipuolisia osaajia

Kyberturvallisuuden merkitys kansalaisten arjessa ja kokonaisten yhteiskuntien toiminnassa on ollut jo pitkään kasvussa. Samoin alan teollisuuden merkitys työllistäjänä ja potentiaalisena vientialana on saanut aiempaa enemmän huomiota. Kyberturvallisuuden kotimainen menestys perustuu vahvasti kovaan osaamiseen ja tutkimukseen sekä yhteistyöhön.   Pula osaajista haastaa globaalia kasvualaa Suomessa toimivan kyberturvallisuusalan järjestön Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry:n jäsenkyselyn ...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomalaisten kyberturvallisuus kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla

“Kohtalaisen hyvän aseman saavuttaminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä niin viranomaisten kuin yksityisen puolen toimijoiden osalta. Erityisesti suomalaisilla teleyrityksillä on ollut tässä keskeinen rooli. Tekemistä on kuitenkin edelleen valtavasti jäljellä”, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki. Mitkä ovat suurimmat viestintä­verkkojen ja -palveluiden kyberuhat Suomessa? Erityisesti erilaiset kiristyshaittaohjelmat ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä suomalaisiin kuntiin kohdistuneiden kyberhyökkäysten takia. Verkkorikolliset käyttävät ...

Ajankohtaista

Uutiset

Kyberturvallisuuskeskus on luottamusyhteiskunnan malliesimerkki

Kansalaisyhteiskunta toimii yhä vahvemmin sähköisten palveluiden ja digitaalisen tiedon varassa. Digitaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa palveluiden kehitystä. Koska palveluiden turvallisuuteen pitää voida luottaa, on kyberturvallisuus avainasemassa digitaalisuuden tehokkaassa hyödyntämisessä. EU:n jäsenvaltioiden yhteistä 5G-riskiarviointia seuraa joulukuussa julkaistava toimenpideohje, jonka tavoitteena on lieventää tunnistettuja kyberturvallisuusriskejä. Yksi keskeisiä kehittämiskohtia Euroopan tasolla on viranomaisyhteistyön parantaminen kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa on ...

Ajankohtaista

Uutiset

DNA lanseeraa ensimmäisenä Suomessa uuden tietoturvapalvelun, joka suojaa kattavasti verkkouhilta

Tietoturvauhat kuten verkkopankkitunnuksia kalastelevat huijaukset ovat tulleet jäädäkseen. Samalla tarve suojautua erilaisilta huijauksilta, identiteettivarkauksilta sekä viruksilta on kasvanut. DNA:n ja F-Securen yhteistyössä toteuttama DNA Digiturva on ensimmäinen palvelu Suomessa, joka suojaa samanaikaisesti niin laitteet, henkilötiedot, salasanat kuin nettiselailunkin. DNA Digiturva on DNA:n ja F-Securen yhteistyössä toteuttama kattava tietoturvapalvelu, joka torjuu tietoturvauhat ja suojaa kaikki käytössä ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen kyberpuolustusta

Digialan näkökulmasta Suomen Nato-jäsenyys on jatkumoa Euroopan unionin yhteiselle, tiivistyvälle kyberpolitiikalle, kirjoittaa FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

Ajankohtaista

Blogi

Sähköisen viestinnän palvelulaki on viestintäverkkojen turvallisuussääntelyn ydin

Kansallinen turvallisuus on laissa huomioitu monessa kohdassa. Siinä esimerkiksi määritellään, millä edellytyksillä matkaviestinverkkojen toimilupia ja radiolupia voidaan myöntää. Melko tuoretta sääntelyä on luku, joka keskittyy pelkästään viranomaisverkon ja viranomaisviestintään liittyvien palvelujen tarjoamiseen. Lisäksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta on oma lakinsa, jolla on liittymäkohtia myös sähköisen viestinnän palvelulakiin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut SVPL:n nojalla puolenkymmentä ...

Ajankohtaista

Uutiset

Nato-jäsenyyden hakemisella ei toistaiseksi vaikutusta viestintäverkkoihin

Suomi jätti Naton jäsenhakemuksensa 18.5.2022. Toistaiseksi tämä ei ole näkynyt lisääntyneinä kyberhyökkäyksinä tai merkittävinä häiriönä viestintäverkoissa. ”Suomen kyberhäiriöiden määrä on ollut kuluvana vuonna normaali tai jopa normaalia matalampi”, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman. Miten Suomen Nato-jäsenyyden hakeminen on vaikuttanut viestintäverkkoihin? Vuoden 2022 aikana Suomen verkkojen tilanne on ollut vakaa ja palvelutaso on ollut normaali. Muuttunut ...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi menestyi kansainvälisessä Naton kyberpuolustusharjoituksessa

Suomen Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutuksen yhteinen osasto voitti keväällä Naton kansainvälisen Locked Shields 22 -kyberpuolustusharjoituksen. Harjoitusta on kuvattu suurimmaksi ja monimutkaisimmaksi koskaan järjestetyistä. Suomi osallistui Naton kyberkeskuksen (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE) huhtikuussa johtamaan kyberpuolustusharjoitukseen myös pohjoismaisessa joukkueessa yhdessä Norjan ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa. Tämä joukkue tuli neljänneksi. Toiseksi sijoittui Liettuan ja Puolan yhteisjoukkue ...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämisessä

Sisäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksesta laiksi toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämiseen liittyen. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Tehtävät soveltuvat esityksessä ehdotetuille viranomaisille, kunhan riittävistä resursseista ja tehtävien vaatimasta asiantuntemuksesta huolehditaan. Erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemien poistamismääräysten arviointiin tulee kiinnittää huomiota. Viranomaisten yksiköitä ...

Ajankohtaista

Lausunnot

Olli-Pekka Kallasvuo Cinian hallitukseen

Cinian yhtiökokous on 11.4.2022 valinnut Olli-Pekka Kallasvuon Cinian hallituksen uudeksi jäseneksi. Kallasvuo tuo hallitukseen pitkän linjan kokemusta ja innostusta.  Olli-Pekka Kallasvuota voidaan hyvällä syyllä luonnehtia suomalaisen yrityselämän raskassarjalaiseksi. Kallasvuo teki pitkän, yli 30 vuotta kestäneen uran Nokiassa. Yhtiön toimitusjohtajana hän toimi vuodet 2006–2010. Tämän jälkeen Kallasvuo on toiminut useiden suomalaisten ja kansanvälisten yhtiöiden hallituksissa. Cinian ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

TIETO22: kyberuhkiin varaudutaan yhdessä

Viranomaisten rooli myös kyberturvallisuudessa on koordinoida asioita eri hallinnonalojen välillä ja luoda yhteinen kyberturvallisuuden tilannekuva. Yrityksillä taas on kyky suojata tietojärjestelmiä ja -infraa kyberhäiriöiltä ja -hyökkäyksiltä. Viestintäverkot ovat kriittistä infrastruktuuria. Kansalaisten luottamus viestintäverkkoihin on teleyritysten liiketoiminnan ydin, ja teleyritykset huolehtivat tarkkaan palveluidensa tietoturvasta sekä varautuvat erilaisiin häiriö- ja vikatilanteisiin. Koronapandemia laittoi viestintäverkot todelliseen testiin. Verkot ...

Ajankohtaista

Uutiset

Elisan osavuosikatsaus Q1 2022

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen keskeiset luvut Liikevaihto kasvoi 30 miljoonaa euroa 511 miljoonaan euroon pääasiassa matkaviestintä- ja digitaalisten palvelujen sekä laitemyynnin kasvun myötä. Matkaviestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia 224 miljoonaan euroon. Käyttökate kasvoi 7 miljoonaa euroa 177 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 9 miljoonaa euroa 111 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 6 miljoonaa euroa 66 miljoonaan ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet