FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

...jakeluverkkoja, vaan sekä antenni-, kaapeli- että laajakaistaverkot ovat teleyritysten omistuksessa, ja signaali siirretään katsojien vastaanotettavaksi pääsääntöisesti aina muun osapuolen kuin lähettäjäyrityksen toimesta. Alkuperäisen lähetyksen teknisenä kokoonpanijana tai lähettäjäyrityksen alihankkijana toimivaa...

Ajankohtaista

Lausunnot

Bitti kulkee yhä nopeammin yhä useampaan kotitalouteen

Suomessa laajakaistaliittymiä yli 10 miljoonaa Kiinteitä laajakaistaliittymiä Suomessa on 1,8 miljoonaa. Niiden määrä jatkaa tasaista kasvuaan: viimeisen vuoden aikana kiinteiden liittymien määrä lisääntyi 2,7 prosenttia. Liittymistä 89 prosenttia (1,6 miljoonaa) on...

Ajankohtaista

Uutiset

Toimivat viestintäyhteydet ovat kunnalle kilpailuetu

Suomi on maailman johtavia tietoliikenneyhteiskuntia, jonka kaupungeissa ja kunnissa laadukkaat viestintäverkot mahdollistavat monipuolisen elinkeinoelämän, etätyön sekä näitä tukevat digitaaliset palvelut. Tämä on monella tapaa julkishallinnon ja yksityisen toiminnan selkeiden roolien...

Ajankohtaista

Blogi

MustRead: TV-antennit eivät ole katoamassa Euroopasta pitkään aikaan

Teksti: Mika Horelli, MustRead Vaikka 5G-teknologia etenee nyt kasvavalla vauhdilla Euroopassa, langaton laajakaista ei vielä pitkään aikaan kokonaan syrjäytä TV-jakelussa maanpäällistä antenniverkkoa. Suomessa, Ruotsissa ja useissa Etelä-Euroopan maissa antennijakelulla on...

Ajankohtaista

Uutiset

Valokuitu ja rajoitukseton tiedonsiirto Suomessa hyvässä vedossa

Valokuituliittymien määrä kasvoi Suomessa huomattavasti Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä Suomessa viime vuoden lopussa oli 1,797 miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 3,5 prosenttia. Yhteystekniikoista eniten kasvoivat valokuituliittymät: FTTH (kuitu kotiin) liittymien määrä...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin mukana tietoyhteiskunnasta digi-Suomeen

...sovelluksineen sekä mobiilit laajakaistaverkot, jotka levittivät internetin käyttömahdollisuuden kaikkialle. ”Alallahan vain muutos on pysyvää. Kehitys on enemmänkin jatkumo kuin joukko erillisiä virstanpylväitä. Erikseen voi toki mainita mobiilipuolelta eri G:t sekä...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallituksen budjetti: ei laajakaistatukia ensi vuonna

...sen ongelmakohdat.  Rakennuttajille suunnattua tukea järkevämpää olisi kohdentaa tuki suoraan kuluttajille esimerkiksi kotitalousvähennyksen muodossa. Toimintavarmat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat nyky-yhteiskunnan kivijalka ja digitaalisen kehityksen edellytys. Suomen laadukkaat laajakaistaverkot on rakennettu...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta tietopolitiikasta ja tekoälystä

...ja toimenpiteet edellyttävät laadukkaita ja toimintavarmoja viestintäverkkoja. Tietopolitiikan ja tekoälyn aikakaudella valokuidulla rakennetut laajakaistaverkot sekä nopeat ja viiveettömät yhteydet mahdollistavat langattomat verkkoteknologiat, kuten 5G, muodostavat tämän perustan. Huippunopeat tietoliikenneyhteydet edistävät...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mobiilimenestys palvelee myös kuiturakentamista

...kilpailusta. Suomi on maailman huippua mobiiliteknologian ja -datan käytössä. Langattomat laajakaistaverkot kattavat yli 99 % väestöstä ja Suomessa on väkilukuun suhteutettuna käytössä enemmän langatonta tiedonsiirtokapasiteettia kuin muualla Euroopassa. Tämä on vaatinut...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digitaalisen infrastruktuurin strategiasta

...kiinteät ja langattomat laajakaistaverkot ovat nopeudeltaan, laadultaan ja viiveeltään riittäviä tulevaisuuden palveluiden ja innovaatioiden toteuttamiseksi. Tietoliikenneverkot ovat kaiken digitalisaation edellytys, joten FiCom pitää digistrategian laatimista tarpeellisena ja luonnoksessa esitettyjä tavoitteita...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digi-infrastrategian tavoitteet kannatettavia

Liikenne- ja viestintäministeriön digitaalisen infrastruktuurin strategian visiona on viedä Suomi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi. Tavoitteena on, että Suomessa tarjottavat kiinteät ja langattomat laajakaistaverkot ovat nopeudeltaan, laadultaan ja viiveeltään riittäviä tulevaisuuden palveluiden ja...

Ajankohtaista

Uutiset