FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

...Tekijänoikeuslainsäädäntöön kohdistuu perustuslakivaliokunnan mielestä edelleen erityisiä selkeyden ja ymmärrettävyyden vaatimuksia, mikä tulisi ottaa huomioon sääntelyä valmisteltaessa. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausuntonsa kappaleessa 28 huomiota siihen, että lainvalmistelu on yksi keskeisimmistä ministeriöiden tehtävistä...

Lausunnot

Oikeuskansleri: Tekijänoikeuslain valmistelun objektiivisuus vaarantunut

...asiantuntijalausunnolla. Ratkaisussaan oikeuskansleri Tuomas Pöysti kiinnittää opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota siihen, että lainvalmistelu kuuluu ministeriöiden ydintehtäviin eikä sitä tule pääsääntöisesti ulkoistaa. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen on mahdollista lainvalmisteluprosessin alkuvaiheessa eli lähinnä...

Uutiset

Valiokunnat peräänkuuluttavat selkeää tekijänoikeuslainsäädäntöä – kulttuuri- ja opetusministeriöille kritiikkiä lainvalmistelusta

...siihen, että lainvalmistelu on yksi keskeisimmistä ministeriöiden tehtävistä ja on selvää, että sitä ei voida ulkoistaa. Tämä ei estä ulkopuolisten selvitysten tai asiantuntija-avun hankkimista, mutta tekijänoikeuslain uudistuksen osalta hallituksen esityksen...

Uutiset

Automatisoidut päätökset vihdoin laillisiksi

...työryhmän mietintöön sisältyvät hallinto-oikeudelliset sääntelyehdotukset ja valtiovarainministeriön työryhmän tietojärjestelmiä koskevat ehdotukset. Mikäli lakiesitys etenee odotetusti, uusi laki tulisi voimaan vuoden 2023 alussa. Lainvalmistelu on saanut kritiikkiä, mutta on hyvä, että...

Uutiset

FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

...Kurvinen värväsi konsultin ja lakiesityksestä poistettiin 50 sivua, virkamies vaihtoi tehtävää” (HS 13.4.2022, https://www.hs.fi/talous/art-2000008720220.html) ja “Tekijänoikeuslakiin liittyvä lobbaussotku leviää: Ficom kanteli oikeusasiamiehelle ”tekijänoikeusjärjestöihin kytköksissä olevan” konsultin värväämisestä lainvalmisteluun” (HS 13.4.2022, https://www.hs.fi/talous/art-2000008750053.html)...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiCom täydensi kanteluaan lainvalmistelun puolueellisuudesta

...asiantuntijaneuvontaa taholle, johon valmisteltavana oleva lainsäädäntö vaikuttaa ja asiassa, joka nimenomaisesti on ollut lainvalmistelun kohteena, syntyy aiheellinen epäilys siitä, onko samalla ollut asianmukaiset edellytykset toimia puolueettomasti ja riippumattomasti lainvalmistelussa.” Lainvalmistelun...

Uutiset

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...jossa väärinkäytön uhka on ilmeinen, ja jäädä odottamaan kilpailua vääristävien vaikutusten syntymistä. Tällaista menettelyä ei voida pitää miltään osin perusteltuna. Kun otetaan huomioon valtion tunnistusvälineen luonne hyödykkeenä digitaalisilla markkinoilla, lainvalmistelussa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kantelu oikeusasiamiehelle: tekijänoikeuslain valmistelu opetus- ja kulttuuriministeriössä puolueellista

...valmisteluun kuuluvia tehtäviä ja samanaikaisesti toiminut useissa eri tekijänoikeudellisissa järjestöissä. Lainvalmistelu olisi apulaisoikeusasiamiehen mukaan pitänyt eriyttää eri virkamiehille niin, ettei ulkopuolisille synny epäilyksiä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan. ”Puolueeton lainvalmistelu on demokraattisen...

Ajankohtaista

Uutiset

Avoimuutta tekijänoikeuslainsäädännön valmisteluun

EU:n verkkolähetysdirektiivin toimeenpanoa Suomessa valmistellaan parhaillaan. Televisiolähetysten jakelusta vastaava toimiala on huolestunut tv-markkinan tulevaisuudesta, sillä lakiesityksen sisältö on epäselvä ja tulkinnanvarainen, eikä lainvalmisteluprosessi ole ollut loppuun asti läpinäkyvä ja hyvän...

Ajankohtaista

Uutiset

Tv-markkinamme erityispiirteet otettava huomioon, kun tekijän­oikeus­lainsäädäntöä uudistetaan

...toimialan silmiin näyttää siltä, ettei lainvalmistelu ole avointa eikä osapuolten intressejä oteta tasapuolisesti huomioon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, että valmisteltuun lakiesitykseen on tekeillä muutoksia. Silti uutta lausuntokierrosta ei järjestetä,...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

...odottamaan kilpailua vääristävien vaikutusten syntymistä. Tällaista menettelyä ei voida pitää miltään osin perusteltuna. Kun otetaan huomioon valtion tunnistusvälineen luonne hyödykkeenä digitaalisilla markkinoilla, lainvalmistelussa tulee selvittää myös, miten valtion tunnistusvälinettä arvioitaisiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...hyväksikäyttöä sisältävään aineistoon liittyviin rikoksiin sekä törkeisiin petoksiin ja tietoverkkorikoksiin, joiden estosta ja teknisestä toteutuksesta lainvalmistelussa on keskusteltu. Tietoliikenneverkkoihin tulee tehdä muutoksia ainoastaan perustellusta syystä ja niin tarkkarajaisesti, etteivät muutokset...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sähköisen viestinnän sääntely uusiksi

...kansallisesti sovellettavissa viimeistään joulukuussa 2020 – tammikuussa 2021. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain kokonaisuudistus Liikenne- ja viestintäministeriö on parhaillaan käynnistämässä säädösten kansallista lainvalmistelutyötä. Suunnitteilla on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain...

Ajankohtaista

Uutiset