FiComin lausunto laajakaistatukilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa[1]: FiComin pääviestit FiCom kannattaa lain...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto laajakaistatukilain HE-luonnoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta[1] lausuntoa laajakaistatukilain HE-luonnoksesta ja siihen liittyvästä asetuksesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin pääviestit Muutettu laajakaistatukilaki ei olisi jatkossa teknologianeutraali, koska...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

FiComin keskeiset viestit: Ehdotusluonnos ei vastaa teledirektiivin yleispalvelun tarkoitusta viimekätisestä turvaverkosta: ehdotus on tosiasiassa laajakaistarakentamiseen velvoittavaa sääntelyä. Lisäksi ehdotuksessa olisi käytännössä kyse verkkoinvestointien edistämisen välineestä, joka on vastoin teledirektiiviä. Traficomin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kunnilla avainasema Suomen digikehityksessä

...kannalta haastavaa. Teleyrityksen näkökulmasta verkkoja ei tehdä kuntarajojen mukaan, vaan koko Suomen tarpeisiin. Kuntien kannattaa yhdessä pohtia ratkaisuja rakentamis- ja lupamenettelyjen yhdenmukaistamiseksi ja suoraviivaistamiseksi, jolloin laajakaistarakentaminen helpottuu ja nopeutuu. Uusien...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit komission yhteisrakentamisdirektiivin uudistamista koskevaan konsultaatiokyselyyn

Euroopan komissio on uudistamassa yhteisrakentamis- ja käyttödirektiiviä. Uudistamistyötä varten komissio lähetti asiaa koskevan laajan konsultaatiokyselyn. FiComin näkemyksen mukaan direktiivin tavoite eli nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnan edistäminen teleyritysten ja muiden eri infrarakentajien...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kunnilla avainasema Suomen digikehityksessä – FiComin kuntavaalitavoitteet 2021

EtusivuSearch results for 'laajakaistarakentaminen' Kunnilla avainasema Suomen digikehityksessä – FiComin kuntavaalitavoitteet 2021 Moderni yhteiskunta perustuu laadukkaisiin tietoliikenneyhteyksiin, tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen sekä näiden edellyttämään varmaan sähkönsaantiin. Markkinaehtoinen kilpailutilanne kannustaa toimijoita digi-infran...

FiComin lausunto asetusluonnokseen kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa

...Suomessa. FiCom kuitenkin huomauttaa, että 4G-mobiliiyhteyksillä saavutetaan tällä hetkellä yli 99 % kotitalouksista, eli lähes kaikkiin suomalaistalouksiin on jo saatavilla laajakaistayhteys. On tärkeää, että laajakaistarakentaminen ja palveluiden tuottaminen perustuu jatkossakin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

...tärkeää, että laajakaistarakentaminen ja palveluiden tuottaminen perustuu jatkossakin markkinaehtoiseen rakentamiseen, asiakastarpeeseen ja kysyntään. Lisäksi esityksessä väitetään, että uusimman sukupolven 5G-matkaviestinverkko rakentuu ensi sijassa lähinnä kaupunkialueille, joten matkaviestinverkon teknologinen kehityskään ei...

Ajankohtaista

Lausunnot

Laajakaistatukilain uudistus etenee – mitä tuella on saatu?

...on sähkön ja veden lailla peruspalvelusta ja -tarpeesta. Toistaiseksi myös sähkö- ja vesi-infran ovat maksaneet niiden rakennuttajat, ei yhteiskunta, joten miksi laajakaistarakentaminen pitäisi kustantaa verovaroista? Tuelle on perusteensa, jos nopeita...

Ajankohtaista

Uutiset

Laajakaistatukilaki kaipaa remonttia

Vaikka koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on lisännyt liikennettä Suomen kattavissa viestintäverkoissa huomattavasti, ne toimivat edelleen hyvin. Suomessa verkot on rakennettu pääosin markkinaehtoisesti. Teleyritykset investoivat verkkorakentamiseen vuosittain yli puoli miljardia euroa. Valtio...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Elvytystoimet vahvistamaan kansalaisten laajakaistayhteyksiä

Jo ennen koronaepidemiaa suomalaiset käyttivät mobiilidataa eniten maailmassa. Myös etätöiden tekemisessä olemme olleet Euroopan edelläkävijöitä, heti Hollannin jälkeen kakkossijalla.   Nyt koronaepidemian hillitsemiseksi kaikkien, joiden työtehtävät sen sallivat, on syytä olla etätöissä. Koulut...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallituksen budjetti: ei laajakaistatukia ensi vuonna

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa esitetään tulevaisuusinvestointina 30 miljoonaa euroa laajakaistatuen jatkamiseksi. Vielä ensi vuoden budjettiin rahaa ei kuitenkaan ole sisällytetty, joten nyt on hyvä aika pohtia tukimallin kehittämistä ja selvittää...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto kotitalousvähennyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö Vero-osasto Asia: Lausunto; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta VM091:00/2019....

Ajankohtaista

Lausunnot

Kotitalousvähennystä laajennettava ja korotettava

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa esitetään tulevaisuusinvestointina 30 miljoonaa euroa laajakaistatuen jatkamiseksi. Rakennuttajille suunnattua tukea tärkeämpää olisi kohdentaa tuki suoraan kuluttajille. Yksi toimiva malli voisi olla palveluseteli kiinteän laajakaistan hankkimista varten....

Ajankohtaista

Uutiset

Saako sinun kunnassasi rakentaa Suomen selkärankaa?

Moderni yhteiskunta tarvitsee kattavat, luotettavat ja laadukkaat viestintäverkot. Sellaiset Suomessa jo on, mutta sähköisten palveluiden kehittyminen, alustatalous ja uudet innovaatiot edellyttävät verkkojen jatkuvaa kehittämistä ja uudistamista. Kunnilla on Suomessa valta...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitaalisen infran kärkimaana – Rinteen hallituksen eväät

On hienoa, että hallitusohjelmassa sitoudutaan digitaalisen infrastruktuurin strategian edistämiseen. Viime kesänä hyväksytty strategia on hyvä pohja tulevien vuosien toimenpiteiksi – nyt on vain käärittävä hihat ja ryhdyttävä toimeen! Tietoverkot ovat...

Ajankohtaista

Uutiset

Lupaviidakosta rivakampaan rakentamiseen

Kattavat ja laadukkaat viestintäverkot ovat digitaalisen yhteiskuntamme selkäranka. Kaupungeissa ja kunnissa elinkeinoelämä, hallinto eivätkä asukkaat tule toimeen ilman viestintäyhteyksiä. Niitä tarvitaan sekä työ- että vapaa-aikana. Suomen digitaalinen infra on hyvässä...

Ajankohtaista

Uutiset