FiComin lausunto laajakaistatukilaista

...1) Hallitusohjelmassa todetaan laajakaistatuesta seuraavasti: Toteutetaan EU:n ja LVM:n digi-infrastrategian (2018) asettama tavoite vuodelle 2025. Tavoitteen mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus nopeaan laajakaistaan. Laajakaistan investointivelkaa puretaan jatkamalla laajakaistaohjelmaa. Luodaan paremmin ohjattu...

Ajankohtaista

Lausunnot

Laajakaistaliittymien määriä

...yhteensä noin 454 miljoonaa, 34,4 liittymää sataa asukasta kohti. Suomessa kiinteitä laajakaistaliittymiä oli noin 1,85 miljoonaa, 33,6 liittymää sataa asukasta kohti. Kiinteät laajakaistaliittymät OECD-maissa 2015-2021 tiedot taulukkomuodossa Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

...ja lisää loppukäyttäjien vaihtoehtoja valita haluamansa laajakaistatekniikka. Esityksessä laajakaistayhteyden edistyksellisyydellä tarkoitetaan, että yhteys on toimintavarma, ja sen tekniikka riittää pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin. Edistyksellisyyttä arvioidaan tukea myönnettäessä. Tällä hetkellä edistyksellisen laajakaistayhteyden...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto asetusluonnokseen kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa

...entistä parempien yhteyksien saatavuutta haja-asutusalueilla. Esityksen tavoite on kannatettava Laajakaistatukiohjelman jatkamisen yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden toteutumista Suomessa. Tukiohjelman mukaan koko maan kattavaa nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuutta ei voida...

Ajankohtaista

Lausunnot

Laajakaistaliittymien saatavuus

Nopean laajakaistaliittymän määrittelynä on vähintään 30 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus. Nopea kiinteä laajakaistaverkko voidaan toteuttaa esimerkiksi valokuidulla, lyhyellä kupariyhteydellä tai kaapeli-tv-verkon avulla. Kiinteän laajakaistayhteyden saatavuus Suomessa Nopea, vähintään 30 Mbit/s, laajakaistayhteys oli...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Laajakaistaliittymien nopeudet

...Tiedot vuosilta 2015–2021 liitteenä Kiinteiden laajakaistaliittymien yhteysnopeudet Lähes kaikki, 98 % kiinteät laajakaistaliittymät ovat nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Vähintään 100 Mbit/s liittymiä on melkein puolet (49 %) kiinteistä laajakaistaliittymistä. Tiedot...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Laajakaistatukilain uudistus etenee – mitä tuella on saatu?

Valtion budjettiin on varattu ensi vuodelle viisi miljoonaa euroa laajakaistatukea. Tukirahaa voidaan myöntää nopeiden yhteyksien rakentamiseen alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Vertailun vuoksi: teleyritykset investoivat...

Ajankohtaista

Uutiset

Kotitalouksien laajakaistaliittymät

Laajakaistaliittymät suomalaisissa kotitalouksissa EU-maiden kotitalouksien laajakaistaliittymät Maailmanlaajuista tietoa Suomalaisten kotitalouksien laajakaistaliittymät Laajakaistayhteyksien levinneisyys Suomen kotitalouksissa Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Alueittaista tietoa muun muassa laajakaistaliittymien saatavuudesta löytyy Liikenne- ja viestintäviraston MONITORi-palvelusta  Laajakaistaliittymien yhteystapa suomalaisissa...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

Yritysten laajakaistaliittymät

Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa Yritysten laajakaistayhteydet EU-maissa Yritysten laajakaistayhteydet Suomessa Vuodesta 2012 lähtien Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on ollut käytössään laajakaistayhteys, kun huomioidaan sekä kiinteät että mobiilit yhteydet. Yhteyksien nopeudet kuitenkin...

Kiinteä ja mobiili laajakaista

DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto ja matkaviestinverkon sekä kiinteän laajakaistan liittymämäärät kasvoivat

...euroa8,47,878,2Kiinteät yhteydet:Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)– Kiinteät puhelinliittymät2530-1727– Kiinteä laajakaista6155914603– TV 2)250283-12262ARPU 7) neljänneksellä – kiinteä puhe, euroa40,247,2-1544,0ARPU 7) neljänneksellä – kiinteä laajakaista, euroa      16,416,0316,3ARPU 7) neljänneksellä – TV, euroa        7,57,077,5 Tavaramyynti ja...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Laajakaistatukilaki kaipaa remonttia

...on kirjattu, että laaditaan entistä paremmin ohjattu laajakaistatukilaki, joka ottaa huomioon myös taajamien ongelmat. Tukiohjelma on tarkoitus suunnata alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Laajakaistarakentamiseen on...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto laajakaistatukilain HE-luonnoksesta

...perusteella teknologianeutraalin laajakaistatukimallin EU-notifiointi voisi olla hyvinkin mahdollista. On huomioitava, että mobiiliteknologian nopea kehitys tarjoaa jo lähivuosina yhä nopeampia ja laadukkaampia laajakaistayhteyksiä. 5G mahdollistaa lähitulevaisuudessa laadukkaat laajakaistayhteydet myös suurten taajamien...

Ajankohtaista

Lausunnot

DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2021 liiketoimintakatsaus: Käyttökate ja tulos paranivat – DNA nousi kiinteän laajakaistan markkinaykköseksi

...Prepaid-liittymien määrä laski 29 000. Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja TV) kasvoi 3 % ja oli 904 000 (877 000). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 40 000. Toimitusjohtajan katsaus DNA:n liiketoiminta on...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Tilastotietoa ICT-alan sähkökäytöstä ja laajakaistaverkkojen rakentamisesta

...sisältää Tilastokeskuksen toimialaluokat 26: elektroniikkateollisuus, 61: televiestintä, 62: ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta sekä 63: tietopalvelutoiminta. Nopea laajakaista -hankkeen tuella rakennetut valokuituverkot Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena on varmistaa nopeiden...

Ajankohtaista

Uutiset

DNA:n laajakaista- ja viihdepalvelut kaikkiin Lumo-koteihin vuoden 2022 aikana – yhteistyö laajenee merkittävästi

DNA:n ja Lumo-kotien yhteistyö laajenee merkittävästi. DNA:n laajakaista- ja viihdepalvelut tulevat saataville noin 36 000 Lumo-kotiin vuoden 2022 aikana. DNA:n laajakaista- ja viihdepalvelut tulevat saataville kaikkiin Lumo-koteihin valtakunnallisesti vuoden 2022...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Teleyritykset ja valtio vauhdittavat huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista sitoumuksella

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry ja teleyritykset DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj tekivät 12.11.2020 sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Tavoitteena on taata laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto komission tiedonannosta suuntaviivoiksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkoihin

...Laajakaistaliittymäseteliin tulee suhtautua myönteisesti FiCom on useasti esittänyt kotitalousvähennyksen laajentamista oman tontin ulkopuolisille töille sekä laajakaistasetelin käyttöönottoa. Tällainen kotitalouskohtainen tuki lisäisi erityisesti kuituliittymien kysyntää. Suomen kantaan tulisikin nostaa laajakaistan käyttöönottoa...

Ajankohtaista

Lausunnot

Uusi laajakaistainen Virve-palvelu rakentuu tehostamaan turvallisuustoimijoiden yhteistyötä

...nykyisestä viranomaisverkosta? Viranomaisten toimintaa johdetaan perinteisesti puheella. Laajakaistaisuus mahdollistaa lisäksi modernin ja tehokkaan datayhteyksiin perustuvan tilannekuvan sekä toiminnan johtamisen esimerkiksi paikkatietoa, videokuvaa ja puheentunnistusta hyödyntämällä. Laajakaistaisuuteen siirtyminen tarkoittaa teknisesti muutosta...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Kiinteä langaton laajakaista – mikä se on?

...sisätiloihin ja pistorasian asennus. Asia hoituu yhdellä asennuskerralla.  Tällä hetkellä kiinteä langaton laajakaistapalvelu on tarjolla DNA:lla ja Elisalla. Suomessa on lähes 10,4 miljoonaa laajakaistaliittymää. Niistä mobiililiittymiä on 8,570 miljoonaa ja kiinteitä liittymiä 1,797...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto laajakaistatukilain muuttamisesta

...laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Teleyritykset sitoutuivat kehittämään digitaalista infraa siten, että kaikilla kotitalouksilla Suomessa – kaupungeissa ja haja-asutusalueilla – on saatavilla huippunopea, riittävän lataus- ja lähetysnopeuden mahdollistava laajakaistaliittymä, jotta voidaan mahdollistaa yhteiskunnan...

Ajankohtaista

Lausunnot