Kaapeliradion siirtovelvoite on jo kyberuhka

Kaapeliradion siirtovelvoite marginaalisen kuulijakunnan palvelemiseksi estää laajakaistan kehittämisen. Kaapeliverkkojen laajakaista käyttää radiokanavien kanssa samaa taajuusaluetta, joten vanhentuneen verkkotekniikan ylläpito heikentää myös operaattoreiden kykyä varautua kyberriskeihin. Liikenne- ja viestintäministeriö esitti syyskuussa...

Uutiset

Miksi kaikkien toimialojen ja toimijoiden on yhä enemmän huolehdittava kyberpalveluistaan

...mahdollisten uhka-tilanteiden sattuessa. Kyberuhkat ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet. Yhä useammat haittaohjelmat ja tietomurrot kohdistuvat erilaisiin organisaatioihin. Siksi kaikkien toimialojen on oltava valmiita puolustautumaan näitä uhkia vastaan. Digitaalinen tieto on arvokasta...

Blogi

Suomen kyberuhkataso pysynyt kohonneena

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kybermaailman uhkataso Suomessa on edelleen normaalia korkeammalla. Haittaohjelmahavainnot ovat vähentyneet, mutta kohdennetut kyberhyökkäykset yleistyneet. Teknisten suojaustoimien lisäksi organisaatioiden koko henkilöstön kyber- ja tietoturvaosaaminen on keskeinen osa uhkien torjumisessa....

Uutiset

Tavoitteena yhteiskuntatasoinen kyberturvallisuuden tilannekuva

...ja vastuullinen digitalisaatio vaatiikin erityistä huomiota kyberturvallisuuteen. Huoltovarmuuskeskuksen selvityksestä käy ilmi, että suomalaisten organisaatioiden kyberkypsyys on keskimäärin hyvällä tasolla. Yhä useampi organisaatio tunnistaa kyberuhkatilanteita, mutta uhkatilanteista saatujen tietojen hyödyntäminen jää...

Uutiset

Digitalisaatiota kehitettävä yli sektorirajojen

...Digitaalisen turvallisuutemme taso on kansainvälisesti vertailuna hyvää, mutta kyberuhka kehittyy jatkuvasti, ja myös turvallisuuden tason tulee koko ajan kehittyä. Digitalisaation hyödyt jäävät julkisessa keskustelussa vähälle huomiolle. Vaikka digitaaliset palvelut eivät...

Uutiset

Eri hallinnonalojen yhteistyö kyberturvallisuudessa liian vähäistä

...käsitykseni mukaan edelleen liian vähäistä. Suomeen tarvittaisiin selkeä kansallinen kyberturvallisuuden strateginen johtamismalli ja -ohjelma. Tämän tulisi tukea kyberturvallisuuden kokonaisvaltaista kehittämistä ja häiriötilanteiden hallintaa. Mitkä ovat kolme merkittävintä kyberuhkaa Suomelle? Strategisesti...

Ajankohtaista

Uutiset

Digialan onnistumiset nostavat kyberturvallisuuden kehitystarvetta

...digiloikka. Digialan onnistumiset myötävaikuttavat siihen, että yhä merkittävimpiä toimitusketjuja rakentuu verkkojen ja IT-järjestelmien varaan. Kuitenkin koronasta seuraavat kyberuhkat ovat kokonaisuudessa vasta tulossa, kun rikolliset oppivat hyödyntämään muuttunutta tilannetta haitallisiin tarkoituksiin....

Ajankohtaista

Uutiset