FiComin lausunto komission tiedonannosta suuntaviivoiksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkoihin

...Suomessa valtakunnallinen laajakaistatukiohjelma perustuu yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen, ja nyt käsiteltävien suuntaviivojen merkitys on ollut kansallisesti vähäinen. FiComin käsityksen mukaan useimmat Suomen kannassa nostetut asiat ovat kannatettavia. Tukia harkittaessa ja niitä myönnettäessä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto laajakaistatukilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa[1]: FiComin pääviestit FiCom kannattaa lain...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto laajakaistatukilain HE-luonnoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta[1] lausuntoa laajakaistatukilain HE-luonnoksesta ja siihen liittyvästä asetuksesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin pääviestit Muutettu laajakaistatukilaki ei olisi jatkossa teknologianeutraali, koska...

Ajankohtaista

Lausunnot

Miten Suomi säilyy 5G:n edelläkävijänä?

...tarjoavat mahdollisuuden uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Käynnistimme tämän vuoden alussa uuden laajakaistatukiohjelman, jonka avulla haluamme edistää nopeiden yhteyksien rakentamista sellaisille alueille, joille verkot eivät markkinaehtoisesti ole rakentuneet. Nyt yhteyksiä on...

Ajankohtaista

Uutiset

Miten valtio voi edistää 5G-verkkoja?

...kaikki kaupunkialueet ja pääväylät ovat 5G-verkon piirissä. Suomi ei EU:n 5G-tavoitetta omissa elpymistukikohteissaan huomioi. Päinvastoin laajakaistatuki muokataan meillä nykyisestä teknologianeutraalista lähestymistavastaan vain kuiturakentamista suosivaksi. Näin heitetään romukoppaan EU:n johtava ajatus...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto asetusluonnokseen kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa

...entistä parempien yhteyksien saatavuutta haja-asutusalueilla. Esityksen tavoite on kannatettava Laajakaistatukiohjelman jatkamisen yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden toteutumista Suomessa. Tukiohjelman mukaan koko maan kattavaa nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuutta ei voida...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi laajakaistarakentamisen tuesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Tärkeintä on, ettei tuki vääristä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiCom lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiCom ry:ltä lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi 2021 (HE 146/2020 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: Laajakaistatukilaki Talousarviossa liikenne- ja viestintäministeriön...

Ajankohtaista

Lausunnot

Laajakaistatukilain uudistus etenee – mitä tuella on saatu?

...verkkorakentamiseen vuosittain noin puoli miljardia euroa, joista kiinteisiin yhteyksiin investoidaan yli puolet. Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti vapun alla lausunnolle luonnoksen laajakaistatukilaiksi. Ehdotus on jatkoa Nopea laajakaista –tukiohjelmalle, jonka hakuaika päättyi...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaation perusta on laadukkaassa digi-infrassa

...kattavuus ovat hyvät ja hintataso asiakkaille edullinen. Verkkoinfra on rakennettu markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukia, mikä on ollut mahdollista toimivien ja kilpailtujen markkinoiden vuoksi. Poikkeuksen muodostaa ns. laajakaistatukilaki, joka tosin edellytti...

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

...kuin ehdotettu laajakaistatuki, kuten tuen kohdistaminen suoraan kuluttajalle esimerkiksi kotitalousvähennyksen muodossa ja sen ulottaminen oman tontin ulkopuolelle tehtäviin töihin. Tähän olisi olemassa jo valmis, kevyt ja ketterä mekanismi. Nopean laajakaistayhteyden...

Ajankohtaista

Lausunnot

Laajakaistatukilaki kaipaa remonttia

...on kirjattu, että laaditaan entistä paremmin ohjattu laajakaistatukilaki, joka ottaa huomioon myös taajamien ongelmat. Tukiohjelma on tarkoitus suunnata alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Laajakaistarakentamiseen on...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Hallituksen budjetti: ei laajakaistatukia ensi vuonna

...uudistaa niin, että tukea myönnetään teknologianeutraalisti eri verkoille ja myös tukiasemille rakennettaville valokuituyhteyksille. Jos laajakaistatukihankkeita halutaan jatkaa, niistä on tehtävä aiempaa yksinkertaisempia. Jo päättynyt valtion hanke oli tuen hakijalle hyvin...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallituksen esitys laajakaistatukilain muuttamisesta

Asia:  LVM/240/03/2018 Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot hallituksen esityksestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan liitto, FiCom ry pitää hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana. Huomiot tukiohjelman keston pidentämisestä Tukiohjelman keston pidentäminen on tarkoituksenmukaista. Huomiot...

Ajankohtaista

Lausunnot